fbpx Pause i opptak ved desentralisert sykepleierutdanning i Bodø og Helgeland Hopp til hovedinnhold

Pause i opptak ved desentralisert sykepleierutdanning i Bodø og Helgeland

Gertrud Krokaa

– Dette er katastrofe. Vi mangler allerede 600 sykepleiere i Nordland, sier NSFs fylkesleder, Gjertrud Krokaa.

NSFs fylkesleder i Nordland, Gjertrud Krokaa sparer ikke på kruttet når hun beskriver konsekvensene dersom den desentraliserte sykepleierutdanningen legges ned i Nordland.

– Det er en katastrofe! fastslår Krokaa.

– Det hadde vært fint om man kunne legge all utdanning til heltid, men vi mangler nesten 600 sykepleiere i Nordland, og det er en virkelighet vi alle må forholde oss til og ta ansvar for.

Umulig

Fylkeslederen mener det ikke er mulig for for eksempel voksne mennesker å ta en utdanning ved siden av jobb når det innebærer å flytte fra hjem og familie for å bosette seg på hybel i Bodø.

– For distriktskommunene er dette katastrofalt siden det har vært rekruttert mange sykepleiere nettopp ved hjelp av desentraliserte studier, sier Krokaa.

Spikeren i kista

Den desentraliserte sykepleieutdanningen på Nesna er lagt ned og nå varsler Nord Universitet at utdanningene i Bodø vil lide samme skjebne.

Ifølge Fagbladet begrunner Nord Universitet nedleggelsen med at frafallet av studenter ved de desentraliserte studiene er på mellom 40 og 50 prosent, og det mener universitetet er for høyt til at studietilbudet skal kunne forsvares.

– Jeg kjøper ikke denne argumentasjonen, sier Krokaa.

– Når frafall og strykprosent ligger så høyt som det gjør, er det for lettvint å bare legge ned. Jeg nekter å tro at disse tallene ene og alene skyldes at så mange studenter mangler motivasjon og hjerneceller nok til å fullføre et studieforløp, sier hun.

Utdanningen må se på seg selv

Krokaa mener universitetet må å gå i seg selv og spørre hvorfor det er slik.

– Kanskje må de se på kvaliteten av det studietilbudet de tilbyr og om det er noe her som kan gjøres slik at studentene får mulighet, motivasjon og faglig støtte til å gjennomføre et studieforløp som er praktisk gjennomførbart. Det handler også om bolig og praksisplasser, sier hun.

Varslet krise

– Universitetet har et samfunnsansvar for å tilrettelegge for studier slik at vi kan utdanne den arbeidsbrakken av sykepleiere vi nå har et skrikende behov for, sier Krokaa.

Hun legger til at dette er en lenge varslet krise og nå må arbeidsgivere, fagorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og regjeringen gå i dialog og samarbeide om tiltak.

– Det haster. Nesten 600 ledige sykepleierstillinger bare i vårt fylke burde være et kraftig nok signal om det. Nedleggelse av desentraliserte studier er å gå i fullstendig feil retning og viser at universitetet ikke er seg sitt samfunnsansvar bevisst, sier hun.

– Ikke legg ned utdanningene!

Kari Bjerkli (38) bor i Mo i Rana og tok sin sykepleierutdanning på Helgeland og ble ferdig sykepleier i desember. Nå jobber hun på medisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset, avdeling Mo I Rana.

– Jeg er alenemor med tre barn og hadde ikke kunnet tatt sykepleierutdanning dersom jeg ikke kunne gjort det fra hjemstedet mitt, sier hun.

Selv om Bjerkeli er ferdig utdannet er hun fortsatt styremedlem i NSF Student til årsmøtet i juni.

– Nord universitet må forstå at det er en grunn til at noen velger å ta sykepleierutdanningen desentralisert. For voksne mennesker med familie er det økonomisk umulig å flytte på hybel i tre år for å ta en utdanning, sier hun og kommer med en oppfordring til Nord universitet:

– Ikke legg ned utdanningene.

Økonomiske årsaker

Den ferske sykepleieren har fått med seg at universitetets argument for å legge ned utdanningene, er at mange faller fra.

– Av dem som falt fra i mitt kull, jeg opplevde at det var lite stryk. Det var stort sett økonomi eller andre personlige årsaker som gjorde at studenter falt fra. Mange måtte flytte under praksisperiodene og leie hybel i 18 uker. Det koster. Noen av de som falt fra, tok et års permisjon og var tilbake igjen etter ett år, sier hun.

Det er kanskje viktig å få med, da det viser at studente ikke falt helt fra. 

For selv om både Bjerkli og hennes kullinger var deltidsstudenter, må de være i praksis 100 prosent.

– For mange går det greit å få fri fra arbeidsgiver for å kunne fullføre praksis, men det er en økonomisk påkjenning når praksisperiodene er så lange.

Deltidsstudentene har en praksis på 18 uker, en på 16 uker og to praksisperioder på åtte uker.

I tillegg har mange studentrabatter en øvre aldersgrense.

– Mange av oss over 30 år må betale full pris på tog og buss når vi pendler, sier Bjerkli.

Hun har selv vært heldig.

– Jeg er bor i Mo i Rana og har kunnet ha alle praksisperioder her.

Universitetet har en jobb å gjøre

Bjerkli mener Nord universitet bør gå i seg selv.

– Universitetet bør stille seg spørsmålet: Hva kan vi gjøre for å minske frafallet?

Bjerklis svar på det er blant annet at de kan lage bedre økonomiske ordninger for studentene, og at de blir flinkere å skaffe praksisplassene nærmere studentene bosted.

– Det tror jeg vil redusere frafallet, sier hun.

I tillegg mener hun universitetet har utfordringer når det gjelder egen organisering.

– I mitt kull skulle studenter fra tre studiesteder samkjøres. Vi opplevde mye rot med sprikende beskjeder. Det virker som om utdanningen har en stor jobb å gjøre for å organisere seg selv litt bedre, sier hun.

NSF Student: Ta en ny runde

«Krokaa får støtte av NSF Studentleder, Christian Strømnes.

– Dette er ikke bra, sier han.

– Når de desentraliserte sykepleierutdanningene legges ned, blir det enda vanskeligere for distriktene å rekruttere sykepleiere. Jeg håper at dette bare er midlertidig og at institusjonene finner ut av hva som gjør at frafallet er så høyt på disse stedene og finner løsninger på disse. De bør da opprette studietilbudet igjen når de nye nasjonale retningslinjene for sykepleierutdanningen blir implementert i 2020. Å sentralisere studieplasser er ingen god idé på lang sikt, sier Strømnes.

Utdanningene er ikke nedlagt

Dekan ved Nord universitet, Trine Karlsen, sier til Sykepleien at styret ikke har fattet et vedtak om å legge ned det desentraliserte tilbudet i Bodø og Vesterålen, men at det ikke skal gjennomføres noe opptak i 2018.

– Vi tar en pause og skal nå inn i en prosess hvor vi skal gjennomgå hele studietilbudet vårt, sier hun.

Hvor lang en eventuell pause i opptaket blir ved Helgeland og Bodø kan hun ikke svare på.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse