fbpx Bekymret over årsaken til at sykepleiere frykter å gjøre feil: arbeidspress og dårlig opplæring Hopp til hovedinnhold
NSF-leder Eli Gunhild By:

Bekymret over årsaken til at sykepleiere frykter å gjøre feil: arbeidspress og dårlig opplæring

Eli Gunhild By, NSF-leder

Gjennom undersøkelsen får vi innblikk i et sterkt engasjement for å unngå å gjøre feil som kan skade pasienten, mener NSF-leder Eli Gunhild By.

– Undersøkelsen bekrefter på mange måter det inntrykket vi i NSF sitter med på bakgrunn av dialog med våre medlemmer. Men også oppsummeringer fra Meldeordningen som ble nedlagt 2019, og tilsynsmeldinger.

Det er reaksjonen til Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), etter å ha sett resultater fra spørreundersøkelsen Sykepleien har gjort blant NSF-medlemmer.

Les mer:Tre av ti sykepleiere frykter ukentlig å gjøre feil som skader pasienten

Mener mye arbeid gjenstår

– Gjennom undersøkelsen får vi innblikk i et sterkt engasjement for å unngå å gjøre feil som kan skade pasienten og for ikke å mestre jobben, mener By.

– At så mange av de spurte er redd for å bli en del av en uønsket hendelse, gir grunnlag for bekymring. Ikke minst når en ser på det de oppgir som årsakene til dette: Lav bemanning, for mange oppgaver og mangelfull opplæring, mener hun.

– At 3 av 10 frykter for å gjøre «skadelige feil» hver uke eller oftere, og at angst, skam og skyldfølelse ofte nevnes i forbindelse med uønskede hendelser, peker på at det fortsatt er mye å gjøre for å forbedre situasjonen også for de ansatte.

Mener mye forblir nesten-hendelser

Hun sier forskning har vist at pasientsikkerhet henger sammen med arbeidsmiljøet:

– Det er viktig å styrke integrering av disse perspektivene i det løpende arbeidet videre på dette området, understreker hun.

Hun mener mange uønskede hendelser avverges og forblir nesten-hendelser.

– Da takket være helsepersonell, gode systemer og rutiner, ledelse og pasientsikkerhetskultur som mange steder viser god forbedring.

– Men mye gjenstår, ikke minst i kommunale tjenestetilbud som hjemmesykepleie og sykehjem, påpeker By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse