fbpx Sykepleiermangel tvinger frem oppgavedeling Hopp til hovedinnhold

Sykepleiermangel tvinger frem oppgavedeling

Bildet viser helsepersonell som triller en pasient i korridoren på et sykehus

En ny rapport viser at det minst finnes 29 prosjekter som handler om oppgavedeling og helsefagarbeidere i sykehus. Det mangler imidlertid oversikt over prosjektene, og hvilke erfaringer sykehusene har.

Mandag la Oslo Economics frem rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus».

Seks suksesskriterier

Ifølge Oslo Economics jobber de fleste sykehus med prosjekter som handler om oppgavedeling, men de fleste er i startfasen. Skal prosjektene lykkes er det seks områder som må være på plass, ifølge rapporten:

  1. Ledelsesforankring
  2. Satsing på lærlinger
  3. Kartlegging av oppgaver, ansvarsfordeling og roller
  4. Informasjon og holdningsarbeid
  5. Opplæring, kompetanseheving og videreutdanning
  6. Økonomiske rammer

Antall årsverk har økt for alle unntatt helsefagarbeiderne

Det er først og fremst bemanningsutfordringene i sykehus som presser frem behovet for oppgavedeling.

– Det mangler imidlertid en oversikt over pågående arbeid med ny oppgavedeling i sykehus, og hvilke erfaringer sykehusene har med dette, står det i rapporten.

Fra 2011 til 2021, har antall legeårsverk i sykehusene økt fra 11 000 til 15 000 (34 prosent), antall spesialsykepleierårsverk har økt fra 12 500 til 14 500 (17 prosent) og antall sykepleierårsverk har økt fra 16 500 til 19 000 (17 prosent).

Antall helsefagarbeiderårsverk har derimot blitt redusert fra 5 000 til 3 500 (30 prosent).

– Andelen helsefagarbeiderårsverk i sykehusene har også falt i perioden, men de siste fem årene ser vi en lavere nedgang i andelen helsefagarbeiderårsverk, og ett helseforetak har hatt en liten økning, står det i rapporten.

Fant 29 prosjekter

Mange sykehus har gjennomført, eller har prosjekter på gang som handler om oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper.

– I vår kartlegging har vi identifisert 29 prosjekter som handler om oppgavedeling og helsefagarbeidere. Vi har identifisert sju prosjekter ved helseforetak i Helse Nord, fire prosjekter ved helseforetak i Helse Midt-Norge, ti prosjekter ved helseforetak i Helse Vest, samt åtte prosjekter ved helseforetak i Helse Sør-Øst.

– De fleste prosjektene innebærer at helsefagarbeidere får opplæring i oppgaver som tidligere i hovedsak ble utført av andre personellgrupper, som oftest sykepleiere, står det i rapporten.

Prosjekt Sykehuset Østfold

På Sykehuset Østfold har de satt i gang et prosjekt med sikte på å ansette helsefagarbeider istedenfor sykepleier. Helsefagarbeidere som ønsker opplæring i nye og gamle oppgaver, går igjennom et trainee-program over to år.

Tanken er å ende opp med helsefagarbeidere som kan utføre oppgaver som tidligere i hovedsak ble utført av sykepleiere.

– Helsefagarbeiderne får opplæring i innleggelse av venekanyle, kateter på kvinner, perifert venekateter, intravenøs væske, blodprøvetaking, oksygen- og forstøverbehandling og behandling av klare væsker, opplyses det i rapporten.

Traineeprogrammet har ifølge sykehuset vært populært siden oppstart.

Hvilke oppgaver helsefagarbeiderne gjør, er avhengig av sykepleiermangelen

Rapporten peker på at det er stor variasjon i hvilke oppgaver helsefagarbeidere utfører på tvers av ulike avdelinger og sykehus.

– Helsefagarbeidere får ofte flere og andre typer oppgaver dersom det er mangel på sykepleiere, slår rapporten fast.

I spørreundersøkelsen blant helsefagarbeidere oppga over halvparten at de utfører blodsukkermåling, sjekker blodprøvesvar, samt utfører oksygenbehandling og inhalasjonsbehandling med forstøver.

– Under 20 prosent svarte at de utfører blodprøvetaking, innleggelse av urinkateter på kvinner, innleggelse av perifert venekateter (PVK), intravenøs væskebehandling på sentralt venekateter, og administrerer utvalgte legemidler selvstendig, står det i rapporten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse