SV vil stanse nedleggingen av studiesteder ved Nord universitet

SIER NEI: Partileder Audun Lysbakken i SV er sterkt kritisk til at Nord universitet vil legge ned studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen.

SV fremmer stortingsforslag om å bevare studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen i Nordland, etter at Nord universitetet i forrige uke foreslo å legge dem ned.

Det skjer samme dag som Nord universitet sender forslaget om å endre studiestedsstrukturen på høring.

Partileder Audun Lysbakken i SV er sterkt kritisk til forslagene, som han mener er en nasjonal sak og ikke bare et lokalt spørsmål.

– Dette er å ødelegge studietilbudet i flere distriktskommuner. Hvis dette får skje i Nord-Trøndelag og Nordland, kan det også skje i resten av landet, sier Lysbakken.

I tillegg til å legge ned tilbudene på Nesna og i Sandnessjøen, vil universitetet behovsprøve studietilbudet på en rekke andre steder, samt spisse tilbudet i blant annet Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal.

På Nesna innebærer endringen at blant annet barnehagelærerutdanningen forsvinner, og i Sandnessjøen vil sykepleierutdanningen forsvinne.

Les også: Nord universitet skjærer ned – vil fjerne studiesteder for sykepleie

Fornøyde studenter

SV krever nå at politikerne må gripe inn.

I representantforslaget påpeker partiet at studentene på Nesna ifølge studiebarometeret er blant de mest fornøyde i landet.

Da søkertallene til høyere utdanning ble publisert forrige uke, viste de at Nesna hadde bedre søkertall enn både Bodø og Levanger.

Rektor Hanne Solheim Hansen fremmet forslaget 24. april. På et styremøte 30. april ble det besluttet å sende forslaget på høring med frist 15. juni.

Les også: – Glad jeg kan ta sykepleierutdanning her jeg bor

Endelig vedtak i juni

Endelig vedtak om studiestedsstrukturen fattes på et styremøte 26. juni.

– Jeg vil være tydelig på at vi ikke har fattet vedtak om struktur i dag. Høringsuttalelsene vil også være et viktig grunnlag for rektors endelige innstilling og styrets beslutning, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein etter styremøtet tirsdag.

Begrunnelsen for å endre studiestedsstrukturen er at dagens organisering ikke er bærekraftig, verken faglig eller økonomisk, ifølge universitetet.

Statsråden: Nord universitet må bidra til at hele regionen har nok arbeidskraft

bildet viser Nord universitet
NY STRUKTUR: Nord universitet kan få færre studiesteder dersom det blir som rektor Hanne Solheim Hansen foreslår.

Styret i Nord universitet fikk brev fra statsråd Iselin Nybø før styremøte.

I forrige uke kom rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen med en innstilling om ny studiestedstruktur ved Nord universitet. Forslaget innebærer at studiestedene Sandnessjøen og Nesna avvikles, og at fagmiljøer samles på færre steder. 

Les også: Nord universitet skjærer ned – vil fjerne studiesteder for sykepleie

Tirsdag var saken oppe til styrebehandling, og det ble besluttet å sende forslaget ut på høring.

Høringsfristen er 15. juni, og endelig avgjørelse tas 26. juni. 

Ba om grundigere utredning

Styret ønsket en grundigere utredning av flere av forslagene, blant annet om hva som skal til for å ha et permanent tilbud om sykepleierutdanning i Namsos. I forslaget er sykepleierutdanningen i Namsos gjort om til en såkalt distribuert utdanning som startes med forbehold om nok søkere. 

Styret ba om at disse analysene og vurderingene foreligger til styremøtet 26. juni.