fbpx Stortingsvalget 2021: Sykepleierne vil ha regjeringsskifte Hopp til hovedinnhold
Stortingsvalget 2021:

Sykepleierne vil ha regjeringsskifte

Stortingsbygningen

Det ville blitt et klart rødgrønt flertall på Stortinget dersom sykepleiere fikk bestemme resultatet alene, ifølge Sykepleiens spørreundersøkelse.

Politisk heller sykepleiere et stykke lengre mot venstre enn befolkningen som sådan, ifølge Sykepleiens ferske valgmåling blant 1774 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Faktisk ville Arbeiderpartiet og SV kun vært 3 mandater unna rent flertall uten å måtte søke støtte fra verken Senterpartiet, Rødt eller MDG.

(Artikkelen fortsetter nedenfor diagrammet.)


 

Venstredreining

Sammenliknet med beregningene fra nettstedet Polls of polls for september, ville både Arbeiderpartiet, SV, Rødt og KrF gjøre et markant bedre valg med rene sykepleierstemmer, mens Høyre, Frp, Sp og Venstre ville gått tilbake.

Den største differansen sees hos Fremskrittspartiet (Frp), som ville blitt mer enn halvert – fra 10,7 prosent til 5,1 – dersom det kun var sykepleiere som avga stemmer.

KrF ville på sin side vært solid over sperregrensen med 6,6 prosent, mens Venstre ikke kunne kjent seg trygge med 4 blank.

(Artikkelen fortsetter nedenfor diagrammet.)


 

Foretrekker Støre som statsminister

I undersøkelsen har Sykepleien også spurt NSF-medlemmene hvem de helst ønsker skal bli statsminister etter valget.

Her går 4 av 10 stemmer til Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, mens sittende statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er det foretrukne valget for 24 prosent av respondentene. 6,8 prosent av skulle helst sett at Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet ble statsminister. 

De som har svart «en annen» på spørsmålet om foretrukne statsministerkandidater, nevner hyppigst navnene Audun Lysbakken, Sylvi Listhaug og Bjørnar Moxnes i den rekkefølgen.

(Artikkelen fortsetter nedenfor diagrammet.)


 
Fakta
Om undersøkelsen
 • Sykepleiens valgmåling er gjennomført i perioden 31. august til 6. september 2021 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.com.
 • 10 000 tilfeldig utvalgte medlemmer av Norsk Sykepleierforbund fikk tilsendt invitasjon via e-post til å delta i undersøkelsen. Det ble sent én påminnelse.
 • Totalt 1774 respondenter svarte i undersøkelsen, hvorav 1541 fullførte hele.
 • Respondenter som ikke ønsket å oppgi parti, var usikre på hvem de ville stemme på, ikke hadde stemmerett i Norge eller oppga at de ikke kom til å stemme, er utelatt i utregningen av mandater og partivalg.
 • De som valgte partikategorien «andre» kunne spesifisere hvilket parti de ville stemme på. Av dem som benyttet seg av denne muligheten, oppga 5 Helsepartiet, 5 Partiet Sentrum, 4 Industri- og Næringspartiet, 2 Demokratene, 1 Pasientfokus, 1 Liberalistene, 1 Partiet De Kristne, 1 Pensjonistpartiet og 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

1 av 3 har skiftet parti

Etter svarene i Sykepleiens undersøkelse å dømme kommer mer enn hver tredje sykepleier til å stemme på et annet parti i år enn de gjorde ved forrige stortingsvalg, i 2017.

Det er Høyre som ser ut til å miste flest sykepleierstemmer i årets valg. 143 av de totalt 608 respondentene som oppgir å ha skiftet parti, stemte Høyre ved forrige valg. Nærmere hver tredje av disse har gått over til Arbeiderpartiet, mens Senterpartiet og Fremskrittspartiet har kapret henholdsvis 14 og 11 prosent av de tidligere Høyre-velgerne.

Strømmen går i mindre grad motsatt vei. Av 130 sykepleiere som oppgir at de vil endre parti etter å ha stemt Arbeiderpartiet forrige gang, er det kun 7 stykker som går til Høyre og 2 til Fremskrittspartiet.

I stedet er det Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som ser ut til å lokke til seg Arbeiderparti-stemmer. 27,7 prosent av sykepleierne som har byttet ut Ap, oppgir at de nå vil stemme SV, mens 24,6 går for Sp.

Derfor skifter de parti

I undersøkelsen spurte Sykepleien hvorfor sykepleierne eventuelt vil stemme på et annet parti i år enn forrige gang.

Her er noen av svarene fra respondentene som stemte Høyre i 2017, men vil velge et annet parti i år:

 • «Ønsker mer fokus på barn og familie. Mindre privatisering av helsevesenet.»
 • «Fordi forskjellene mellom de svært rike og middelklassen åpenbart øker i Norge, og sykepleierne blir hengende etter lønnsmessig.»
 • «Klimasaken må på topp.»
 • «Ønsker ikke at det skal privatiseres mer nå.»
 • «Vi trenger et varmere samfunn!»
 • «Ser at ulikhetene har blitt større de siste årene.»
 • «Helsepolitikken. Dårlig lønn for sykepleier, altfor mye sentralisering.»
 • «For meg er bedre lønnsvilkår for sykepleiere viktig. Det virker for meg som sittende regjering ikke tar det på alvor.»

Og her er noen av begrunnelsene sykepleiere som har forlatt Arbeiderpartiet til fordel for et annet parti, oppgir:

 • «Ap er blitt en «light»-versjon av Høyre. Går for langt bort fra venstresiden.»
 • «SV er blant annet mer opptatt av miljø.»
 • «Grunnet miljøkrisen stemmer jeg annet i år.»
 • «Valgte på bakgrunn av svarene de ga på hvordan de ville løse bemanningskrisen i helsevesenet.»
 • «Senterpartiet fronter engasjement for sykehusene i distriktet, andre helsesaker. Og ikke minst at de vil avskaffe helseforetaksmodellen.»
 • «Distriktene og lokalsykehus blir nedprioriterte.»
 • «Ettersom Ap ønsker å øke grensen på selvbestemt abort til høyere enn hva jeg synes er ok.»
 • «Arbeiderpartiet har ødelagt helsetilbudet i vår region, og jeg er helt imot helseforetaksmodellen. Den blir drevet etter NPM og skal «tjene penger» på pasientene.»

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse