fbpx Mannlige sykepleiere mer utsatt for trakassering Hopp til hovedinnhold
Seksuell trakassering

Mannlige sykepleiere mer utsatt for trakassering

Mann i solnedgang, fotografert bakfra.

Mannlige sykepleiere oppgir dobbelt så ofte som kvinnelige at de utsettes for seksuell trakassering fra andre ansatte på arbeidsplassen.

Sykepleien har gjennomført en spørreundersøkelse om seksuell trakassering og overgrep blant medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. Over 20 000 har svart.

Menn som har besvart undersøkelsen, oppgir rundt dobbelt så ofte som kvinner at de har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra kolleger, ledere eller andre ansatte de siste 12 månedene.

Mens 2,8 prosent av kvinnene svarer bekreftende på dette spørsmålet, er det tilsvarende tallet for menn 5,5 prosent.Blant menn under 30 år, er det 9,1 prosent som oppgir at de har blitt seksuelt trakassert eller opplevd overgrep fra andre ansatte.

Varsler sjeldnere

På spørsmålet «Hvilket kjønn hadde personen(e) som stod bak trakasseringen/overgrepet, svarer 88,7 prosent av kvinnene og 22,8 prosent av mennene, at det var en mann.

Blant menn som oppgir å ha vært utsatt for trakassering/overgrep fra andre ansatte, svarer i 77,2 prosent at det var en kvinne som sto bak.På spørsmålet «Ble noen varslet om hendelsen?» svarer 22,1 prosent av kvinnene og 12,6 av mennene «Ja».

Menn oppgir også å være mindre fornøyde med arbeidsplassens håndtering av saken.

Fakta
Slik gjorde vi det
  • Undersøkelsen ble gjennomført mellom 22. januar og 5. februar 2018 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 99 867 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
  • Totalt 21 316 personer deltok i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

Hvis du har vært rammet:

Sakene om trakassering fra pasienter:

Sakene om trakassering fra kolleger og ledere: 

Sakene om varsling:

Sakene om menn: 

Reaksjoner og meninger:

Mindre konsekvenser

På spørsmålet <<Hva har trakasseringen/overgrepet medført for deg personlig?>> svarer 32,8 prosent av mennene og 25,6 prosent av kvinnene <<ikke noe spesielt>>.

Det er derimot relativt sett flere menn (7,8 prosent mot 4,5 prosent av kvinnene) som oppgir å ha fått symptomer på depresjon som følge av trakassering eller overgrep fra andre ansatte.

Menn oppgir noe sjeldnere enn kvinner at de er utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter/brukere. 

11,6 prosent av mennene i undersøkelsen sier de har opplevd dette de siste 12 månedene, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 14,4 prosent.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse