fbpx Talltull hos NSF-jordmødre? Hopp til hovedinnhold

Talltull hos NSF-jordmødre?

Skryter Jordmorforbundet på seg en større andel medlemmer enn sant er? – Mildt sagt kreativ tallbruk, mener konkurrenten Den Norske Jordmorforening.

To fagforbund konkurrerer om jordmødrene. Nå foretrekker de hver sine tall for å beskrive hvem som har størst medlemstekke.

Reagerer på tallbruken

Jordmødre kan organisere seg i den frittstående fagforeningen Den Norske Jordmorforening (DNJ), eller i Jordmorforbundet, som er en faggruppe i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

I desember meldte Jordmorforbundet på sin nettside om historisk medlemsvekst i 2014: 22 prosent flere medlemmer.

I meldingen sto det at 40 prosent av alle jordmødrene i landet velger å organisere seg i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Konkurrenten DNJ reagerte:

– Mildest sagt kreativ bruk av prosentregning, var DNJ-leder Kirsten Jørgensens kommentar til Tidsskrift for jordmødre 1/2015, som vier saken fire sider. «Uriktig bilde fra Jordmorforbundet», er en av titlene.

Hvordan telle jordmødre?

Det er mange måter å telle jordmødre på:

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det i 2013 registrert 3 078 autoriserte jordmødre som er yrkesaktive. Hvor de jobber sier ikke statistikken noe om. Ikke alle jobber som jordmødre, men kan ha andre stillinger i helsevesenet.

Ifølge Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) er det 5 705 jordmødre med autorisasjon i Norge. Da er det medregnet 2 205 som er utdannet i utlandet, de fleste fra Sverige (1 200).

Medlemsfordelingen

DNJ har 2 450 medlemmer og Jordmorforbundet har 885 medlemmer. Bruker man disse tallene, vil det si at Jordmorforbundet organiserer under 30 prosent av jordmødrene, og DNJ organiserer over 70 prosent..

Men Jordmorforbundet viser til et medlemstall på 1 225. Det er jordmødre som er organisert i moderforbundet NSF. Dermed øker prosentandelen til 40. (Se regnestykket lenger nede i saken.)

– Kreativ tallbruk

DNJ reagerer altså på at lederen for NSF-jordmødrene sier at de har nesten halvparten av landets jordmødre som medlemmer.

– Hva synes du om tallene NSF bruker?

– Er det rekordvekst i NSF, må de få skrive om det. Vi prøver å se hvordan de har vurdert at nesten halvparten av jordmødrene i Norge er organisert i NSF, sier DNJ-leder Kirsten Jørgensen.

– Hva synes du om det?

– Det er en kreativ måte å bruke tall på. Men det er vel lov.

Tradisjonelt har det vært DNJ som har kapret flertallet av jordmødrene i Norge som medlemmer.

– Vi mener styrkeforholdet er stabilt, sier Jørgensen.

Hun tror neppe noen jordmødre er medlem begge steder.

– Det ville blitt for dyrt. Riktignok er studenter medlem begge steder, for det er gratis for dem.

Vil ha egen jordmorutdanning

Jørgensen hadde gjerne sett at alle jordmødre var medlem i DNJ, men påpeker samtidig at det er flott med høy organiseringsgrad blant jordmødre.

– Vi er en selvstendig fagforening, mens Jordmorforbundet er en undergruppe i NSF. Vi er for eksempel i direkte kontakt med helsemyndighetene. Noen jobber dessuten ikke som jordmødre, men som sykepleiere, selv om de er utdannet jordmor. Da er det naturlig at de er medlem i NSF.

Hun påpeker at DNJ, som ble etablert i 1908, er den eldste kvinnefagforeningen i landet.

– Hva skiller de to jordmorforeningene?

– Veldig mye er sammenfallende, men vi ønsker oss to veier til jordmorautorisasjon: både via sykepleierutdanningen og en 5-årig master i bare jordmorfaget, som i England.

Har danske medlemmer

– Er det harde fronter mellom dere?

– Nei, hva tjener det til? Noen ganger samarbeider vi, for eksempel om retningslinjer for barselkvinner. Medlemmene velger det fagforbundet de synes er rett for dem. Vi skal yte service for dem. Men vi burde jo samles i ett forbund, for vi er ikke så mange, sier DNJ-leder Kirsten Jørgensen..

Antallet medlemmer i DNJ er altså 2 450, ifølge Jørgensen.

– En god del er utenlandske. Mange er for eksempel danske, de er ikke utdannet sykepleiere, så de er ofte organisert hos oss.

Rekordvekst

Hanne Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet i NSF, fastholder at veksten i faggruppen er rekordstor:

– Nå er den enda større enn i fjor. Vi har 185 flere medlemmer fra 1. januar 2014 fram til i dag. Det er en vekst på 26 prosent. Bare siden nyttår har 68 meldt seg inn. Det er stor pågang.

– Hvorfor, tror du?

– Fordi vi er en stor og trygg organisasjon med innflytelse. Vi markerte oss blant annet sterkt i streiken om arbeidsmiljøloven, mens DNJ valgte ikke å protestere mot endringene i loven. Vi har en synlig politikk og ble ofte sitert i mediene i fjor. Jeg tror jordmødre ser fordelen av å være del av en stor organisasjon.

– Men dere mener medlemmene deres tilsvarer 40 prosent av landets jordmødre?

– Vi har tatt utgangspunkt i tallet fra SSB, som sier at det er litt over 3 000 jordmødre i Norge. Vi har ingen interesse i å være kreativ med tallene, det trenger vi ikke med en så positiv utvikling som vi nå opplever.

Regnestykket

Hun forklarer regnestykket: 1 225 yrkesaktive jordmødre er organisert i NSF. Det tilsvarer 40 prosent av de 3 078 yrkesaktive jordmødrene SSB har i sin statistikk.

Det betyr at de 40 prosentene Hanne Schjelderup-Eriksen viser til, også omfatter jordmødre som ikke jobber som jordmor, men i andre stillinger. 

Hun viser videre til at om lag fire hundre av medlemmene i DNJ er studenter og pensjonister.

– Hvis man trekker disse fra, er det 2 000 yrkesaktive i DNJ.

En del utenlandske jordmødre er dessuten ikke med i statistikken til SSB.

Ikke-sykepleiere er velkomne

Alle jordmødre som er medlem i Jordmorforbundet, må være medlem i NSF. Schjelderup-Eriksen understreker likevel at alle jordmødre kan være medlem i NSF, selv om de ikke er utdannet sykepleier.

– Men vi ønsker at jordmorutdanningen her i landet skal være en mastergrad basert på bachelorutdanning i sykepleie. Her er vi uenige med DNJ, som ønsker seg en ren profesjonsutdanning.

Hun viser også til at en del jordmødre som er medlemmer i NSF, tror at de automatisk er medlem i Jordmorforbundet, altså faggruppen.

– Det er de altså ikke. De må aktivt melde seg inn.

Schjelderup-Eriksen mener at mange flere av de nyutdannede nå velger hennes forbund:

Hun forklarer det slik:

– Vi har satset på dem. Blant annet arrangerer vi fagkurs, jobber for 100 prosent-stillinger og for å bevare prinsippet om arbeid tredje hver helg. Vi veileder dem også om hvordan de skal søke ny jobb og forhandle gode lønnsbetingelser.

Les også om første master i jordmorfag

og om danske jordmødre som ikke får være ansvarlig på vakt

Diskusjon om norsk og dansk jordmorutdanning

Hva sier danskene som sin "jordemoderuddannelse" 

Vi burde jo samles i ett fagforbund, for vi er ikke så mange.
Kirsten Jørgensen, Den Norske Jordmorforening

0 Kommentarer

Annonse
Annonse