fbpx Får ikke være ansvarlig på vakt Hopp til hovedinnhold
Utdanning

Får ikke være ansvarlig på vakt

De fleste danske jordmødre har ikke sykepleierutdanning. Er det et problem når de skal ta seg av syke gravide og barselkvinner i Norge?

De danske jordmødrene som kommer hit kan ha problemer med å håndtere de sykeste barselkvinnene siden de har en jordmorutdanning som ikke bygger på en sykepleierutdanning, sier Linn Holberg, jordmor ved St Olavs Hospital i Trondheim.

Hun er landsstyremedlem i Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og forteller at i Danmark jobber de fleste jordmødrene på barselhotell med de friskeste og ukompliserte barselkvinnene. På barselavdelingene derimot jobber det for det meste sykepleiere med de patologisk syke barselkvinnene.

Krever ekstra opplæring

På fødeavdelingen ved Sørlandet sykehus i Kristiansand frilanser cirka fire danske jordmødre regelmessig i perioder av året, spesielt i forbindelse med ferier og sykdom blant ansatte. På barselavdelingen har to-tre danske jordmorvikarer trådt til ved behov de siste fem årene.

– Vår erfaring med danske jordmødre på fødeavdelingen har vært veldig bra. På barselavdelingen kan det være en større utfordring ettersom jordmødre i Danmark generelt ikke jobber på barsel. Men jeg vil ikke si at det er et problem hos oss. Vi gir de danske jordmorvikarene ordentlig opplæring når de kommer for første gang. Det er også en fordel at de kommer igjen slik at de blir godt kjent i avdelingen, sier Christine Hoyer-Sørensen.

Hun er enhetsleder på fødeavdelingen og har tidligere vært leder på barselavdelingen.

Opplæringen Hoyer-Sørensen sikter til, består av at de danske nyansatte både på føden og barsel får en turnus der de går «på topp» de første to ukene og følger en erfaren jordmor. Deretter får de to uker med dagvakter ettersom det er bedre bemanning på dagtid. I tillegg får de en «nyansatt mappe» der de blant annet må gjennom en sjekkliste avdelingen har laget. De får også opplæring i bruk av prosedyreverktøyet og it-systemer. Alle nyansatte på føden får også tilbud om kursing i fosterovervåking (STAN).

Ser liten forskjell på danske og norske

– Til tross for at jeg mener det er nødvendig med sykepleierutdanning i bunnen av en jordmorutdanning, opplever vi faktisk ikke så mye forskjell på de vi ansetter fra Norge og Danmark. Vi har derimot lært litt av danskene, ved å utveksle erfaringer, sier Hoyer-Sørensen.

– Hvorfor er det viktig med sykepleie i bunnen da?

– Det kommer veldig an på hvilken sykepleiepraksis de har fra før. Det er helt klart en fordel hvis vedkommende har jobbet ved en akuttavdeling, og har solid trening i intravenøs behandling, kateterisering og å legge inn venefloner, sier Hoyer-Sørensen.

Vanligere med tilleggssykdommer

Linn Holberg ser flere grunner til at sykepleien bør ligge i bunnen:

– De gravide i dag lider i økende grad av tilleggs-sykdommer. Det er ikke mange år siden kvinner med diabetes sjelden fikk barn. Nå er det hverdagslig. Men disse kvinnene krever ekstra kunnskap av jordmødrene, sier hun og legger til:

– Vi som jordmødre må ikke kvie oss for å ta fatt på vakten når det viser seg at kvinnen vi skal yte omsorg for har innlagt cvk, må få utført ekg eller annen sykepleie som ikke er standard for føde/barselavdelingene.

Kan bli tilsynssak

Hos NSF Oslo sier seniorrådgiver Wenche Jensen at de danske jordmødrene i utgangspunktet kun har autorisasjon som jordmor, ikke sykepleier, og derfor ikke skal ha sykepleieroppgaver. Det gjelder for eksempel medisinhåndtering, alt intravenøst, sjekke utvikling av infeksjon, blødning, mangel på væske og svikt i grunnleggende behov som ikke direkte er relatert til selve fødselen.

En jordmor utdannet i Danmark kan heller ikke settes opp som ansvarlig på en vakt.

– En leder som setter opp en dansk jordmor som ansvarlig, kan risikere tilsynssak hvis noe skjer, sier Jensen.

Hun understreker at enkelte danske jordmødre også kan ha autorisasjon som sykepleier. Det bør derfor gjøres en individuell vurdering av den enkeltes autorisasjon og realkompetanse ved ansettelse.

– Vi planlegger aldri en turnus med en dansk jordmor som ansvarlig hos oss. Jeg kjenner ikke til om noen andre føde- eller barselavdelinger gjør det, sier Christine Hoyer-Sørensen.

I nr. 5 side 71 trykket Sykepleien et leserinnlegg fra Lillian Bondo, leder i Jordemoderforeningen og Bodil Møller, leder for ledernettverket for Danske Jordemoderuddannelser. Det kan søkes opp på nettet ved å gå til arkivet, og laste ned hele nr 5 i pdf-utgave.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse