fbpx – Ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø må ligge hos arbeidsgiver Hopp til hovedinnhold

– Ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø må ligge hos arbeidsgiver

Bildet viser Vegard Andreas Jacobsen

– Det er ikke pensjonsordningen som er problemet når vi ikke har arbeidsdager vi kan leve med. Det er arbeidsgiver og myndigheter som har ansvaret for å sikre en bærekraftig bemanning, skriver Vegard Andreas Jacobsen.

I et debattinnlegg i Sykepleien 06.07.22 hevder V. A. Skjold at vi prøver å skape et arbeidsliv for supermennesker og at Norsk Sykepleierforbund fremmer en heltidskultur som ikke ivaretar oss som mennesker.

Dette mener jeg er en destruktiv holdning med tanke på rekruttering til sykepleieryrket. Vi må vise at vi sykepleiere er vanlige mennesker med høy kompetanse etter en bred utdanning som gjør oss skikket til å arbeide som sykepleiere.

Heltid er ikke hovedregelen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har – sammen med KS, Fagforbundet, Delta og FO – signert heltidserklæringen. Erklæringen innebærer et samarbeid for å ivareta arbeidsmiljø, samfunnsøkonomi og likestilling.

Mer spesifikt står det blant annet at heltid skal være hovedregelen, hensiktsmessig bemanning må basere seg på faktisk behov, arbeidstidsordningene skal gjøre det mulig med full yrkesdeltakelse frem til pensjonsalder og at både organisering av arbeidet og oppgavedeling kan være viktige virkemidler for å oppnå heltid.

Ifølge en Fafo-rapport om heltidskultur i sykehusene er andelen heltidsansatte 69 prosent når en kun regner fast ansatte og 52 prosent når en inkluderer tall for innleide og ekstravakter. Hos sykepleiere er andelen heltidsansatte på litt over 60 prosent og hos helsefagarbeidere cirka 45 prosent. I kommunal helse- og omsorgssektor er andelen heltidsansatte 26 prosent, viser tall fra en Fafo-rapport. Sammenlagt ser vi da at heltid ikke er hovedregelen.

Pensjonsordningen er ikke problemet

Jeg er enig i at vi må ha en pensjonsordning som ikke straffer oss, men jeg mener samtidig at dette er å starte i feil ende.

Det er ikke pensjonsordningen som er problemet når vi ikke har arbeidsdager vi kan leve med. Det er arbeidsgiver og myndigheter som har ansvaret for å sikre en bærekraftig bemanning slik at arbeidet tilfører livskvalitet til arbeidsstokken, og fagforeninger skal være samarbeidspartnere i hvordan dette kan løses best mulig.

Å gå til angrep på NSF og hevde at forbundet ikke ser oss medlemmer mener jeg derfor er å legge ansvaret på feil aktør. Ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø må ligge hos arbeidsgiver.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse