fbpx Veteraner kan trenge hjelp Hopp til hovedinnhold
Min jobb som samtalepartner og aktivitetsplanlegger

Veteraner kan trenge hjelp

 – Her ønsker vi å anerkjenne alle for den innsatsen de har gjort på vegne av landet. 

Fakta
Dag Tommy Tomteberget, sykepleier i Forsvaret

Arbeidsplass: Forsvarets Veteransenter, Kongsvinger kommune

For å jobbe på Forsvarets Veteransenter, må du selv ha vært på internasjonale oppdrag

Utdanning: Bachelor i sykepleie, videreutdanning i rus avhengighet og psykisk helse og operasjonssykepleie

Ikke alle vet at dette stedet finnes. Vi har et lavterskeltilbud for veteraner som har tjenestegjort eller fremdeles tjenestegjør i internasjonale operasjoner. I Norge er det 100 000 veteraner fra internasjonale operasjoner etter den andre verdenskrig med et aldersspenn på 20–90 år. Her kan de søke om opphold inntil 3 uker av gangen gratis, med kost og losji. Alle som kommer, må klare seg selv, de er «gjester».

Et av kriteriene for å jobbe her er at du er veteran selv. Jeg jobber i et ivaretakelsesteam som består av sykepleier, prest, sosionom, idrettsbefal og en senioroffiser som leder gruppen.

Min arbeidsdag er veldig variert. Det kommer helt an på gjestene som er her. I skoleferier har vi mange barnefamilier, men vi har også egne opplegg for enker, krigsseilere, krigsinvalide og veteraner fra den andre verdenskrig. Vi har aktivitetsuker med eksempelvis fisking, kajakkpadling, bueskyting, skiturer og riding, samt at vi har golfturnering og MC-treff! Juleoppholdet er veldig populært for enslige.

Jeg tilrettelegger aktiviteter og behandler søknader for veteraner som ønsker opphold. Det kan være seg kontakt med fastlege, hjemmesykepleie, spesialisthelsetjeneste, NAV, hjelpemiddelsentral eller andre instanser etter behov.

Min utdannelse og egne erfaringer fra tjeneste bruker jeg i samtaler. Eller brukeren kan trenge meg til praktiske sykepleieoppgaver som sår- eller fotpleie. Det hender også at jeg er med veteraner på møter med offentlige tjenester eller fastlege. Jeg brukes litt som «poteten», til mye forskjellig.

Jeg samarbeider med Forsvarets militærmedisinske poliklinikk i Oslo, som er et tilbud til alle veteraner. Dette tilbudet er muligens ukjent for mange som ønsker videre hjelp.

Dette er et aktivitets- og rekreasjonssenter hvor veteranene kan dele opplevelser og tanker, samtidig som de får tilpasset et personlig aktivitetsopplegg. Noen menn kan ha skamfølelse for problemene de sliter med etter tjeneste i Forsvaret. Her møter de andre de kan dele og bygge nettverk med. Det beste ved jobben er å bidra til at veteraner kan få det bedre.

At jeg ble sykepleier er litt tilfeldig. Jeg kom inn på befalsskolen og jobbet i saniteten. Sykepleieryrket virket spennende, så med den erfaringen pluss noen familiære årsaker ble yrkesvalget enkelt.

Artikkelen sto på trykk i Sykepleien nr. 3/2017.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse