fbpx Hans Knut Otterstad Hopp til hovedinnhold

Hans Knut Otterstad

Lege og helsetjenesteforsker Send e-post

Norsk institutt for omsorgstjenester

Innlegg av Hans Knut Otterstad som lege og helsetjenesteforsker:

Vellykket, men krevende reform

Forskningsartikkel

Innlegg av Hans Knut Otterstad som Spesialist i samfunnsmedisin og helsetjenesteforsker:

Samhandler bedre i små kommuner

Forskningsartikkel

Historisk blikk på eldrebølgen

Forskningsartikkel

Hva kan vi lære av svensk samhandling?

Forskningsartikkel

Danmark satser på rehabilitering

Forskningsartikkel

Store forskjeller i eldres bruk av sykehus

Forskningsartikkel

Flest utskrivningsklare i Oslo

Forskningsartikkel

Kvitter seg med sykehjem

Forskningsartikkel

Klare for sykehjem, blir på sykehus

Forskningsartikkel

Ulik filosofi - ulike modeller

Forskningsartikkel

Skrives ut til kø.

Forskningsartikkel

Hurum kommunespleie- og omsorgsideologi

Forskningsartikkel

Behovet for sykehjem øker

Forskningsartikkel

Sykepleiedekning er politisk motivert

Forskningsartikkel

De eldre må i sirkulasjon

Forskningsartikkel

Alvorlig syk - og utskrivningsklar

Forskningsartikkel

Slekten på Island

Forskningsartikkel

Flere korttidsplasser gir økt sirkulasjon

Forskningsartikkel

Stor variasjon i sykehjemstilbud

Forskningsartikkel

Innlegg av Hans Knut Otterstad som lege og helsetjenesteforsker:

Dansk samhandling

Forskningsartikkel

Innlegg av Hans Knut Otterstad som Lege og helsetjenesteforsker:

Færre overliggere i sykehus

Forskningsartikkel
Annonse
Annonse