fbpx Navs bedriftsundersøkelse: Fortsatt stor mangel på helsepersonell i Norge Hopp til hovedinnhold

Navs bedriftsundersøkelse: Fortsatt stor mangel på helsepersonell i Norge

helsepersonell

Norske virksomheter mangler nesten 53 000 arbeidstakere. Mangelen er størst innen helse og omsorg. Nav skriver at det mangler 4650 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere og jordmødre.

I andre faggrupper innen helse så mangler det 2700 helsefagarbeidere, 700 vernepleiere, 400 allmennpraktiserende leger, 350 psykologer og 250 bioingeniører.

Nav skriver at det er ingen mangel på ledere av eldreomsorg, farmasøyter, kjemikere, tannleger, fysioterapeuter, radiografer og ambulansepersonell.

Yrkesgruppene det er størst mangel på:

  • Sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og andre helsearbeidere
  • Butikk- og salgsmedarbeidere
  • Kokker
  • Tømrere, snekkere, rørleggere og elektrikere
  • Grunnskolelærere

Det er klart størst mangel på arbeidskraft innen helse og omsorg, der det mangler rundt 13 000 personer.

– Sykepleiere- og spesialsykepleiere er den yrkesgruppen det er klart størst mangel på i Norge, faktisk over 10 prosent av totalmangelen. Det går utover befolkningens helsesikkerhet og samfunnets helseberedskap, sier NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen.

Hun legger til at over en tredel av mangelen i helse- og sosialtjenesten gjelder sykepleiere og spesialsykepleiere.

Ifølge Navs nye bedriftsundersøkelse er etterspørselen høy, men likevel lavere enn i fjor. Da var den på rundt 70 000 personer.

– Selv om den anslåtte mangelen på kvalifisert arbeidskraft er betydelig lavere i år, er den fortsatt på et veldig høyt nivå. Med unntak av 2022 og 2019, må vi tilbake til 2008 for å finne et enda høyere nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Mangelen på arbeidskraft har gått ned i hele landet sammenliknet med i fjor, med unntak av Troms og Finnmark. Målt i absolutte tall er mangelen på arbeidskraft størst i Oslo, etterfulgt av Øst-Viken. Ser vi på mangelen på arbeidskraft målt i prosent, er den størst i Troms og Finnmark, etterfulgt av Nordland.

Mørketall

Lill Sverresdatter Larsen mener tallene muligens ikke viser hele bildet.

– Det er også viktig å legge til at det trolig er mørketall der ute. Vi vet det er steder hvor det er sykepleiermangel, men det ikke er utlyst stillinger. Vi vet at arbeidsgivere gir opp å utlyse etter flere runder med utlysninger, uten kvalifiserte søkere. Samtidig vet vi at bruken av vikarbyråer går opp i sektoren og flere sykepleiere går til vikarbyråene, sier Larsen.

Får ikke tak i folk

En av fire virksomheter opplever rekrutteringsproblemer. 26 prosent av virksomhetene svarer at de har hatt problemer med å få tak i arbeidskraft de siste tre månedene.

Mange bedrifter svarer at de ikke fikk ansatt noen, mens andre igjen endte opp med å ansette folk med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

Mangelen på arbeidskraft innen bygg- og anleggsbransjen har gått kraftig ned, fra 13 700 personer i fjor, til 7600 personer i år. Samtidig er dette fortsatt næringen med nest størst mangel.

Lavere rekrutteringsoptimisme

Også forventningen om sysselsettingen fremover er svakere enn i fjor. I år er nettoandelen virksomheter som venter vekst i sysselsettingen det kommende året, på 13 prosent. Dette er en nedgang fra 22 prosent i fjor og dermed på sitt laveste nivå siden 2016.

25 prosent av virksomhetene regner med å øke bemanningen det kommende året, mens 11 prosent venter en reduksjon. 64 prosent tror ikke det blir en endring i bemanningssituasjonen.

Tilbakegangen i forventet rekruttering er størst innen overnatting og servering, bygg og anlegg og informasjon og kommunikasjon. Undervisningsnæringen er den eneste bransjen i rapporten som forventer negativ vekst.

Må legges til rette for fagarbeidere

Ifølge Navs nye omverdensanalyse vil behovet for kvalifisert arbeidskraft fortsette å øke i årene framover. Analysen fremhever også global usikkerhet og risiko for økte inntektsforskjeller.

– Med tanke på det store behovet for fagarbeidere, må det i større grad legges til rette for at arbeidstakere får den opplæringen de trenger på arbeidsplassen. Både utdanningssektoren, Nav og arbeidsgiverne selv må jobbe sammen for å finne gode løsninger, sier Nav-direktør Holte.

Navs bedriftsundersøkelse ble gjennomført fra 30. januar til 17. mars i år blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private virksomheter. Nesten 11 000 virksomheter har deltatt i årets undersøkelse.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Iver Strøm

cand.pharm. Pensjonist
11 måneder 1 uke siden

Navs bedriftsundersøkelse har som overskrift: Fortsatt stor mangel på helsepersonell i Norge.

Her hevdes det at vi mangler 4650 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere og jordmødre.

På nettet finner vi i tillegg at 17 000 sykepleiere, ifølge SSB, ikke jobber i helsetjenesten.

Mulig dette har mye med arbeidsforholdene å gjøre? Får de god nok oppdatering i det viktigste temaet, som er legemiddelkunnskap, slik at de arbeider trygt? Nå er det mye fokus på legemiddelgjennomganger!

Sykepleier Emilie Solberg har skrevet i Sykepleien»
«Jeg ønsker at Sykepleien skal være mer opptatt av spesifikke behandlingsmuligheter, nye medisiner, oppdatert forskning og prosedyrer.»
Datert den 26.11.21.

En kommentar til Emile fra en leser:
"Helt enig med innleggsforfatter! Gjennom hele pandemi tiden har Sykepleien og NSF viet mye spalteplass til hvor "slitne" sykepleierne er,
arbeidsbelastning, lønnsvilkår mv. Som student er jeg sulten på sykepleiefaglig fagstoff, ikke å lese hvor "ille" det yrket jeg skal utdanne meg til, er.»

Disse to innlegg burde vært etterfulgt av kommentar fra redaksjonen og/eller forbundet, og i tillegg en livlig debatt fra sykepleierne, men det skjedde ikke!
Mulig sykepleierne er lite opptatt av legemiddelkunnskap?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse