fbpx Nedleggelsen av Høgskolen i Nesna er et svik mot lærestedet og et lite, levedyktig samfunn Hopp til hovedinnhold

Nedleggelsen av Høgskolen i Nesna er et svik mot lærestedet og et lite, levedyktig samfunn

Bildet viser Nord universitet studiested Nesna
VEDTATT AVVIKLET: Nord universitet studiested Nesna, inntil for tre år siden Høgskolen i Nesna. Nå er det snart slutt på aktiviteten her. – Jeg er enig med alle dem som ser på dette som et svik mot lærestedet, skriver innleggsforfatteren. Foto: Nord universitet

Hvis nedleggelsen gjennomføres, vil den være et nærmest utrolig bevis på at det norske demokratiet er svekket, skriver Trine Fagervik.

Det er skrevet mye om nedleggelsen av Høgskolen i Nesna, herunder nedleggelse av sykepleierutdanningen i Sandnessjøen.

Jeg er enig med alle dem som ser på dette som et svik mot lærestedet, og med dem som omtaler hvilke konsekvenser dette får for et lite samfunn som så langt har vist seg å være levedyktig og attraktivt som lærested.

Jeg er også enig med dem som ser på dette som et svik mot alle dem som kan utføre en samlingsbasert utdanning med utgangspunkt i en hjemmesituasjon med barn og jobb.

LES: Slutt på studier i Nesna og Sandnessjøen
LES: Det er en sammenslåing som går på kvaliteten løs

Bildet er et flyfoto av Nesna kommune om sommeren.
NESNA KOMMUNE: – Jeg er enig med alle dem som omtaler hvilke konsekvenser nedleggelsen får for et lite samfunn som så langt har vist seg å være levedyktig og attraktivt som lærested, skriver innleggsforfatteren. Foto: Halvor Hilmersen / Nesna kommune

Et samfunn jeg ikke vil godta

Vi har et godt utviklet demokrati i Norge. Et demokrati som er basert på at regler følges, samt at løfter og avtaler holdes. Altså er Norge en rettsstat.

Hvis den inngåtte avtalen om fusjonen mellom høyskolen og Nord universitet er riktig sitert i media, er jeg skremt over hva beslutningen om nedleggelse kan gjøre med troverdigheten til det norske styresystemet.

Hvis en offentlig instans kan inngå avtaler for å oppnå egne fordeler og deretter bryte den delen av avtalen som inneholder plikter for en selv, er vi kommet langt på vei til et samfunn jeg ikke vil godta.

LES: Kan ministeren redde sykepleierutdanningen på Nesna og Sandnessjøen?

Brutte avtaler

I rettsstaten Norge er det normalt slik at dersom du bryter en avtale, må du i det minste bidra til å gjenopprette status quo. Det kan selvfølgelig hende at en avtale viser seg å være vanskelig å gjennomføre, kanskje fordi en ikke var dyktig nok til å innse kommende begrensninger eller hindringer. Men det betyr ikke at man kan sope med seg alle fordeler og vrake alle forpliktelser.

Nåværende regjering elsker å overlate viktige offentlige beslutninger til egne styrer.

Hvis nedleggelsen gjennomføres, vil den være et nærmest utrolig bevis på at det norske demokratiet er svekket. Jeg er klar over at nåværende regjering elsker å overlate viktige offentlige beslutninger til egne styrer. Men dette må ikke føre til at det blir tillatt å bygge noe så viktig som et universitet på brutte avtaler.

Det offentlige må gå foran

Etter mitt syn har Nord universitet to alternativer. I utgangspunktet er de forpliktet til å gjennomføre den inngåtte avtalen. Alternativet er å bidra til å gjenopprette status før fusjonen ble gjennomført, slik at Nesna enten gjenopprettes eller kan inngå fusjon med en seriøs aktør. Alle merkostnader ved denne prosessen må dekkes av Nord universitet, som ved sin atferd har påført disse kostnadene.

Det finnes ingen prosess som på en troverdig måte kan erstatte ovennevnte alternativer – unntatt kanskje å innrømme at dette håndterer man ikke, og går av, slik at andre kan overta det som har blitt for vanskelig.

I Senterpartiet vil vi ha gode prosesser basert på lov og regelverk samt en ærlig atferd mellom alle parter. Her er det spesielt viktig at det offentlige går foran og opptrer ryddig. På den måten vil vi bygge landet videre, herunder både de små og store samfunn, på forutsigbarhet og troverdighet.

Dette debattinnlegget ble først publisert på Rana No 20. juli 2019.

Les også:

Vil reetablere sykepleierutdanning på Helgeland

Bildet viser Hulda Gunnlaugsdottir.
SYKEHUSDIREKTØR OG SYKEPLEIER: Hulda Gunnlaugsdóttir vil ha sykepleierutdanning på Helgeland. Arkivfoto: Marit Fonn

Sykepleier og administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdóttir, vil ha sykepleierutdanningen tilbake.

– Vi arbeider sammen med VID vitenskapelig høgskole om å kunne tilby desentralisert samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland, sier Hulda Gunnlaugsdóttir i en pressemelding fra Helgelandssykehuset.

Nord universitet vedtok tidligere denne uken å legge ned sykepleierutdanningen på Helgeland i Sandnessjøen.

Les: Slutt på studier i Nesna og Sandnessjøen

Har lett etter løsning

Helgelandssykehuset har siden faren for nedlegging oppsto, vært i dialog med kommuner og regionråd på Helgeland for å se på alternative løsninger. Ifølge Gunnlaugsdóttir har det vært stor enighet på Helgeland om å se etter løsninger, dersom Nord universitet la ned den desentraliserte sykepleierutdanningen.

Ifølge pressemeldingen er løsningen en nært forestående intensjonsavtale med VID vitenskapelige høgskole om at de skal etablere og tilby desentralisert samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland i samarbeid med Helgelandssykehuset, regionrådene og kommunene.

Lager plan etter sommeren

– Helgelandssykehuset vil ta en sentral og koordinerende rolle i arbeidet med å få dette til, sammen med regionråd og kommunene. Etter sommeren vil VID vitenskapelige høgskole, Helgelandssykehuset og kommunene sette seg sammen for å legge en plan for hvordan vi kan utvikle utdanningen, finansiere den, størrelse og når den eventuelt kan startes opp, sier Hulda Gunnlaugsdóttir.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.