– Vi har store forventninger til årets kommuneoppgjør, sier Eli Gunhild By

Eli Gunhild By, NSF-leder
KLAR TALE: – Kommunene har store rekrutteringsproblemer, og våre medlemmer har gitt oss klar beskjed om at de ikke er fornøyd med lønnsnivået, sier By.

Forhandlingsstart i KS: Unio krever at sykepleiere og lærere får en større lønnsøkning enn partene ble enige om i privat sektor.

Klokken 10.00 i dag, 11. april, møttes partene i kommunal sektor i forbindelse med mellomoppgjøret 2019. Unio-kommune forhandler på vegne av sykepleierne som jobber i kommunehelsetjenesten unntatt Oslo kommune som er et eget tariffområde. 

Unio og KS må bli enige innen 1. mai kl. 00.00. Gjør de ikke det, blir det mekling og mulig streik.

Sykepleiere bør få mer

Tidligere i vår ble NHO, LO og YS enige om en lønnsramme på 3,2 prosent. Det legger føringer for alle andre organisasjoner som nå skal forhandle.

Unio har imidlertid varslet at de vil kreve mer enn 3,2 prosent for blant annet sykepleiere og lærere.

– Vi er nødt til å rekruttere og beholde både lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i kommunal sektor. Vi kan ikke fortsette å erstatte disse medlemmene med ukvalifiserte. Vi trenger faktisk sykepleiere og lærere i disse stillingene. Her er nå kommunene nødt til å få på plass en reallønnsvekst om vi skal klare å rekruttere og beholde, sier forhandlingsleder i Unio og leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til NRK.

Han håper Unio og KS blir enige, men sier samtidig at Unio er forberedt på å gå til streik.

– Medlemmene har gitt klar beskjed

NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By, sier de har store forventninger til årets oppgjør.

– Kommunene har store rekrutteringsproblemer, og våre medlemmer har gitt oss klar beskjed om at de ikke er fornøyd med lønnsnivået, sier By.

Fjorårets oppgjør ble langt bedre i Spekter enn i KS.

– Er det en faktor dere vil ta med i forhandlingene?

– Som sagt: Medlemmene har gitt klar beskjed om at forventningene er store foran årets oppgjør. De forventer et godt oppgjør, sier hun.

Vil ha en stor del av kaka

Rammen frontfagene ble enige om, ble 3,2 prosent.

– Hva blir NSF fornøyd med?

– Jeg vil ikke si et tall, men vi skal ha en stor del av kaka før vi blir fornøyd. Det er helt sikkert, sier hun.

– Er dere villig til å streike?

– Nå skal vi forhandle, og vi satser i utgangspunktet på at vi kommer i mål.

Les også:

Unios krav for årets lønnsoppgjør er klare

Ragnhild Lied, Unio-leder
KREVER REALLØNNSVEKST: Unio krever at rammene for årets mellomoppgjør gir klar reallønnsvekst.

– Lønn må kunne brukes for å løse rekrutteringsproblemene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unios styre vedtok torsdag 14. mars Unios inntektspolitiske uttalelse for 2019. Denne vil være førende i årets lønnsoppgjør for sykepleiere.

– Det er på tide at arbeidstakerne får en rettferdig del av verdiskapingen. Arbeidstakere med høyere utdanning må få bedre uttelling for utdanningen sin, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

Unios prioriteringer:

  • Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig.
  • Unio krever at rammene for årets mellomoppgjør gir klar reallønnsvekst.
  • Unio krever at omstillinger og omorganiseringer initiert av myndighetene ikke skal finansieres av rammen i tariffoppgjøret.
  • Det legges til grunn at kravene tilpasses de enkelte tariffområders situasjon.
  • Der forholdene tilsier det, bør prosenttillegg prioriteres. Flere lønns- og systemmessige virkemidler må vurderes i de enkelte tariffområder.