fbpx Vannet renner ikke oppover, og vi mangler 117 sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Vannet renner ikke oppover, og vi mangler 117 sykepleiere

Bildet viser utsikten over havna og Bodø sentrum fra Scandic Havet

Dere «la ned» elleve sykehjemsplasser i fjor – uten debatt. Hvorfor?

I år skal helsesektoren i Bodø kutte 43 millioner kroner. I vår la et flertall i bystyret inn igjen ti millioner kroner. Den saken er nå til lovlighetskontroll. Neste år står det 30 millioner kroner i kuttkrav. I 2024 økes det til 100 millioner kroner.

Dette er en fortsettelse av nedskjæringer over flere år. Siste gang vi så et nytt sykehjem, var i 2014. Stikk spaden i jorda for helsehuset i stedet for å skyve det ut i tid. De neste sju årene vil det være 50 prosent flere over 80 år i Bodø.

Helse og omsorg er kronisk underfinansiert

Institusjonsområdet kuttet 14 millioner i drift før sommeren i fjor. Det er kutt i en sektor som er i ekspansiv vekst med ditto tjenesteforpliktelser. Her er det et kritisk behov for nye sykepleiere og kritisk behov for å beholde de vi har.

Vi har betydelige HMS-utfordringer i sektoren, både når det gjelder HMS-tilsyn og vold og trusler. Vi mangler ressurser her også. Tunge HMS-saker fra Arbeidstilsynet blir nedprioritert. Det vil vi se konsekvensene av om kort tid.

Flere eldre, mer teknologi, mer oppgavedeling

Vi mangler over 117 sykepleiere i Bodø kommune. Hvor er løftene om satsing på helse og omsorg – dagplasser, demens og sykehjemsplasser? Hjemmetjenester? Hvis man kutter noe mer de neste årene, blir det problematisk.

Det som kommer til å skje de neste årene, er at det blir flere ansatte i hjemmetjenesten. Det blir flere eldre som trenger et tilbud. Det blir mer teknologi, mer oppgavedeling.

«Gode rammevilkår»

Politikerne snakker om at helsetjenesten får gode rammer og vilkår å jobbe under. Man kan spørre seg om det er gode rammevilkår når helse- og omsorgssektoren er redusert med en kvart milliard på fire år.

Bodø fikk et netto driftsresultat før avsetninger på 196,5 millioner kroner i 2022. Det tilsvarer fire prosent av totale inntekter. Hvor blir disse pengene brukt?

Vi mangler altså 66 sykepleierstillinger i sykehjem, 49 sykepleiere i hjemmetjenesten og to sykepleiere i miljøtjenesten. Totalt 117 sykepleiere i Bodø. I forrige uke gikk 112 sykepleiere ut fra Nord universitet. Undertegnede var der og holdt en appell til alle. Har man gjort nok for å trekke disse sykepleierne til Bodø kommune?

Hvem bestemmer: administrasjonen eller politikerne?

Avdelingsdirektør for helse og omsorg, Arne Myrland, mener folk i Bodø allerede i 50-årene må begynne å skaffe seg tilpassede boliger.

– Folk må selv ta ansvar for å skaffe seg eldrevennlige boliger, sier Myrland.

Problemet med dette utsagnet er: Hvordan kan man utforme en bolig om man får demens? 

Demenssyke har det best når de er i kjente og trygge omgivelser. Dette har flere sykehjem i Bodø god kompetanse på. Så å bygge ut eget hjem til demenssyke er merkelig. Ingen vet hvilke sykdommer en blir rammet av. Elva renner fortsatt nedover, ikke oppover.

Et alvorlig utsagn

Er ønsket å privatisere omsorgen? Vær gjerne tydelige på det i et valgår.

– Det vil ikke stå sykehjemsplasser klare til andre enn de aller sykeste. Faktisk tenker ikke kommunen å øke antallet sykehjemsplasser nevneverdig til tross for den voldsomme økningen i tallet på gamle, sier Myrland.

Det er et svært alvorlig utsagn. NSF ønsker politikerne på banen her. Hvem bestemmer: administrasjonen eller politikerne? 

En sammenhengende offentlig helsetjeneste styrt av kompetente fagfolk vil alltid være elastisk i sin tilnærming til nødvendige tjenester der folk bor. Søkelyset må være på hvordan vi sikrer helsetjenester der hvor folk bor og der helsehjelp behøves.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse