fbpx Utslitt av tidsnød og moralsk stress? Her kan du få hjelp Hopp til hovedinnhold

Utslitt av tidsnød og moralsk stress? Her kan du få hjelp

Visste du at det finnes et lite, oransje hus på landet der sykepleiere kan komme for å snakke ut og få råd om det blir litt mye?

Lena Dypdalen sov dårlig. Midt må natta kunne hun våkne og begynne å gruble. «Sikkert bare overgangsalderen», tenkte hun.

Som seksjonsleder med ansvaret for 44 ansatte, budsjetter, pasientsikkerhet og kvalitet, var det mye å gruble på for spesialsykepleieren. Et helt år hadde hun stått med begge bein og armer i en krevende omstillingsprosess. Dypdalen kjente krysspresset fra ledelse og ansatte. Til sjuende og sist lå lojaliteten hos pasientene, men å få tid til alt og alle …

– Jeg følte meg som en mus i et hjul og måtte løpe fortere og fortere for å ha oversikten, forteller hun til Sykepleien.

– Jeg presset meg for hardt og klarte ikke å sette ned foten. Ledere blir jo aldri sykemeldte, ikke sant? Det er ingen som gjør jobben din, om du ikke er der.

Lena leverte

Var det noe som måtte gjøres på avdelingen, kunne man alltids spørre Lena. Lena leverte.

– Jeg opplevde at jeg ikke var meg selv, verken på jobb eller hjemme. Jeg ble kort i tonen. Avvisende. Jeg forsto at om jeg ikke skulle ende opp som skilt og uføretrygdet, måtte jeg ta noen grep.

Hun hadde hørt om et tilbud på Modum Bad og søkte seg dit.

– Der møtte jeg mennesker med samme type utfordringer.

– Det å få dele erfaringer på godt og vondt, få råd, veiledning og kjenne at du ikke er alene i verden, gjør godt. Det ble starten på en viktig modningsprosess, forteller Lene Dypdalen.

Oppholdet blir ikke journalført. Ingen kan finne ut at du har vært her, dersom du frykter det.
Ingunn Amble, psykiater

Mestring og refleksjon

Modum Bad ligger idyllisk til i Vikersund, halvannen times kjøretur fra Oslo. Institusjonen har røtter tilbake til 1857 og tilbyr behandling av ulike psykiske lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. Her finner du også Villa Sana – et ressurssenter for arbeidshelse med leger, sykepleiere og tannleger som målgruppe.

Tilbudet ble etablert i 1998, og utgangspunktet var Den norske legeforenings bekymring for sine medlemmers helse og livskvalitet. En levekårsundersøkelse bød på nedslående lesning: Selvmordsraten var høyere hos leger enn hos resten av befolkningen. Sykenærværet var høyt, og leger søkte ofte hjelp altfor sent.

– Vi hadde tidligere hatt en del helsepersonell til behandling her og så selv at de ofte kom sent inn, forteller leder av Villa Sana, psykiater Ingunn Amble.

– Derfor var det viktig at dette ble et lavterskeltilbud – et som legene faktisk kom til å benytte seg av. Man skulle bare kunne ringe og få plass.

I starten besto tilbudet av et ukelangt kurs, der leger skulle lære seg å sette grenser. Man var opptatt av mestring og av å gi rom for ettertanke og refleksjon.

Senere har andre elementer kommet til, som en individuell rådgivningstjeneste der man kan komme for én dag. Det er også inngått avtaler med Norsk Sykepleierforbund og Den norske tannlegeforening. Fra og med 2020 vil dessuten sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og velferdsvitere få et tilbud gjennom en nylig inngått avtale med Fellesorganisasjonen (FO).

Bilder fra ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad.

Helsebringende omgivelser

Som de fleste av byggene på Modum Bad, er husene som benyttes til Villa Sanas tilbud, oppført i klassisk sveitserstil, selv om de er bygget i nyere tid. Grunnleggeren av kurbadstedet, Heinrich Arnold Thaulow (1808–1894), hadde nemlig hørt at denne formen for arkitektur skulle være særlig helsefremmende.

– Jeg vet ikke hvor mye hold det var i akkurat det, men vi har fortsatt en klar filosofi om at omgivelsene har noe å si for helsen, forteller Amble.

Over 4000 leger, 1500 sykepleiere og noen færre tannleger har så langt benyttet seg av tilbudene fra Villa Sana.

– Antallet øker for hvert år, sier Amble.

– Det er ikke sikkert det skyldes at behovet blir større. Det kan også være at vi blir mer kjent, eller at det er blitt mindre skambelagt å søke hjelp, tror hun.

Hun understreker at Villa Sana ikke tilbyr behandling, men kurs og rådgivning. Akkurat dette skillet kan være viktig for enkelte som kvier seg for å oppsøke hjelp.

– Oppholdet blir ikke journalført. Ingen kan finne ut at du har vært her, dersom du frykter det. Vi sletter all informasjon om deltakere etter at de har dratt.

Historien

Den første avtalen med Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble inngått i 2001. Som for legene, var det organisasjonens bekymring for sine medlemmers helse som var utgangspunktet.

Etter en omorganisering hadde NSF året før solgt Nedre Hvile i Asker, et sted der sykepleiere kunne komme for å puste ut. Nå ble penger fra salget brukt til å finansiere et kurstilbud på Villa Sana.

I 2009 var de avsatte midlene brukt opp, og avtalen med NSF ble ikke videreført. Likevel kunne sykepleiere fortsatt søke seg til Villa Sana, men da ble oppholdet finansiert av sykepleierne selv, Nav eller arbeidsgiver.

En ny NSF-avtale ble inngått i 2014, og den gjelder fortsatt: Fire ganger i året arrangeres det tredagers kurs for sykepleierledere med personalansvar, tolv av gangen. I tillegg tilbys det 50 individuelle rådgivningsdager som alle sykepleiere kan søke om.

– Tilbudene har alltid vært fullbooket, forteller Marit Hvidsten, som selv er sykepleier og kursansvarlig for tilbudet for sykepleiere.

– I starten var det kun utbrente som kom. De som allerede hadde møtt veggen. I dag jobber vi mer forebyggende.

Bilder fra ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad.

Et risikoyrke

Hvidsten forteller at opplevelsen av å ikke strekke til er en gjenganger. Sykepleierne som kommer til Villa Sana, forteller om en hverdag der de løper hele tiden og kjenner at det går ut over kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Vi ser store variasjoner fra arbeidsplass til arbeidsplass. Kulturen for å snakke om slike ting kan variere veldig.
Marit Hvidsten, kursansvarlig og sykepleier

– Ingen har vært her på grunn av konkrete feil de har gjort, men mange har vært bekymret for ikke å strekke til og for å gjøre feil, sier Hvidsten.

Svikt i konsentrasjonsevne og hukommelse er vanlige tidlige symptomer på at det er i ferd med å gå galt.

– Å være helsearbeider er et risikoyrke. Når noen nærmer seg veggen, kan de fort anklage seg selv og tenke at de ikke er gode nok.

Hvidsten mener det fortsatt kan være skambelagt å kjenne at man ikke strekker til som lege eller sykepleier.

– Vi ser store variasjoner fra arbeidsplass til arbeidsplass. Kulturen for å snakke om slike ting kan variere veldig.

– Vi skulle gjerne sett at flere arbeidsplasser hadde veiledningstjenester. Dette er gjerne noe av det første som ryker ved nedskjæringer. Det hadde også vært fint om ledere høyere opp i hierarkiene – folk i posisjon til å skape endring for flere – kom på kursene våre.

Bilder fra ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad.

Indre kaos

Når sykepleiere først kommer til Villa Sana, bærer de gjerne med seg mye indre kaos.

– Vi lar dem snakke først, understreker Hvidsten.

Ofte koker det over i starten, men med litt hjelp ser de fleste fort selv hvor skoen trykker. Så jobbes det med mestringsstrategier. Det handler som regel om å prioritere bort noe.

Ingunn Amble forteller at hun gjerne råder sykepleiere til å si mer «tja» for så å kunne komme med et svar etter å ha tenkt seg om.

– Det kan nemlig oppleves krevende for mange å si tydelig «nei», men sier du «ja» til alt og alle, så øker bare presset. Et «tja» gir deg tid til å vurdere, sjekke og avgrense.

– Her får de tid til å stille seg spørsmålet «hva søren er det jeg driver med?» sier Amble.

Moralsk stress

Tidsnød er den store gjengangeren hos sykepleierne som kommer til Villa Sana. De fleste har opplevd å gå hjem med dårlig samvittighet for det de ikke fikk gjort. Om kvelden husker de hvem de ikke har fått stelt. Hvem som hadde trengt hjelp, men som ikke fikk det.

– Mange kjenner at de endrer syn på brukerne, forteller Hvidsten.

– De skaper en distanse og blir ikke like berørt som før. Det kan være veldig vondt å oppdage dette. Men menneskers kapasitet til empati er begrenset.

En sykepleier skal ha fortalt at de på hennes avdeling ikke hadde nok ressurser til å la alle brukerne få komme opp i helgene. Da bestemte de seg for å la en uten pårørende ligge. Da ble det nemlig ikke bråk.

– Slikt river jo i et sykepleierhjerte, sier Ingunn Amble.

Kroppen gir beskjed

Lena Dypdalen har byttet jobb etter at hun var på Villa Sana – både på kurs og til rådgivning. Også i dag har hun en lederstilling. Hun tror mange sykepleiere søker hjelp for sent og råder sykepleiere til å lytte mer til seg selv om det begynner å butte.

– Når du blir fysisk syk, kan det være en beskjed fra kroppen til hodet, sier hun.

– Jeg burde vært ærlig og innrømmet at jeg ikke hadde det så bra.

Sykepleiere som søker seg til Villa Sana, kan få oppholdet dekket gjennom NSF. 

– Jeg har betalt medlemsavgiften til NSF i 27 år og føler at det jeg fikk igjen på Villa Sana, var verdt alle pengene, sier Dypdalen.

Les mer: Her finner du flere artikler om å jobbe i risikosonen: 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse