fbpx – Virksomheten bør gjøre noe mer enn bare å legge rutinene på intranett Hopp til hovedinnhold
Seksuell trakassering:

– Virksomheten bør gjøre noe mer enn bare å legge rutinene på intranett

Portrett av Helene Jesnes i Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Veldig urovekkende, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet om mangelfull informasjon om varslingsrutiner ved seksuell trakassering.

– Det er veldig urovekkende at så mange ikke kjenner til om arbeidsplassen har rutiner for varsling og håndtering av seksuell trakassering og overgrep.

Det sier seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Helene Jesnes, da vi ber henne kommentere noen av funnene fra undersøkelsen.

Les også:

Holder ikke med intranett

På spørsmålet «Har din virksomhet rutiner for varsling og håndtering av trakassering og overgrep?» svarer 55,7 prosent «Vet ikke», mens 8,3 prosent krysset av for «Nei».

– Virksomheten bør gjøre noe mer enn bare å legge rutinene på intranett. De kan for eksempel presentere rutinene ved nyansettelser, påpeker Jesnes.

Ombudet anbefaler at alle arbeidsgivere har klare og kjente rutiner for varsling om seksuell trakassering. De bør også ha retningslinjer for hvordan slike varslinger blir håndtert.

Har alltid ansvar

Jesnes understreker at dette ansvaret også gjelder når den som begår trakasseringen eller overgrepet, er en person med redusert kontroll over egen atferd, for eksempel ved kognitiv svikt, psykose eller rus.

– Arbeidsgiver har alltid ansvar for å forebygge og hindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen, påpeker Jesnes.

Denne plikten er lovfestet i likestillings- og diskrimineringslovens paragraf 13, som gir følgende definisjon: «Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Fakta
Slik gjorde vi det
  • Undersøkelsen ble gjennomført mellom 22. januar og 5. februar 2018 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 99 867 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
  • Totalt 21 316 personer deltok i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

Hvis du har vært rammet:

Sakene om trakassering fra pasienter:

Sakene om trakassering fra kolleger og ledere: 

Sakene om varsling:

Sakene om menn: 

Reaksjoner og meninger:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse