fbpx Videoer av kjønnsforvirret ungdom skaper et glansbilde av å skifte kjønn Hopp til hovedinnhold

Videoer av kjønnsforvirret ungdom skaper et glansbilde av å skifte kjønn

Bildet viser innleggsforfatter Kathrine Larsen

På Tiktok og YouTube florerer det av videoer av kjønnsforvirret ungdom. Disse videoene er med på å skape et glansbilde av det å skifte kjønn, og de oppmuntrer til å stille spørsmål ved vår identitet. Dette har skapt en smitteeffekt som mange med meg, mener er usunn. 

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning og meninger.
 

Økningen i antall barn og unge som søker helsehjelp for kjønnsinkongruens, startet for alvor med familieprogrammet «Født i feil kropp» som ble sendt på TV 2 i 2014.

I dag ser vi flere tilfeller av jenter som vil bli gutter og gutter som vil bli jenter. Og på Tiktok og YouTube florerer det av videoer av kjønnsforvirret ungdom. Disse videoene er med på å skape et glansbilde av det å skifte kjønn, og de oppmuntrer til å stille spørsmål ved vår identitet. Dette har skapt en smitteeffekt som mange med meg, mener er usunn. 

I tillegg er flere redde for å si høyt hva de mener i fare for å krenke noen og for å være politisk ukorrekt. For vi skal være positive til denne «trenden». Dersom vi ikke er det, blir vi hetset og kalt uetiske og umoralske. Jeg er ikke alene om å mene dette, og ytringsfriheten skal ikke få kneble noen.

Ikke tuftet på evidens

Det er ikke bare sosiale medier som romantiserer kjønnseuforien. Læreplanen i norske skoler oppfordrer i dag barn til å sette spørsmålstegn ved hvem de egentlig er. 

Kunnskapsløftet av 2020 ga føringer for læreplanen for undervisning om kjønn og seksualitet. Organisasjonen FRI bidro villig med sin kunnskap til denne læreplanen. Det er en kunnskap som ikke er tuftet på evidens, men et trossystem, etter mitt skjønn.

I læreplanen hentet fra Utdanningsdirektoratet heter det: Seksualitet omfatter blant annet kjønnsidentitet, seksuell orientering, erotikk, intimitet, nærhet og reproduksjon. Det understrekes at ved å vise positive holdninger til seksualitet, åpenhet og respekt for kjønnsmangfold bidrar skolen til å fremme elevenes rettigheter. Elevene lærer at kjønn er en grunnleggende del av en persons identitet, som kan forstås på ulike måter:

  1. Biologisk kjønn er det kjønnet du er født med. 
  2. Psykologisk kjønn er det kjønnet du føler deg som. 
  3. Sosialt kjønn er det kjønnet andre oppfatter deg som. 
  4. Juridisk kjønn er det kjønnet du er registrert som i folkeregisteret.

Mange varsellamper blinker

Meningen er ifølge læreplanen at når elevene møter voksne som har innsikt i og respekt for at kjønn kan oppleves og uttrykkes på ulike måter, kan de bli tryggere på sin egen kjønnsidentitet. Samtidig utvikle de forståelse og respekt for andres. 

Helsedirektoratets nettsider legger også føringer for dette trossystemet: Tjenesten bør i all undervisning bruke et kjønns- og legningsnøytralt språk. Disse kjønnsnøytrale begrepene blir innført allerede på barnetrinnet.

Det er urovekkende at et slikt undervisningsopplegg, samt lærebøker fra de største forlagene, nå legger til grunn en ny virkelighetsforståelse for hva kjønn egentlig er. Elevene i dagens skole får ikke kunnskap som er faglig forankret, noe som kan være skadelig.

Vi vet nå at over halvparten av transpersoner har alvorlige psykiske lidelser og at én av tre har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Vi vet også at mange unge med kjønnsinkongruens har en diagnose innen autismespekteret som ofte blir oversett. 

Sverige som tidligere var foregangsland for kjønnsbekreftende behandling, har nå strammet inn. Psykiatrisk behandling er nå førstevalget der man mistenker kjønnsdysfori til fordel for en resept på hormoner. Nylig mistet legen Espen Esther Pirelli som selv er transperson, sin lisens grunnet det mange mener er uvettig utskriving av reseptbelagte midler for å sette i gang kjønnsskifte uten i tilstrekkelig grad å ha utredet pasientene. I tillegg var det ufullstendig journalføring. 

Vi ser oftere mennesker som angrer på kjønnsskifte. Det er mange varsellamper som blinker.

Skaper ikke trygghet

DNA er binært, skriver professor i evolusjonsbiologi, Glenn-Peter Sætre i boken To kjønn. Befruktning er også binær. Evolusjonens mulighetsrom, så enormt som det kan virke, er faktisk begrenset av at arvemolekylet er binært. Kjønn er derfor en evolusjonær og matematisk stabil ordning, verken mer eller mindre.

Sætre understreker at synet på kjønn som noe flytende og foranderlig, gjør kjønn mye vanskeligere enn det trenger å være. Loven om endring av juridisk kjønn kan heller ikke endre på det biologiske faktum at det finnes to kjønn. 

Disse tingene kan skape problemer for unge mennesker, hevder Sætre. I dag blir barn ledet til å tro at ved å ta noen medisiner (hormoner) kan man fornekte virkeligheten og sette biologien på pause. Dette er løgnen som blir fortalt. Farlige og eksperimentelle behandlinger blir gjort på barn, ifølge de amerikanske psykiaterne og forfatterne Miriam Grossman og Jordan Peterson.

Sannheten er at vi ikke kan splitte identiteten vår fra den fysiske virkeligheten. Dette har en forvirrende effekt på unge mennesker. Vi applauderer det å fornekte virkeligheten og å være usikker på oss selv. Målet i læreplanen er å få barn og unge til å bli tryggere på sin egen kjønnsidentitet, men det som beskrives der skaper ikke trygghet. 

Vi vil ha en stabil identitet. Vi vil ikke skape forvirring i psykiatrifeltet. Flere valg og muligheter gir ikke frihet, men mer angst. Det skaper uro. Hvis man er det man «føler» man er, er dette et uetisk, upraktisk og et kontraproduktivt utgangspunkt for stabiliteten vi alle søker. Kan det være at dette er noe av grunnen til at angst og depresjon er så vanlig hos unge i dag?

En uheldig utvikling

Undervisningsopplegget vi har i norske skoler i dag, gir en feilaktig framstilling av kjønn. Kjønn skilles fra det biologiske og gjøres vanskelig og ubegripelig for elevene. Når kjønn blir det du opplever deg som, og ikke ene og alene et biologisk faktum, skaper det uro og forvirring hos unge mennesker. 

I følge opplæringsloven skal opplæringen bygge på vitenskapelig tenkemåte. I formidlingen av kjønn bør ikke pseudovitenskaplige teorier legges fram som en fasit. Kjønn er ikke mangfold. Det er binært.

Vektleggingen av mangfold, toleranse og inkludering i skolene sammen med smitteeffekten og romantiseringen gjennom sosiale medier er med på å fremme en uheldig utvikling. Når unge mennesker blir utsatt for en slik forvirrende tankegang, er det lett å forstå at for noen har kjønnsinkongruens blitt et populært fenomen. Men det er ikke sikkert kjønnsskifte blir det glansbildet man ser for seg.

73 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ane Torine Myrhaug Bæra

Sykepleier
1 month 1 week siden

I mine øyne er det åpenbart at forfatteren bak denne fagartikkelen har lest boken "Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters" av Abigail Schrier. Dog er Schriers teorier om rapid onset gender dysphoria stadig tilbakevist da det ikke finnes holdepunkter for at gruppepress eller "sosial smitte" kan påvirke barn og unge til å identifisere seg med et annet kjønn enn de ble født som. Schriers teori bygger forøvrig på "forskning" gjennomført av legen Lisa Littmann, som forøvrig aldri tidligere hadde forsket på kjønnsinkongruens. Problement med denne forskningen er at istedenfor å forholde seg til den vitenskapelige metode, samt holde seg tro til sin Hippokratiske Ed, valgte Littmann å utelukkende benytte seg av anekdotiske uttalelser fra transkritiske foreldre av barn med kjønnsinkongruens, innsamlet via diverse nettfora kjent for sin transfobiske undertone.

Katarina Sortodden

Ingen tittel
1 month 1 week siden

Skribent har negative holdninger til transpersoner som fører til mange usannheter. Utsagn som er tilbakevist i nyere biologisk forskning blir brukt som sannhet. Att antall som søker hjelp øker litt når hjelpa blir kjent er naturlig. E selv hadde ikkje ord til å beskrive hva e følte på før e var 34 år. Er den holdning som skribent viser gjengs i psykiatrien og helsevesen ellers, så er det ikkje overraskende att e har fått liten hjelp med mine psykiske problemer og att Nbtk trenerer hjelpa til oss. Disse personers syn på meg stenger for deres mulighet til å hjelpe meg og andre transpersoner

Helle Linné Eriksen

Lektor
1 month 1 week siden

Her var det mye rart. Du skriver som om ungdom blir tilbudt kjønnsbekreftende behandling bare de gir fra seg et pip, men for ungdom handler dette om en sosial overgang i årevis - klær, sminke, navn, pronomen. I beste fall blir de tilbudt pubertetsblokkere etter diverse henvisninger, lange utredninger og et år på venteliste - samme medikament som ingen har bekymret seg for når den ble gitt til CIS-ungdom i forbindelse med tidlig pubertet, og som man har funnet betraktelig færre problemer med på sikt enn mange andre medikamenter som skrives ut til ungdom. La oss si at du har rett i at noen av disse ungdommene "egentlig" ikke er trans eller ikkebinære. Hva er egentlig problemet med at de i en periode i tenåra eksperimenterer med kjønnsidentitet? Dette er en alder hvor man tester ut interesser, seksualitet, politisk tilhørighet, religion, subkulturer. Hva er det i vårt samfunn som gjør kjønn til en "hellig ku"? Kanskje vi i fellesskap har godt av å få rista litt i oppfatningene våre om kjønn? Og tenk så mye bedre samfunn dette er for de som faktisk ER trans eller ikkebinære å ferdes i!

Du mener dette er en ideologi, og på en måte har du rett. Det er et uttrykk for et tankesett om hva slags samfunn noen av oss ønsker oss, nemlig et samfunn med toleranse og åpenhet for forskjellige legninger, kjønnsidentiteter, etnisiteter osv, og hvor vi støtter ungdommene vi treffer på i jobben vår og ellers i samfunnet. Men også ideologier kan bygges på fakta, sånn som denne er. At kjønn både kan være biologisk og er en sosial konstruksjon samtidig, det er ganske grunnleggende. Jeg forstår forvirringen din, når man tror at Jordan Peterson ikke gir uttrykk for ideologi må begrepene være litt vanskelige å forstå.

Det framstår litt pussig å hyle om manglende ytringsfrihet når du faktisk blir publisert i din egen yrkesgruppes fagtidsskrift, på tross av et innlegg som har uhyre lite å gjøre med rollen som sykepleier. Men, hvis du fulgte med i samfunnskunnskapstimen så vet du at ytringsfrihet betyr ikke frihet fra konsekvenser for dine ytringer. For eksempel kan ytringene dine føre til at transpersoner du møter på i din yrkeshverdag er utrygge rundt deg. Ut fra det jeg vet om sykepleierutdanninga gjennom familie og venner, så er ikke dette spesielt anbefalt i møtet med pasientgrupper.

Jan Mørkved

Critical Care Manager
1 month 1 week siden

Om FRIs undervisningsopplegg «Rosa kompetanse» sier barnelege ved FHI, Pål Surén, dette: "Et helt nytt syn på kjønn sklir inn i systemet uten at det gjøres motstand. Det er spesielt at man lar en aktivistorganisasjon ta ansvar for denne undervisningen uten kvalitetssikring fra akademiske institusjoner. FRIs undervisningsopplegg er ikke bare meningsløst, det er også et giftig budskap»
Artikkelen er verdt å lese:
Ref.: https://www.samlivsrevolusjonen.no/barnelege-fris-budskap-til-barn-er-g…

Anh

Sykepleier
1 month 1 week siden

Alt for mange sykepleiere er transfobiske. Det kan være nyttig å lytte til transkjønnede sine historier og lese litt ordentlig forskning så man ikke ender opp med å skrive en så virkelighetsfjern artikkel og få den publisert. Skuffet over Sykepleien som lar slike artikler komme til lys, dette skaper bare dårlige og kunnskapsløse holdninger. Det er greit å la ytringer komme frem, men dette er jo vranglære. Man kan vel også stille spørsmål om hvordan transpersoner blir møtt i psykiatrien når man leser forfatterens holdninger, siden vedkommende er psykiatrisk sykepleier. Transkjønnede har høyere forekomst av depresjon og selvmordsrate, og det er direkte farlig ovenfor disse pasientene å møte på slike holdninger.

Alexandra

Mamma og pedagog.
1 month 1 week siden

Takk for at du kaster deg selv ut til ulvene, midt i pride-måned. Mine barn må gjerne se videoer på tik tok med «kjønnsforvirrede» barn og lære om «kjønnsmangfold» på skolen. Så mye de vil. Null problem. Faren er der propagandaen treffer et sårbart barn. Smitteeffekten er én ting, men det tristeste av alt er når kjønn kamuflerer det virkelige problemet; Altså psykiatriske diagnoser (angst, depresjon etc) og autismespekterdiagnoser. Begge deler har hatt en enorm økning de siste titalls årene. En av 32 er på spekteret i USA, vi har dessverre ikke tall i Norge. Vi henger nok litt etter. At ikke noen ser sammenhengen her i et bredere perspektiv, er utrolig. Og løsningen vi tilbyr med hormonblokkere og etterhvert tilbud om kjønnsskifte gjør uopprettelig skade både fysisk og psykisk på disse sårbare barna. De psykiske problemene er VEL så store etter gjennomført skifte, viser forskning. Ingen tvil forøvrig om at det finnes barn som har et reelt problem knyttet til kjønn. Vi lever i så giftige omgivelser at hormoner og kjønn kan påvirkes allerede fra fosterstadiet, helt uten denne propagandaen.

Thrine Løvland

Jordmor
1 month 1 week siden

Så bra skrevet! Jeg tror det du skriver er så sant. Dette må sies høyt i det offentlige rom uten at en skal bli hetset som intolerant. Sannheten må frem.

Tove Løvvik

Pensjonist
1 month 1 week siden

Dette med kjønn er blitt veldig komplisert. Er det ikke greit nok at det finnes feminine gutter og maskuline jenter, maskuline gutter og feminine jenter, og noen midt i mellom. Sånn har det alltid vært. Kan man ikke bare være sånn som man føler seg? Hvorfor må man putte i seg hormoner og operere seg . Kan man ikke bare være seg selv?

Yvonne

Husmor
1 month 1 week siden

Veldig enig i dette. Tenk så mange flere som. Vil bli forvirret da en lærer barnet er trygg på vil lære barnet at man kan være en annen enn man er. Det blir spennende om noen generasjoner å se hvordan verden da er blitt..

Terje Hoel

Systemutvikler
1 month 1 week siden

Det er leit hvis ikke undervisningen er egnet til å fremme elevenes utvikling mot å bli ansvarsbevisste voksne individer som trives. Nå er ikke jeg lærer i skolen hvor slike ting undervises så jeg kan si noe konkret om hva som lærere i praksis underviser. Det er ikke greit etter min oppfatning hvis skolen lærer barna å ikke få egne barn eller lærer de å ofre sin egen evne til å ha egne barn på bekostning av hva f.eks. andre måtte mene slik det kommer frem over. Det som selvfølgelig er greit er å lære om at deres medelever ikke nødvendigvis akkurat slik som de selv, men dette pleier gjerne å finne ut av det helt på egen hånd. Og hvis de ikke merker noe problem, hvorfor skal man prøve å endre på noe som ikke er et problem. At det på toppen av det hele kommer til å koster skattebetalerne milliarder på noe som i utgangspunktet ikke er et problem gjør at jeg er fristet til å spørre om det er egentlig farmasøytisk industri som står bak?? Så vidt jeg har forstått er det komplikasjoner i 80% av tilfellene. Resultatet av denne politikken gjør mennesker som ellers hadde vært helt friske plutselig blir totalt avhengig livet ut av medisiner som er enkle å produsere men som prissettes gjerne mer og mer etter behovet hos pasienten/kunden som de i utgangspunktet ikke akkurat hadde behov for. Og slik som samfunnet utvikler seg kommer det til å bli en stadig større kamp om offentlige skattekroner. De andre medisinske behovene kommer til øke statsbudsjettet ekspansivt de neste 5-6 tiårene fremover. Så kommer altså disse utgiftene på toppen av det hele. Sannsynlighet er derfor stor for at de må dekke disse fullt ut selv. Og det snakker man selvfølgelig ikke om på skolen at de risikerer å bli hengende fast som slaver av farmasi resten av livet og at det ikke er billig. I tillegg kommer skyhøy risiko for selvmord blant de som ikke har råd til slike medisiner, selv med støtte. De fleste har nok å betale på fra før av. Etter min mening bør man derfor kraftig tone ned slik undervisning.

Kristianne Sofie Sørheim

Lektor
1 month 1 week siden

Det er noen grunnleggende problemer med dette innlegget som må trekkes frem.

1: Språkbruken i dette innlegget avslører et forakt mot pasientgruppen.
"Kjønnsforvirrede" og tonen i hele artikkelen gjenspeiler at hun som skrev denne verken har ekspertise på gruppen hun kommenterer på, eller har noe spesielt positivt syn på dem.

2: De "fakta" hun refererer til brukes på en retorisk måte som ikke er "in good faith" som de sier på engelsk.
Biologen hun refererer til for det første er allerede en aktiv anti-trans aktivist som hun har rammet inn som ekspert på temaet. Men, bruken av fakta at mennesker er evolusjonsbiologisk hankjønn og hunkjønn (som ingen motsier, heller ikke transpersoner) blir brukt normativt til å ugyldiggjøre et helt ekte fenomen som har vært godt kjent og dokumentert i over 100 år. Seksuell tiltrekning er også et evolusjonært trekk som normativt etter evolusjonsbiologien ville betydd hankjønn er tiltrukket hunkjønn og motsatt. Men, så vet vi helt objektivt at av og til så blir noen mennesker født som et avvik fra denne regelen. Forskning hun ikke vil vise til har påvist relativt tydelig at transpersoner er født med en hjerne som lener mot det kjønnet de identifiserer seg som, selv om dette selvsagt må forskes mer på. Faktum er at vi faktisk har MER nevrobiologisk evidens for transpersoners avvik fra normen enn homofile og lesbiske. Så, det Larsen gjør her er tilsvarende det samme som ble gjort på 60-70-80 tallet med å si "penis og vagina, ikke penis penis og vagina vagina" som "biologisk fakta" for at skeive var mentalt syke. At mennesket har en instinktiv selvforståelse som å tilhøre et kjønn, som ikke vil oppleves som "synlig" for de hvor hjernens kjønn og kroppens kromosomer samsvarer, men som er smertelig tydelig hos de hvor det ikke gjør det er ikke et vanskelig konsept å forstå med litt grunnleggende abstrakt tenkning.

3: Ingen, heller ikke transpersoner, påstår at en kan skifte biologisk kjønn.

Hva som faktisk er tilfellet, som alle transpersoner er veldig tydelig klar over (med mindre de er grovt feilinformert) er at de endrer kroppen til å samsvare med en hjerne som ikke tillater dem å instinktivt forstå seg selv med sine kromosomer. Skal vi faktisk se på forskning på dette området, og ikke Larsen sin normative forståelse av evolusjonsbiologi, så er muligheten til å endre kroppen til å samsvare noe som gir økt livskvalitet hos transpersoner og gir muligheten til å leve et liv og en hverdag som føles naturlig for dem. Om du mener de må vente til de er voksne eller ikke for å få denne behandlingen kan være et diskusjonspunkt vi må diskutere på en fornuftig og moden måte, men det kan på ingen måte nektes for at behandlingen funker for nettopp denne demografien. Studiene stadfester gang på gang på gang at mellom 96 og 98% av de som mottar kjønnsbekreftende behandling er veldig fornøyde og opplever mye bedre livskvalitet. Ja, det er noen få angrere, men det tilsier bare at det må være en prosess for å få behandling som gjør grundig utredning, ikke at de ikke skal få behandling. Det normative perspektivet Larsen fremstiller holder ikke vann når fenomenet hun kritiserer, i deskriptiv vitenskapelig perspektiv, uten tvil eksisterer og ikke er et valg for de det gjelder. Positivismen i vitenskapen la vi fra oss for lenge siden.

4: Kildene hun refererer til har alle uten tvil grovt partiske perspektiver som Larsen selv uten tvil deler.

Jordan Peterson er psykolog på samme måte som at Rudy Giuliani er advokat. Ja, han har graden, men er til stor grad vanæret for sine syn på mange pasientgrupper, og for sitt høyt polariserende perspektiv som minner om retorikken til ytre høyre hataktivister blandet med pseudo-Jungiansk fortolkningslære. Ja, Jordan Petersons begynnende budskap om å "reie opp senga" og å "skjerpe seg" har hjulpet en del unge menn, det er det ingen tvil om, mens hans videre politiske syn har vist seg både å være kvinnefiendtlige og fiendtlige for mange andre demografier.

5: Misbruk av tittel som sykepleier.

Larsen fremstiller sitt perspektiv i rollen som sykepleier, men, ut ifra god praksis for yrket ville jeg ikke la dette mennesket jobbe med pasienter. Hennes tidligere artikler som senere ble tilbaketrukket viser et giftig pasientsyn som setter spørsmål til hvor skikket hun er. Dette er det samme fenomenet som tidligere i år var en "bekymret lærer" som kritiserte Pride, og hvor det ble tydelig at han var leder av en veldig konservativ menighet, og hvor dette partiske perspektivet aldri ble tydeliggjort. Det er å fremme menneskefiendtlige syn bak falsk autoritet.

6: "Smitteeffekt."
Om den sterke økningen i personer som ønsker kjønnsbekreftende behandling er et resultat av "smitteeffekt" eller om det bare faktisk er et resultat av at samfunnet ikke lenger stigmatiserer transpersoner like mye og at folk kommer ut av skapet er ikke etablert vitenskapelig. Da venstrehendthet ikke lenger var stigmatisert økte antallet venstrehendte drastisk til det flata ut på ca 10%. Akkurat det samme skjedde med homofili rundt 5-7%.
Det kan også være en blanding av disse to effektene, hvor de som faktisk er født med en nevrologi som gir dem kraftig kjønnsdysfori er mer åpne om det, og at noen som søker sin egen identitet henger seg på dette. Hva som er årsaken er ennå ikke avklart. Men, hennes sterke påstand om at dette er en ustyrlig smitteeffekt henger ikke på greip. Forskningen så langt på dette har avvist smitteeffekten, men med tanke på at det er et så nytt fenomen så må det forskes mer på.
Å ønske forsiktighet rundt identitetsutforskning og å gi ungdom tid til å finne ut om kjønnsidentiteten faktisk er stabil på lang sikt er et legitimt synspunkt. Men, det slår meg ikke som Larsen holder dette perspektivet, men heller at transpersoners opplevelser ikke er ekte eller legitime. Forskning, som hun så gladelig viser til, har stadfestet uten tvil at deres opplevelser er ekte, og at de ikke har noe valg i saken. Men, en kan godt påstå at ikke alle kjønnskreative er trans og trenger medisinsk behandling, men noen er uten tvil det, og vil få merkbart bedre livskvalitet. Hvilken prosess som trengs for at de skal få denne behandlingen kan vi diskutere, men ikke at deres opplevelser og liv er ugyldige.

Når jeg leser kommentarene under dette innlegget blir jeg både håpefull og skuffa. For noen av holdningene blant sykepleiere som blir avslørt her er rett og slett skummelt når de kan komme til å jobbe med mennesker som inngår i pasientgruppa.
Her må det en god del holdningsarbeid til.

Dzenana Brkic

Rådgiver
1 month 1 week siden

Hei lektor Kristianne S Sørheim! Som du skriver det selv- så er dette et avvik. For bare noen få tall år siden måtte dette avviket bekreftelse fra 2 psykiatre; at det for den enkelte var snakk om kjønnsingkongruens. Da kunne man få bytte juridisk kjønn. Ta gjerne en titt på Folkeregisteret nå til dags. Ingen bekreftelse fra spesialister kreves, hvem som helst som "føler" kan få byttet kjønn bare fordi de "føler". Og som du skriver selv- følelser kan og ofte vil variere. Når dere så på skolen, ikke omhandler tematikken som avvik hos noen få, men snakker om kjønn som noe flytende, så blir resultatet, som vi ser i dag- en eksplosjon (sammenlignet med tidligere) av ungdom som tar kontakt med helsetjenesten grunnet forvirrelse rundt eget kjønn. Jeg håper inderlig du tar deg tid til å lese boka "Trans- when ideology meets reality" av Helen Joyce :)

Kristianne Sofie Sørheim

Lektor
1 month siden

Hvor lett det skal være å bytte juridisk kjønn har veldig lite sammenheng med mengden folk som oppsøker kjønnsbekreftende behandling. Men kjønnsbekreftende behandling er det ingen under 18 som får uansett uten at de går gjennom rikshospitalets spesialhelsetjeneste. Så, uansett om en ser på dette som "smitte" eller en naturlig utvikling av avstigmatisering av transpersoner så vil ingen få behandling uansett før de er myndige mennesker.
Men, selv med et økende antall av personer som ønsker behandling så er dette antallet så ekstremt lite i forhold til den generelle befolkning at det er vel innenfor normalen for et naturlig avvik/variasjon. Hadde det vært snakk om at det var like mange transpersoner som f.eks. homofile så skulle vi begynt å snakke om at det var noe rart på gang, men selv med økende antall som søker behandling så er dette et marginalt lite tall. Og innenfor dette marginalt lite tallet så er det en enda mer marginalt liten mengde som finner ut at de ikke vil ha behandling likevel, eller angrer på behandling (mindre enn 2% av et allerede bittelite tall.)

Når det gjelder bytte av juridisk kjønn har ca. 2000 personer i Norge benyttet seg av ordningen siden 2016. Dette utgjør 0.035 % av den norske befolkningen. Så jeg kan ikke si det er riktig å påstå at selvbestemt juridisk kjønnsbytte er noe som har spesielt stor påvirkning på det norske samfunnet. Vi har ETT tilfelle av hvor dette er blitt misbrukt, med tanke på han ene studenten som bytta juridisk kjønn for å komme inn på studie ved NTNU.

Alle kan, som ungdom, leke med begreper, kjønnsuttrykk og identitet når de finner seg selv. Hva som innegår i å lære om kjønnsidentitet er ikke det at kjønn er flytende, fordi selv de med kjønnsinkongruens er født med en stabil kjønnsidentitet selv om den ikke samsvarer med kromosomer/kjønnsorganer ved fødselen. Hva å lære om kjønnsidentitet innebærer er at alle mennesker HAR en kjønnsidentitet, men hva det betyr for dem er flytende. Den nevrobiologiske kjønnsidentiteten er ikke valgt, men, naturligvis så samsvarer den i de alle fleste tilfeller med kromosomer og kjønnsorganer. Men, det betyr ikke at cispersoner ikke har en kjønnsidentitet. Også cispersoner navigerer en verden full av begreper og kjønnsuttrykk. Å lære om kjønnsidentitet slik jeg forstår det, som lærer som skal undervise om dette i samfunnsfag, er at det er uendelig mange måter å være mann på, uendelig mange måter å være kvinne på. Vi kan både ha en bred forståelse av mann og kvinne, OG anerkjenne og lære om at noen har en medfødt kjønnsinkongruens som gjør at de kan trenge medisinsk behandling for å leve liv med god livskvalitet. Jeg legger like mye vekt på at en person som er kjønnskreativ ikke nødvendigvis er trans som at en person som opplever kontinuerlig og vedvarende kjønnsinkongruens har sannsynlighet for å være det. Det er uønskelig at en gutt som er feminin eller jente som er maskulin blir pusha mot å "være trans" men det er like uønskelig å pushe de som faktisk er trans mot å være cis, fordi de kan aldri bli det. Tiår på tiår med forsøk på konverteringsterapi som har feila spektakulært har vist dette klinkende klart.
Og da er det også viktig å påpeke at en transpersons medfødte kjønnsidentitet er LIKE GYLDIG og ekte som en cisperson sin kjønnsidentitet. Akkurat som en homofil sin seksuelle legning er like legitim som en heterofil person sin legning.

Instinktiv forståelse av seg selv fundamentalt som mann eller kvinne er ikke et valg, og er ikke flytende, verken for cispersoner eller transpersoner. Men, hva det betyr å være mann og være kvinne innenfor dette fundamentet er naturligvis flytende. Det er ikke EN rett måte å være mann eller kvinne på.

Hva er problemet med å lære om dette på skolen?

Du snakker om at det blir "omtalt som flytende i dag." Som lærer kjenner jeg meg helt fremmed til den beskrivelsen. Verken jeg eller noen andre lærer jeg kjenner snakker om at kjønn er et valg eller kan flyte fra dag til dag eller år til år. Men, det er ikke det samme som å si at transpersoner har like lite valg i sin kjønnsidentitet som cispersoner, og fortjener samme omsorg, respekt og anerkjennelse for hvem de er som alle andre mennesker. Transpersoner er IKKE kjønnsforvirra, de er eksplisitt det motsatte, de har en vedvarende og stabil identitet som ikke kan endre seg uansett hvor hardt de prøver.

Anders Nielsen

Forskningssjef, PhD
1 month 1 week siden

Jeg håper virkelig du representerer et trist og lite mindretall i det norske helsevesenet og at min sønn møter bedre mennesker enn deg når han nå er på vei til å bli gutt. Jeg foreslår også et du leser boka til Glenn Petter en gang til og legger merke til hvor lite han skriver om mennesker. Vi biologer forsøker holde mennesker utenfor når vi diskuterer evolusjon, og forholde oss til resten av naturen. At en psykriatisk sykepleier gjør det samme er jo mildt sagt skremmende.

Amélie

Finance
1 month 1 week siden

Det hun sier er rett. Mange misforstår forskjellen mellom sex og kjønn. Sex er det kun 2 av. Sånn er det. Kjønn er det som er vanskelig og forvirrende. Hvorfor bytter noen kjønn eller identifiserer de seg til noe annet? Pga kjønn: «Gender refers to the characteristics of women, men, girls and boys that are socially constructed. This includes norms, behaviours and roles associated with being a woman, man, girl or boy, as well as relationships with each other. As a social construct, gender varies from Society to society and can change over time.» kilde: https://www.who.int › health-topics
Gender - World Health Organization (WHO)
Og da kommer feministen i meg fram: er ikke dette noe vi kvinner er kjempet så lenge for? At sex burde ikke ha noe å si for hvem vi er og hva vi kan utenom det biologiske? Hvorfor er det så viktig å bytte kjønn? Burde ikke vi heller lære at sex identifisere ikke hvem DU er som menneske eller person?
For hva blir neste? At alle er dyr uansett, så kanskje er man en katt? Eller en ku?
Jeg mener at man ikke skal lære barna om at sex = kjønn. Vær den du vil. Med eller uten pupper. For uansett hvor mye hormoner man tar, en biologisk født mann vil aldri kunne føde ett barn. En biologisk født kvinne vil aldri kunne ha sæd. Så hva er egentlig poenget? Det sosiale. Det er det som må endres. I mellomtiden, mens mange tør og prøver å skifte sex, la oss ikke forvirre barna helt ennå. Helt greit at de vet on muligheten på hjemmebane og med en lege. La de være ferdig med sin biologisk utvikling, før de setter i gang en prosess som er vanskelig å snu. Og heia til de voksne som er prøvekaniner frem til mere data er samlet og forskning gjort med en god og solid mengde date.
Men sex, uansett hva, er det bare to av.

Vidar Mathisen

Konsulent ambulerende oppvekst team
1 month 1 week siden

Som pappa til ett av disse etter ditt utsagn kjønnsforvirrede barna hadde det vært fint å vite hvor både du og flere her som utrykker denne holdningen til våre barn jobber. For holdningene deres lekker, og mange av disse barna har det tøft nok om de ikke i helsevesenet skal møte profesjonelle hjelpere med slike holdninger.

Madeleine

1 month 1 week siden

Takk, tusen takk!

Tone

Sykepleier
1 month 1 week siden

Hvor i artikkelen uttrykket skribenten at hun har noe i mot transpersoner? Ingen steder. Det MÅ gå an å stille kritiske spørsmål og debattere dette temaet, spesielt når man ser at kjønnsbekreftende behandling og pubertetsblokkere potensielt kan skade mennesker. Slike kommentarer som flere skriver her, hvor skribenten med én gang blir stemplet som transfob, er direkte skumle, synes jeg. De viser en retning innenfor debatten som blir mer og mer totalitær, hvor en svært uheldig svart/hvitt tankegang tar over, og hvis man ikke er 100 % enig med vedkommende man diskuterer med, er man tydeligvis TOTALT i mot personen. På den måten kan den som er uenig knebles og manipuleres, ved å få helt usaklige titler, som «transfob», stemplet i pannen. Deler av transmiljøet er blitt en sekt, og det er en direkte skummel utvikling.

Kristianne Sofie Sørheim

Lektor
1 month siden

Ikke alle som ønsker forsiktighet rundt kjønnsbekreftende behandling og ungdom med kjønnsinkongruens er transfober. MEN, dette debattinnlegget trenger ikke si "brenn alle transpersoner" for å være transfobisk.
Å beskrive transpersoner som "kjønnsforvirrede" er både nedlatende og respektløst.
Hun bruker majoriteten av innlegget sitt til å bruke tokjønnsmodellen fra evolusjonsbiologi til å ugyldiggjøre transpersoner sin medfødte tilstand, ikke for å etablere "poenget" hennes om at hun tror det er en form for "sosial smitte" av transhet på gang.
Hun viser ikke til noen form for forskning for å etablere at det faktisk er "sosial smitte" og "glansbilder av kjønnseufori" som forårsaker økningen av mennesker som erkjenner seg som trans.
Hun bare viser til en uttalt anti-trans aktivist sitt perspektiv på at evolusjonært kjønn skal være normativt for kjønnsidentitet, og en ytre-høyre vanæret psykolog sine bekymringer som "kilder."

Nei, absolutt ikke alle som er bekymra, eller ønsker forsiktighet rundt behanding av unge transpersoner er transfober. Heck, Harry Benjamin Ressurssenter er på forfronten av det å utøve forsiktighet for barn og unge. De består hovedsakelig av transpersoner.

Men det er ingen tvil om hvilke holdninger Larsen har mot transpersoner. Det gjennomsyrer hvert eneste ordvalg og hva hun velger å fokusere på. Budskapet til denne artikkelen gjennom hvilke argumenter som blir brukt er ikke "vi må være forsiktige slik at vi ikke pusher personer som egentlig ikke er trans til å ta medisinsk behandling" men veldig tydelig "transpersoner er ikke gyldige, de er bare forvirra, og vi skal ikke anerkjenne dem eller deres identitet fordi det bryter med "evolusjonære kjønnsfakta"." Det er helt samme retorikk som ble brukt mot homofile for 40 år siden. 100% resirkulert.

Mari

Barnevernspedagog og mor
1 month siden

Det skumleste med dette innlegget, er at denne damen skal møte barn med kjønnsinkongurens og dysfori med disse holdningene.
Jeg skulle ønske, for hennes del, at hun selv fikk et barn med kjønnsinkongurens, slik at hun kan få innsikt og forhåpentligvis øke sin faglige kompetanse.

Henriette

lektor
1 month siden

Veldig godt innlegg og tøft av skribenten og reise seg i dette tøffe debattklimaet! Takk for et godt bidrag i en ensidig og alt for ideologisk debatt!!

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse