fbpx Regionalt senter for kjønnsinkongruens etableres i Midt-Norge Hopp til hovedinnhold

Regionalt senter for kjønnsinkongruens etableres i Midt-Norge

Bilde av Tone Moksnes, Mari Y. Hagen og Simone Strindberg

Et nytt regionalt senter etableres i Midt-Norge for å sikre helhetlig et behandlingstilbud for personer som opplever uoverensstemmelser mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn.

Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Helse Midt-Norge, RSKI Midt, blir lokalisert ved St. Olavs hospital i Trondheim, og skal være i drift allerede i løpet av 2023, skriver St. Olavs hospital i en pressemelding.

– Vi er svært stolte over at vi endelig er i gang, og at senteret blir en realitet, sier fagdirektør Birger Henning Endreseth ved sykehuset.

Målet med senteret er å gi pasientene tettere oppfølgning og å sikre rett hjelp til rett tid.

I tillegg til utredning og behandling er en del av oppdraget å bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Å bygge opp kompetansen på temaet kjønnsinkongruens blant helsepersonell ute i ​regionen er essensielt og bidrar til at personer med kjønnsinkongruens møter trygt og kompetent helsepersonell både lokalt og regionalt, sier psykologspesialist Mari Ymjør Hagen.

– Pasientforløpet som nå skal testes ut, er for barn og unge opp til 18 år, men vi understreker at tilbudet på sikt skal være for alle aldersgrupper, gjennom hele livsløpet, sier kollega Tone Moksnes, sykepleier, jordmor, sexolog og fungerende koordinator for RSKI Midt. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse