Samordna opptak: 7255 har fått tilbud om plass på sykepleier­utdanning

Iselin Nybø
STUDIEPLASSER: Ifølge tallene fra Samordna opptak har 7255 søkere fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene. Det er 2300 flere enn det er opprettet plasser til.

– Ifølge SSB blir det behov for flere gåstoler enn barnevogner i fremtiden. Behovet for sykepleiere bare øker, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

I dag, 23. juli, kom de nasjonale tallene for årets hovedopptak til høyere utdanning. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommenterte tallene, som ble lagt frem av Samordna opptak på Oslomet i formiddag.

57 000 fikk innfridd førstevalget

Av litt over 137 000 søkere er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak (SO). Totalt har åtte av ti av disse fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg.

Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om en studieplass. Det er over 1000 flere enn i fjor.

260 flere kan bli sykepleier

– Ifølge SSB blir det behov for flere gåstoler enn barnevogner i fremtiden. Behovet for sykepleiere bare øker, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

I år er det for første gang innført karakterkrav på minimum 3 i matematikk og norsk på sykepleierutdanningene. Det har gitt en forventet nedgang i antallet søkere på 18 prosent fra i fjor.

Ifølge tallene fra Samordna opptak har 7255 søkere fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene. Det er 2300 flere enn det er opprettet plasser til.

– Viktig med karakterkrav

– Det er viktig med gode norskkunnskaper og matematikkunnskaper når man skal bli sykepleier. Matematikk er for eksempel avgjørende når du skal regne ut riktig dosering av medisiner, sier Iselin Nybø.

Oslo, Tromsø og Østfold

Ved Oslomet har de også opplevd en nedgang til sykepleierutdanningen.

– Til tross for det fortsetter poenggrensene å være stabile, sier prorektor Nina Waaler.

I år er poengkravet ved ordinært opptak på 47,1 poeng ved Kjeller og 47,9 ved Pilestredet.

– Jeg er i tillegg svært fornøyd med at Oslomet har hatt en økning på 20 prosent når det gjelder menn som vil bli sykepleiere, sier Waaler.

Også Høgskolen i Østfold og Universitetet i Tromsø melder om færre søkere til sykepleierutdanningen, og begrunner nedgangen med de nye karakterkravene.

Les også:

Færre vil bli sykepleiere: 18 prosent nedgang i søkning

Iselin Nybø
FORVENTET: Utdanningsminister Iselin Nybø sier at nedgangen i søkertallet til sykepleierutdanningen var forventet.

Krav om karakteren 3 i matte og norsk får skylden for nedgangen i antallet søkere til sykepleierutdanningen.

Sykepleie er den største utdanningstypen innen helsefag, med 31 prosent av søkermassen. Både når det gjelder antall studier, antall studieplasser – og søkere. Det er opprettet 4941 studieplasser for sykepleierstudenter i 2019. 12 843 personer har sykepleie som førstevalg. Det betyr at dersom alle disse søkerne er kvalifiserte, kjemper 2,6 førstegangssøkere om hver studieplass i sykepleierutdanningene.

Forventet nedgang

Antallet søkere til sykepleierstudiet har gått

Les også: