fbpx Bemanning viktigere enn lønn for sykepleierne i valget 2021 Hopp til hovedinnhold

Bemanning viktigere enn lønn for sykepleiernes partivalg

Bildet viser stemmegivere bak forheng i et valglokale.

Helse er viktigst, mens innvandring, forsvar, skatt og distriktspolitikk havner et stykke ned på prioriteringslisten når sykepleiere velger parti.

Det er kanskje ikke så overraskende at «helse» troner øverst når Tidsskriftet Sykepleien spør sykepleiere om hvilke politiske temaer som har mest betydning for deres stemme ved årets stortingsvalg.

Helsepolitikk er enten «helt avgjørende» eller «svært viktig» for partivalget til rundt 84 prosent av NSF-medlemmene som har deltatt i en fersk spørreundersøkelse om valget.

Det er viktig å ha et privat tilbud. Dette medfører lavere ventelister for de pasienter som virkelig trenger behandling på sykehus
Høyre-velger i Sykepleiens valgundersøkelse

Også «arbeidsliv» og «sosiale forskjeller» prioriteres høyt, mens «forsvar og sikkerhet», «innvandring», «skatter og avgifter» og «distriktspolitikk» ser ut til å ha mindre betydning for de fleste respondenter.

Les også:Sykepleierne vil ha regjeringsskifte

(Artikkelen fortsetter nedenfor diagrammet.)


 

Bemanning viktigst

I spørreundersøkelsen har Sykepleien også spurt sykepleierne om betydningen visse sykepleierelaterte enkeltsaker har for deres valg av parti.

For drøyt 1 av 3 er håndteringen av sykepleiermangelen helt avgjørende.

Det å høyre Høie og Solberg sine tomme ord om dagens sjukepleiarmangel og framtidas bekymringar, for så å bli stengt ned med tvungen lønnsnemnd under streiken i år, var ganske bittert
Ap-velger i Sykepleiens valgundersøkelse

Bemanningsnormer og lønnspolitikk er også mange opptatt av, mens reservasjonsrett og pandemihåndtering har relativt sett mindre betydning for de fleste.


 
Fakta
Om undersøkelsen
 • Sykepleiens valgmåling er gjennomført i perioden 31. august til 6. september 2021 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.com.
 • 10 000 tilfeldig utvalgte medlemmer av Norsk Sykepleierforbund fikk tilsendt invitasjon via e-post til å delta i undersøkelsen. Det ble sent én påminnelse.
 • Totalt 1774 respondenter svarte i undersøkelsen, hvorav 1541 fullførte hele.
 • Respondenter som ikke ønsket å oppgi parti, var usikre på hvem de ville stemme på, ikke hadde stemmerett i Norge eller oppga at de ikke kom til å stemme, er utelatt i utregningen av mandater og partivalg.
 • De som valgte partikategorien «andre» kunne spesifisere hvilket parti de ville stemme på. Av dem som benyttet seg av denne muligheten, oppga 5 Helsepartiet, 5 Partiet Sentrum, 4 Industri- og Næringspartiet, 2 Demokratene, 1 Pasientfokus, 1 Liberalistene, 1 Partiet De Kristne, 1 Pensjonistpartiet og 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Sp- og Ap-velgere aller mest opptatt av helse

Hvis vi ser nærmere på partipreferansene, viser det seg at det er sykepleierne som stemmer Sp og Ap, som prioriterer helse aller høyest i undersøkelsen.

Ikke overraskende er MDG-velgerne mest opptatt av klima og miljø, mens skole og utdanning skårer ekstra høyt blant Høyre-velgerne.

Frps velgere er den gruppen som er mest opptatt av både skatter og avgifter, forsvar og sikkerhet samt innvandring i undersøkelsen, mens KrF og SV topper oversikten når det gjelder henholdsvis familiepolitikk og sosiale forskjeller.

(Artikkelen fortsetter nedenfor diagrammet.)


 

Med sykepleiernes egne ord

I undersøkelsen ga vi også respondentene muligheten til å utdype sine politiske synspunkter i fritekst, noe 126 benyttet seg av.

Her er et utvalg av kommentarene, med partiet hver enkelt tenker å stemme på, angitt i parentes:

 • «Det er viktig å ha et privat tilbud. Dette medfører lavere ventelister for de pasienter som virkelig trenger behandling på sykehus.» (H)
 • «Applaus og skryt i media og av regjeringen betaler ikkje rekninger. Det å høyre Høie og Solberg sine tomme ord om dagens sjukepleiarmangel og framtidas bekymringar, for så å bli stengt ned med tvungen lønnsnemnd under streiken i år, var ganske bittert.» (Ap)
 • «Dagens regjering har pumpet ut støtte til et privat næringsliv. Samtidig synes de det er greit at sykepleiere har reallønnsnedgang. Både jeg og min ektefelle er sykepleiere, men vi fraråder våre barn å ta den utdanningen. Lønna er rett og slett for dårlig.» (MDG)
Fjern velferdsprofitører, øk skattene til de som har mest og gratis tannlege til alle
Rødt-velger i Sykepleiens valgundersøkelse
 • «Det er på tide at psykisk helse blir prioritert! Vi trenger mer enn engangsutbetalinger til diverse hjelpetelefoner. Senvirkninger av pandemi og årelang nedbygging av psykisk helsevern vil kreve en massiv innsats fremover. Håper politikerne skjønner det før det er for sent.» (SV)
 • «Det er valg, og alle partiene har som vanlige utrolige valgløfter som vil, som før, bli brutt. Lite troverdig, uansett parti(er) som kommer til å styre landet, så vil ikke det få noen konsekvenser i min jobb som sykepleier, like lav lønn uansett ledelse.» (Ap)
 • «Det som må gjøres for å forebygge at flere sykepleiere slutter i yrket sitt, er å høyne lønn og bemanning. Det trengs også dyktige og inspirerende ledere.» (Frp)
 • «Bemanningsnorm og lønn er viktig, i tillegg til generell økonomi i spesialisthelsetjenesten og Helse-Norge sånn generelt. Men jeg lar ikke det styre hvordan jeg stemmer. Hvorfor? Fordi jeg ikke tror på det som blir sagt tett opp til et valg. Alt hva politikerne gjør eller sier, er for å posisjonere seg og for å vinne stemmer. Men jeg har trua, uansett hvem som styrer Norge de neste årene. Vi har blitt synlige under pandemien, det er vanskeligere å ignorere oss, og Norge kan ikke tilby god helse til befolkningen uten sykepleierne.» (H)
 • «Det som stadig overrasker meg, er hvor mange det er som stemmer etter enkeltsaker og ikke etter partiets ideologi i det store hele. Jeg blir skikkelig lei meg av å se at det fine samfunnet vi har bygget opp gjennom generasjoner for å utjevne forskjeller i samfunnet, blir brutt ned, selv om man tydelig kan se på andre land hva det fører til. Mange folk er rett og slett altfor egosentriske når de stemmer!» (SV)
 • «En av hovedgrunnene til at jeg ønsker å stemme Senterpartiet er at sentralisering og sammenslåing av kommuner muligens var det som førte til at der jeg jobber skal bli nedlagt. Senterpartiet er for å løse opp storkommuner, noe jeg er enig i.» (Sp)
 • «Eneste partiet som sier ting som det er og står for, det er Rødt. Fjern velferdsprofitører, øk skattene til de som har mest, og gratis tannlege til alle.» (R)
 • «For første gang siden jeg stemte som 18-åring, er jeg sterkt i tvil om hvilket parti som vil fronte kampen om høyere lønn og bidra med tiltak for å bedre sykepleiermangelen. […] Antall fagorganiserte sykepleiere knyttet til NSF utgjør en stor og viktig gruppe av norske arbeidstakere. Dette til tross, er det ingen partier som tar situasjonen på alvor. Alle partiledere tar dette med i valgkampanjen som en problemstilling som bør løses. Frem til i dag er det ingen parti som viser handlekraft. Hvis så hadde vært tilfellet, ville flere stått i jobb lenger, ufrivillige deltidsstillinger vært historie og lønnsnivået på et langt høyere nivå.» (H)
Hvor er det blitt av fokuset på eldreomsorgen i årets valg?
KrF-velger i Sykepleiens valgundersøkelse
 • «For meg er det veldig viktig å stemme på et parti som er imot nedleggelse av Ullevål sykehus. Ap svikter totalt i denne horrible beslutningen. Stemmer derfor på Rødt, som jeg vet vil støtte vår sak.» (R)
 • «For meg er verdiar det aller viktigaste. Eit samfunn må byggja på solide verdiar, og etter mitt syn er dei kristne verdiane det beste grunnlaget eit samfunn kan byggja på. Derfor må me verna om: ekteskap mellom mann og kvinne, familie, livet ved begynnelse og slutt.» (KrF)
 • «For å ha noe å dele, må det også være noe å dele fra – og stimuleres kontinuerlig til verdiskaping på tvers av hele samfunnet kontinuerlig.» (H)
 • «Hva tenker egentlig politikerne om mennesket som blir sykepleier? Tror de virkelig det bor en Mor Teresa i alle oss sykepleiere? Og at det da ikke er så viktig med verken lønna eller bemanninga?» (Ap)
 • «Hvor er det blitt av fokuset på eldreomsorgen i årets valg?» (Sp)
 • «Jeg mener at klima overskygger alle andre temaer. Hvis det ikke gjøres noe grunnleggende med dette i nær framtid, så risikerer vi en situasjon som vil forverre menneskers helse og levekår i hele verden. Det vil i sin tur skape store, store problemer på alle andre områder i politikken også.» (MDG)
 • «Jeg synes det er viktig å ikke privatisere helse, barnehager, barnevern og så videre. Spesielt når det gjøres i profittøyemed. Bevare det sosiale velferdssamfunnet er viktig for meg, og at klasseskillene ikke øker ytterlig.» (SV)
 • «Jeg synes rusreformen burde vært valgt som tema for hva som er avgjørende for mitt valg. Denne reformen går til hjertet av så mange helsearbeideres hverdag, at den ikke kan forbigås i en slik gallup.» (V)
Stemmer Senterpartiet primært fordi jeg mener det er viktig at helsetjenestene i distriktene blir prioritert. Særlig fødselsomsorgen engasjerer meg.
Sp-velger i Sykepleiens valgundersøkelse
 • «Jeg syns politikere bør inneha mer kunnskap om aspekter ved landets helsetjeneste før de uttaler seg så skråsikkert i media.» (H)
 • «Jeg vil ikke stemme på et parti eller en regjering som mener jeg skal ned i lønn ved å skatte mer.» (H)
 • «Klimapolitikk er helt avgjørende, men det partiet jeg velger må også se det store bildet.» (SV)
 • «Lønnsnivået for sykepleiere er en skam! Myndighetene har mulighet til å endre det, og det bør de gjøre nå!» (H)
 • «Menneskeverd, nei til utvidet abortgrense, ja til reservasjonsrett for helsepersonell er absolutt de viktigste sakene for meg.» (KrF)
 • «Opptatt av abortspørsmålet. Ønsker ikke utvidet selvbestemmelse.» (KrF)
 • «Politikere må ta seg et dypdykk i virkeligheten og hodet opp av kalkylene sine. Etter mer enn 20 år som sykepleier kan jeg bare si: Det er blitt verre og ikke bedre. Kvalitet er kun en frase. Vi går daglig og sliter med å sørge for at «lista» ikke legges for lavt. Det benyttes store midler til kampanjer som «hva er viktig for deg». Sannheten er at det spørsmålet har jeg sjelden tid til å spørre … for jeg har ikke tid å vente på svaret.» (Ap)
 • «Programmet til Ap i henhold til psykisk helse har vært avgjørende Ønsker å ta inn flere innvandrere, men valgte Ap fremfor SV grunnet satsingen på psykisk helse og rus.» (Ap)
 • «Stemmer Ap fordi de ikke ønsker sosial dumping av norske arbeidsplasser. Flyindustrien opplever det. Er jobber innen helse de neste som blir gitt til «billigere» arbeidskraft fra Øst-Europa?» (Ap)
 • «Stemmer Senterpartiet primært fordi jeg mener det er viktig at helsetjenestene i distriktene blir prioritert. Særlig fødselsomsorgen engasjerer meg.» (Sp)
 • «Tilgang på helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet i distriktene er viktig for meg. Da trenger vi satsing på bedre lønn for helsepersonell og kompetansehevende tiltak. Jeg vil stemme på et parti som satser på å opprettholde et godt tjenestetilbud med for eksempel helsestasjon, hjemmesykepleie, fastleger, sykehjem og samtidig kjemper mot nedbygging og forringing av helsetjenestene i Distrikts-Norge.» (Sp)
 • «Ved årets valg stemmer jeg utelukkende basert på partienes erklærte klima- og miljøpolitikk, alt annet er sekundært. Å stemme MDG er en beslutning jeg tar under noe tvil, for jeg er på ingen måte noen ukritisk tilhenger av deres holdninger og retorikk, men det som gjøres av de store partiene per nå med hensyn til klima og miljø, er ikke i nærheten å holde mål. Jeg er svært opptatt av saker som handler om utjevning, helse og velferd, så alternativet hadde vært å stemme SV, men jeg vil gjerne bidra til å sende et klart signal om at jeg som velger er alvorlig bekymret for hvordan vi mennesker ødelegger vårt eget livsgrunnlag.» (MDG)
 • «Vil man ha en endring i sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, må man stemme på et parti på venstresiden som faktisk arbeider for arbeidsfolk, ikke bare har det som en del av partinavnet.» (R)

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse