fbpx Venstre: – Vi må forebygge, ikke bare behandle Hopp til hovedinnhold

Venstre: – Vi må forebygge, ikke bare behandle

Forebyggende helsearbeid er kjernen i Venstres helsepolitikk.Det redder liv, forebygger sykdom, øker livskvaliteten til den enkelte og sparer fellesskapet for store kostnader, skriver helsepolitisk talsperson i Venstre.

Det er først og fremst i kommunen god helse skapes. Det er i lokalsamfunnene folk lever sine liv og der det produseres både helse og uhelse. God helse gir den enkelte frihet og livskvalitet. Ansatte i helse- og omsorgssektoren er våre oppstrømsarbeidere.

Det slukkes branner, men det forebygges enda flere i kommunen. Uten den viktige forebyggende innsatsen i kommunene, ville spesialisthelsetjenesten kollapset.

En historisk opptrapping

For at alle skal ha frihet til å delta i samfunnet må vi sikre et trygt og nært helsetilbud av god kvalitet. Derfor har Venstre sørget for en historisk opptrapping av helse- og omsorgsarbeidere i kommunen.

Det er flere helsesykepleiere og jordmødre enn noen gang. Ergoterapitjenester har blitt lovpålagt, og det samme har psykologer i kommunen. Bare mellom 2015 til 2019 økte antall helsesykepleiere i kommunen med 514 årsverk. Det er en økning på 21 prosent.

Prioriterer den tidlige starten

Tallene for antall jordmorsårsverk er enda bedre. Det har økt med cirka 60 prosent (fra 321 til 511 årsverk) i samme periode. Fordi antall fødsler har gått ned i samme periode, har antallet gravide som hver jordmor må følge opp, gått ned.

Vi tar alltid kampen for å prioritere ressurser til primærhelsetjenesten.

Vi vet hvor viktig det er at mor får god oppfølging både under og etter svangerskapet. Vi vet at starten for en ny familie legger viktige grunnsteiner for resten av livet. Vi vet at skolehelsetjenesten og helsestasjonene våre bidrar til den gode starten i mange familier.

Derfor vil Venstre alltid prioritere forebygging og den tidlige starten i livet. Derfor tar vi alltid kampen for å prioritere ressurser til primærhelsetjenesten.

500 flere helsesykepleiere

Til tross for positive tall. Det er fortsatt udekkede behov. Venstre i regjering sørger for at folkehelse og arbeidet i kommunen settes høyt på dagsorden. Med oss i maktposisjon vil opptrappingen fortsette. Blant annet lover vi 500 flere helsesykepleiere i neste periode.

Vi vet at mange barn og unge har psykiske helseutfordringer. Grunnene kan være mange, men omsorgssvikt, seksuelle overgrep og mobbing vet vi forklarer mye. Mange ungdom vil ha stor nytte av å få hjelp tidlig, og da må vi ha voksne med tid til å følge opp.

Vi har ikke råd til å la være

Folk er forskjellig og har ulike forutsetninger. Alle har ansvar for egen helse, men spørsmålet vi må stille oss, er også hvor mye ansvar den enkelte har for sin egen oppvekst. Og om det er ting man har blitt utsatt for i livet som har gjort oppoverbakken brattere?

Mobbing, blind vold, voldtekter og annen svikt vet vi kan være ødeleggende i et menneskes liv. Jeg mener vi må gjøre alt som står i vår makt for at flest mulig skal få en god oppvekst.

Familier som sliter, må følges opp, koste hva det kost vil.

Alle nye familier må få en god start. Familier som sliter, må følges opp, koste hva det kost vil. Derfor er det arbeidet helsesykepleiere og jordmødre gjør i kommunene, helt avgjørende. Derfor skal det satses mer nettopp her.

Alle vil flere ganger i løpet av livet komme i kontakt med helsestasjonene. De må ha nok tid og ressurser til å følge opp barn og familier som sliter. Spørsmålet er ikke om vi har råd til dette. Svaret er klart. Vi har ikke råd til å la være.

Psykiske lidelser koster 290 milliarder

Visste du at psykiske lidelser koster samfunnet svimlende 290 milliarder per år (2018-tall)? Det er Helsedirektoratets egne samfunnsøkonomiske beregninger. Når vi vet at vi kan forebygge mye av dette, er det nesten uforståelig for meg at det ikke bevilges mer til å sikre de gode betingelsene i kommunen. Der folk lever livene sine.

God helse skapes først og fremst utenfor helsetjenestene. Gjennom høykvalitets barnehager, skoler, gode foreldre, mangfoldig fritidstilbud, tilrettelagte tur- og aktivitetsområder legges det til rette for gode og meningsfulle liv og trygge barndommer.

Men, det er når det svikter på disse områdene at folk blir syke. Da kan skolehelsetjenesten, helsestasjonene, pp-tjenesten, barnevernet med flere utgjøre den viktige forskjellen. Noen milliarder til oppvekstfeltet vil helt klart være lønnsomt.

Vil arbeide mot vold, overgrep og mobbing

Venstre har sørget for en historisk økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Vi har gjennomført en opptrappingsplan for rusfeltet med over 2,4 milliarder kroner.

Vi har sørget for å styrke arbeidet mot vold, overgrep og mobbing. Vi vil gjennomføre en rusreform og sikre syke rusavhengige hjelp og ikke stigmatisering og straff. Vi mener vi må ha enda flere helsesykepleiere, sosionomer, miljøarbeidere og familieterapeuter i kommunene, og vi er sikre på at det er lønnsomt.

Venstre ved rattet, lover fortsatt å styre etter dette navigasjonssystemet.

Venstre ved rattet, lover fortsatt å styre etter dette navigasjonssystemet. Vi kommer ikke til å slåss med Høyre eller Ap om å få bevilget mest mulig ressurser for å få behandlet flere, etter at de har rast utfor fossen og blitt plukket opp nedstrøms.

Venstre vil prioritere å forebygge fremfor å behandle. Da må vi først og fremst hindre at folk ramler i elven, og om de ramler uti, så skal Venstre gjøre alt vi kan for at alle plukkes opp oppstrøms. Derfor må vi sørge for videre satsing på flere helsesykepleiere og jordmødre i kommunen. Dere er viktige «oppstrømsfiskere»!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse