fbpx Ber arbeidsgivere og skoler rette søkelys mot trakassering Hopp til hovedinnhold
Seksuell trakassering

Ber arbeidsgivere og skoler rette søkelys mot trakassering

Eli Gunhild By, leder i NSF

NSF-leder Eli Gunhild By mener det er en svært viktig oppgave for arbeidsgiver å få bukt med seksuell trakassering.

– Dette er dessverre ikke overraskende, kommenterer leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, da hun får presentert hovedfunnene fra Sykepleiens spørreundersøkelse.

Les også:  Yngre sykepleiere oftest utsatt for trakassering fra ledere og kolleger

– Vi har også andre undersøkelser som viser at seksuell trakassering er noe våre medlemmer opplever.

Hun beskriver situasjonen som uakseptabel.

– Jeg håper og tror at #metoo-kampanjen bidrar til å få både ledere og andre til å tenke over hvordan deres egen oppførsel virker, og til å sette i verk tiltak for å forebygge og avdekke seksuell trakassering.

Sårbare studenter

Av svarene i spørreundersøkelsen fremgår det at de yngste blant sykepleierne er vesentlig mer utsatt for seksuell trakassering enn eldre. I fritekstsvarene er det mange som forteller om episoder fra studietiden.

Les også:  Sykepleiernes egne historier om trakassering fra ledere og kolleger

By oppfordrer studiesteder og praksissteder til å rette søkelys mot problematikken.

– Studenter som er i praksis, er unge, uerfarne og i en sårbar situasjon fordi de kanskje skal søke på jobb på samme arbeidsplass når de er ferdig utdannet, påpeker hun.

– Hvis arbeidsplassen har en kultur for å snakke om disse tingene, og gode systemer for å varsle, blir det lettere å ta tak i problemene.

En plikt å si fra

Et mindretall av dem som oppgir å ha opplevd trakassering og overgrep fra andre ansatte i jobbsammenheng, sier de varslet om hendelsen. På spørsmål om virksomheten har rutiner for varsling og håndtering svarer over halvparten «vet ikke».

Les også:  Få varsler om trakassering

– Det er et arbeidsgiveransvar å ha gode rutiner for varsling, påminner By.

Hun minner om at Helsepersonelloven gir klare føringer for at sykepleiere ikke bare har rett til, men også plikt til å si fra om kritikkverdige forhold i helsetjenesten.

– Men arbeidsmiljøet og det å få bukt med seksuell trakassering er også en svært viktig oppgave for arbeidsgiver, sier NSF-lederen.

– Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø. Derfor er det viktig at man sørger for å etablere en kultur og holdninger der det også varsles om denne type forhold og der varslene følges opp på en god måte.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse