fbpx – Norge er fremfor alt mennesker Hopp til hovedinnhold

– Norge er fremfor alt mennesker

– Kjønn er en grunnleggende del av en persons identitet og kan forstås på ulike måter, for kjønn handler om så mye mer enn det som er mellom bena, skriver Agnes Giertsen

Jeg var en stolt gjest da H. M. Kongen holdt sin velkomsttale under kongeparets hagefest i Slottsparken 1. september 2016. Jeg forsto umiddelbart at Kongens tale ville forandre mye for mange:

«Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter og jenter og gutter som er glad i hverandre. Med andre ord: Norge er dere. Norge er oss.».

I dag ville det vært naturlig og fint å legge til; Nordmenn er mennesker som kan bestemme over sin egen kropp og sitt eget kjønn.

Som helsesykepleier møter jeg alle typer mennesker. Alle typer Nordmenn.

Kjønn er mer enn kjønnsorgan

Det er økende antall unge og unge voksne med kjønnsinkongruens. Jeg føler meg privilegert som har mulighet til å kunne møte disse fine folkene som så ærlig og tillitsfullt forteller sine kjønnsidentitetshistorier. Hva denne økningen skyldes, vites ikke, men noen av teoriene kan være at det er lettere å innhente informasjon, mindre stigmatisering, større åpenhet og bruk av sosiale medier.

Kjønn handler om mer enn det som er mellom bena.

Tidligere fikk man tildelt kjønn ved fødsel ut ifra om man hadde en synlig penis eller vagina. Dette stemmer ikke alltid med det kjønnet man kjenner seg som når man vokser opp. Det trengs mer kompetanse. En god start er å forstå begreper som brukes og hvilke begreper som brukes for hva.

Det handler om identitet

Kjønn er en grunnleggende del av en persons identitet og kan forstås på ulike måter:

Biologisk kjønn er det kjønnet du er født med.

Psykologisk kjønn er det kjønnet du føler deg som.

Sosialt kjønn er det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i.

Juridisk kjønn er det kjønnet du registrerer deg som i offentlige dokumenter.

Transperson er en samlebetegnelse for personer som identifiserer seg helt eller delvis med et annet kjønn enn det som ble tildelt ved fødsel. Trans handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ikke om seksualitet.

Kjønnsidentiteten vår kan endres i løpet av livet, men også fra dag til dag.

Kjønnsuttrykket dreier seg om hvordan vi mer eller mindre bevisst velger å uttrykke det kjønnet vi opplever å være, gjennom blant annet språkbruk, toneleie, ansiktsuttrykk, bevegelser og ganglag, hårfrisyre, generell klesstil og fargevalg på klær, bruk av smykker, sminke og annet.

Erfaringsmessig er det mange som blander sammen seksuell orientering og kjønnsidentitet. Dette er to forskjellige fenomener. Den enkleste måten å huske dette skillet på er å minne seg på at; den man går til sengssom, handler om kjønnsopplevelse, men den man går til sengs med, handler om den seksuelle orienteringen.

Ulike betegnelser

Lhbt er betegnelse på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som gruppe. Det er også vanlig å inkludere intersex og skeive og da blir forkortelsen LHBTIQ. «Q» står for queer som er den engelske varianten av skeiv.

Det er et mangfold av identitetskategorier som hører inn under gruppen av dem som bryter med normer for kjønn og identitet. Man omtaler gruppen som lhbt+ for å synliggjøre at alle er inkludert, men at antallet bokstaver som må til for å inkludere alle blir for lang, og er dermed erstattet av «+».

Skeiv blir brukt som en samlebetegnelse for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, men det kan også være et synonym til «homofil». En del homofile og lesbiske ønsker ikke at betegnelsen «skeiv» skal brukes om dem, og det er tryggere å bruke lhbt/LHBTIQ/lhbt+.

Homofil blir brukt om en person som kan bli forelsket og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn. Begrepet omfatter både menn og kvinner.

Lesbisk er begrepet som brukes om en kvinne som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn.

Bifil er en person som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av mer enn ett kjønn. Dette betyr ikke at man veksler mellom å være heterofil eller homofil.

Panfil blir brukt om en person som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av alle kjønn eller uavhengig av kjønn.

Intersex/interkjønn er en betegnelse brukt om mennesker som har kropper som skiller seg fra det som vanligvis assosieres med «mannskropper» eller «kvinnekropper».

«-fil» versus «-seksuell»: Noen bruker ordene homoseksuell, biseksuell og heteroseksuell, men det vanligste i Norge er å bruke endelsen «fil» – homofil, bifil og heterofil. Denne endringen ble historisk gjort for å signalisere at begrepene handler om mye mer enn hvem man har sex med. Det handler for eksempel også om kjærlighet og identitet.

Seksuell legning versus seksuell orientering

Seksuell legning eller orientering er to begrep brukes om hverandre.

«Orientering» oppfattes som et åpnere begrep som rommer større variasjon og at orienteringen kan endres underveis. Bruker man «legning» om seg selv, er dette ofte for å signalisere at denne legningen er medfødt og ikke endrer seg igjennom livet.

Kjønnsinkongruens er definert som at man har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet man ble tildelt ved fødselen. Personer som opplever kjønnsinkongruens, omtaler gjerne sin identitet med andre ord, som transperson eller trans, «født i feil kropp», eller ikke-binær.

Kjønnsdysfori beskriver et subjektivt ubehag som er forårsaket av kjønnsinkongruens. Dette er ikke en psykisk lidelse.

Hvis du synes det er vanskelig og føler du er usikker i møte med en person, husk å våge å spørre, tørre å beklage hvis du tar feil, og respektere alle og ta vare på hverandre.

H.M. Kongen avsluttet sin festtale slik:

«Vi skal bygge dette landet videre – på tillit, fellesskap og raushet. Vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre.»

Og det skal vi klare. H. M Kongen er et klokt menneske.

Godt nytt raust år!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse