• Likelønnsrapport … hva så?

  ... til kvinnedominerte grupper med inntil 4-årig høyere utdanning i offentlig sektor.  Per Kristian Sundnes: – Vi støtter ...

  Nyheter
 • Travel høst for forbundsledelsen

  ... diskutert på rundreisen omhandler blant annet likelønn, utdanning, kompetanse, rekruttering, arbeidsmiljø og kvalitet.  - Vi ...

  Nyheter
 • Kulturkunnskap inn i sykepleien

  ... filosofiske og sosiale forhold, politikk, økonomi og utdanning. Denne artikkelen fokuserer kun på religiøse/filosofiske og ...

  Fagutvikling
 • Alle taper, men noen taper mer

  ... 000 kroner per alderspensjonist målt i dagens priser. Utdanning I pensjonsforliket gis det pensjonsopptjening for ... går inn for at studenter skal få pensjonsopptjening under utdanning. – Det betyr at personer som tar høyere utdanning ikke har en ...

  Nyheter
 • Bok som røsker

  ... og rammevilkårene som faget fungerer under, både i utdanning og praksis. Herdis Alvsvåg innleder med å ta for seg ulike ...

  Bokanmeldelse
 • - På helsa løs med unge sommervikarer

  ... hvis min avdeling var bemannet med ungdom uten helsefaglig utdanning, sier Normann. Lovlig Ungdommer under 18 år har lov til å ...

  Nyheter
 • Tre "musketerer" mot Staten

  ... i staten og i privat sektor kompenseres. De krever og at utdanning, kompetanse og ansvar belønnes i statlige virksomheter.  ...

  Nyheter
 • "Oppgjørets time"

  ... er størst for kvinner med inntil 4 års høyere utdanning, og lønnsgapet har økt de siste ti årene. Unio mener utdanning må lønne seg - også for kvinner i offentlig sektor.  AFP ...

  Nyheter
 • Trenger tilpasset informasjon

  ... kan vi om utviklingshemning? I England har de en egen utdanning som heter «Learning diasability nurse», på norsk vil det bli ...

  Fagutvikling
 • Sorg, traumer og forandring

  ... livslang. CF kan medføre begrensninger i forhold til skole, utdanning, jobb, sosialt liv og det å stifte familie. Pasientene må i ... død Eller at de på grunn av sin sykdom ikke kan få den utdanning de ønsker seg osv  På bakgrunn av denne etterutdannelsen har vi ...

  Fagutvikling