fbpx Yngre sykepleiere oftest utsatt for trakassering fra ledere og kolleger Hopp til hovedinnhold
Spørreundersøkelse

Yngre sykepleiere oftest utsatt for trakassering fra ledere og kolleger

Illustrasjonfoto. Person gjemmer ansiktet i hendene.

650 sykepleiere forteller at de har opplevd seksuell trakassering eller overgrep fra kolleger, ledere eller andre ansatte det siste året. De yngste er aller mest utsatt.

Tidsskriftet Sykepleien gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant medlemmer av Norsk Sykepleierforbund, om uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering og overgrep i jobbsammenheng.

Les også: En av tre unge sykepleiere trakassert av pasienter siste år

Over 20 000 har svart på undersøkelsen:

 • 650 av undersøkelsens deltakere, 3,1 prosent, oppgir å ha vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra kolleger, ledere eller andre ansatte de siste 12 månedene.
 • Over 8,2 prosent, drøyt 1700 personer, kjenner til at andre sykepleiere på arbeidsplassen har opplevd slikt i samme periode.
 • Yngre sykepleiere er vesentlig mer utsatt enn eldre. Blant dem under 30 år, er andelen som oppgir å ha opplevd trakassering eller overgrep fra andre ansatte det siste året, 5,8 prosent.
Fakta
Slik gjorde vi det
 • Undersøkelsen ble gjennomført mellom 22. januar og 5. februar 2018 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
 • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 99 867 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
 • Totalt 21 316 personer deltok i undersøkelsen.
 • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

Hvis du har vært rammet:

Sakene om trakassering fra pasienter:

Sakene om trakassering fra kolleger og ledere: 

Sakene om varsling:

Sakene om menn: 

Reaksjoner og meninger:

Klyping, klåing og beføling 

I undersøkelsen spør vi også om andre former for uønsket seksualisert oppførsel enn det som nødvendigvis defineres inn under begrepene trakassering eller overgrep:

 • 15,5 prosent av dem under 30 år oppgir å ha blitt utsatt for uønskete seksuelt ladete kommentarer angående kropp bekledning eller livsstil fra andre ansatte det siste året.
 • Mer enn hver femte har opplevd andre uønskete kommentarer med seksuelt innhold i samme periode.
 • 12,6 prosent av de unge har blitt utsatt for uønsket fysisk kontakt, som for eksempel klyping, klåing, beføling eller omfavnelse, fra kolleger, ledere eller andre ansatte det siste året.
 • 26,7 prosent har opplevd en eller annen form for uønsket seksuell oppmerksomhet fra andre ansatte lenger tilbake i tid enn det siste året.
 • I rundt 80 prosent av tilfellene er menn innvolvert i trakasseringen eller overgrepet.
 • I rundt halvparten av tilfellene dreier det seg om en kollega, mens leger, ifølge undersøkelsen, står for 22,3 prosent av trakasseringen og overgrepene.

Konsekvensene

I underkant av halvparten av dem som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep fra andre ansatte, oppgir at dette ikke har fått noen spesielle konsekvenser for dem personlig.

Rundt 16 prosent oppgir at opplevelsen har ført til en følelse av utslitthet, mens 15,1 prosent har fått tanker om å slutte i yrket.

Drøyt 10 prosent har byttet arbeidssted, 7,3 prosent har avstått fra arbeidsoppgaver, mens 2,1 prosent har sluttet som sykepleier etter trakassering eller overgrep fra andre ansatte.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse