fbpx OsloMet: «Kunne nok vært bedre» i undervisning om seksuell trakassering Hopp til hovedinnhold
Seksuell trakassering

OsloMet: «Kunne nok vært bedre» i undervisning om seksuell trakassering

Bildene viser studenter fra Høgskolen i Oslo

Studielederen ved OsloMet innrømmer at de har litt å gå på når det gjelder å forberede studentene på uønsket seksualisert atferd fra pasienter.

– Det er fullstendig uakseptabelt at yngre sykepleiere og studenter utsettes for seksuell trakassering og overgrep.

Det understreker Kari Hjerpaasen, som er studieleder ved sykepleierutdanningen ved OsloMet og stedfortredende leder av Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Les her: Yngre sykepleiere oftest utsatt for trakassering fra ledere og kolleger

Portrett av Kari Hjerpaasen ved OsloMet

Likevel: Ifølge Sykepleiens spørreundersøkelse om seksuell trakassering, er det de yngste blant NSF-medlemmene som er klart mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

For eksempel oppgir en av tre sykepleiere under tretti år å ha vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter i løpet av de siste 12 månedene.

Kan ta opp vanskelige opplevelser

– I hvilken grad er håndtering av uønsket, seksualisert atferd fra pasienter og brukere et tema i undervisningen ved OsloMet?

– Her kunne vi nok vært bedre. I sykepleierutdanningen er vi opptatt av respekt og forståelse for pasientene. Søkelyset har i noe mindre grad vært rettet mot sykepleiernes opplevelser og reaksjoner. Men studentene samles jevnlig til veiledning med lærer gjennom praksisperioden, der de kan ta opp vanskelige opplevelser.

Søkelyset har i noe mindre grad vært rettet mot sykepleiernes opplevelser og reaksjoner
Kari Hjerpaasen, OsloMet

OsloMet er institusjonen som utdanner flest sykepleiere her i landet, og for tiden er det nærmere 500 som tar bachelorstudiet her.

Hjerpaasen forteller at de har praksisforberedende møter mellom student, praksis og utdanningsinstitusjoner, der tema som seksuell trakassering, skal tas opp.

– Vi jobber for at det skal være lett for studentene å henvende seg til sin kontaktlærer dersom de opplever ting de ikke er sikre på eller komfortable med. Samtidig både kan og må vi bli bedre.

Nulltoleranse

Ifølge studielederen har OsloMet nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep.

– Vi satser nå på grundig opplæring av ansatte og tillitsvalgte som jobber med forebygging og håndtering av slike saker, blant annet gjennom kursing og bedre nettsider. Vi har også forbedret varslingsrutinene, forteller hun.

Fakta
Slik gjorde vi det
  • Undersøkelsen ble gjennomført mellom 22. januar og 5. februar 2018 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 99 867 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
  • Totalt 21 316 personer deltok i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

Hvis du har vært rammet:

Sakene om trakassering fra pasienter:

Sakene om trakassering fra kolleger og ledere: 

Sakene om varsling:

Sakene om menn: 

Reaksjoner og meninger:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse