fbpx SV vil stanse nedleggingen av studiesteder ved Nord universitet Hopp til hovedinnhold

SV vil stanse nedleggingen av studiesteder ved Nord universitet

SIER NEI: Partileder Audun Lysbakken i SV er sterkt kritisk til at Nord universitet vil legge ned studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

SV fremmer stortingsforslag om å bevare studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen i Nordland, etter at Nord universitetet i forrige uke foreslo å legge dem ned.

Det skjer samme dag som Nord universitet sender forslaget om å endre studiestedsstrukturen på høring.

Partileder Audun Lysbakken i SV er sterkt kritisk til forslagene, som han mener er en nasjonal sak og ikke bare et lokalt spørsmål.

– Dette er å ødelegge studietilbudet i flere distriktskommuner. Hvis dette får skje i Nord-Trøndelag og Nordland, kan det også skje i resten av landet, sier Lysbakken.

I tillegg til å legge ned tilbudene på Nesna og i Sandnessjøen, vil universitetet behovsprøve studietilbudet på en rekke andre steder, samt spisse tilbudet i blant annet Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal.

På Nesna innebærer endringen at blant annet barnehagelærerutdanningen forsvinner, og i Sandnessjøen vil sykepleierutdanningen forsvinne.

Les også: Nord universitet skjærer ned – vil fjerne studiesteder for sykepleie

Fornøyde studenter

SV krever nå at politikerne må gripe inn.

I representantforslaget påpeker partiet at studentene på Nesna ifølge studiebarometeret er blant de mest fornøyde i landet.

Da søkertallene til høyere utdanning ble publisert forrige uke, viste de at Nesna hadde bedre søkertall enn både Bodø og Levanger.

Rektor Hanne Solheim Hansen fremmet forslaget 24. april. På et styremøte 30. april ble det besluttet å sende forslaget på høring med frist 15. juni.

Les også: – Glad jeg kan ta sykepleierutdanning her jeg bor

Endelig vedtak i juni

Endelig vedtak om studiestedsstrukturen fattes på et styremøte 26. juni.

– Jeg vil være tydelig på at vi ikke har fattet vedtak om struktur i dag. Høringsuttalelsene vil også være et viktig grunnlag for rektors endelige innstilling og styrets beslutning, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein etter styremøtet tirsdag.

Begrunnelsen for å endre studiestedsstrukturen er at dagens organisering ikke er bærekraftig, verken faglig eller økonomisk, ifølge universitetet.

Statsråden: Nord universitet må bidra til at hele regionen har nok arbeidskraft

bildet viser Nord universitet
NY STRUKTUR: Nord universitet kan få færre studiesteder dersom det blir som rektor Hanne Solheim Hansen foreslår. Foto: Nord universitet

Styret i Nord universitet fikk brev fra statsråd Iselin Nybø før styremøte.

I forrige uke kom rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen med en innstilling om ny studiestedstruktur ved Nord universitet. Forslaget innebærer at studiestedene Sandnessjøen og Nesna avvikles, og at fagmiljøer samles på færre steder. 

Les også: Nord universitet skjærer ned – vil fjerne studiesteder for sykepleie

Tirsdag var saken oppe til styrebehandling, og det ble besluttet å sende forslaget ut på høring.

Høringsfristen er 15. juni, og endelig avgjørelse tas 26. juni. 

Ba om grundigere utredning

Styret ønsket en grundigere utredning av flere av forslagene, blant annet om hva som skal til for å ha et permanent tilbud om sykepleierutdanning i Namsos. I forslaget er sykepleierutdanningen i Namsos gjort om til en såkalt distribuert utdanning som startes med forbehold om nok søkere. 

Styret ba om at disse analysene og vurderingene foreligger til styremøtet 26. juni.

Dette er forslaget til ny struktur ved Nord universitet

Ny struktur gir følgende endringer for fagmiljøenes plassering


Bodø

 • Fagmiljøene for lærerutdanningene og barnehagelærerutdanningene ved Bodø og Nesna samles i Bodø
 • Fagmiljøene i sykepleie ved Bodø og Vesterålen samles i Bodø
 • Fagmiljøene i paramedisin ved Bodø og Namsos samles i Bodø

Levanger

 • Fagmiljøene i sykepleie og vernepleie ved Levanger og Namsos samles i Levanger
 • Fagmiljøene for multimediefagene, sosiologi og geografi på Steinkjer flyttes til Levanger hvor alle samfunnsvitenskapelige fag samles. De kunstfaglige miljøene samles ved at teaterutdanningen i Verdal flyttes til Levanger

Mo i Rana

 • Fagmiljøene i sykepleie ved Mo i Rana og Sandnessjøen samles i Mo i Rana

Steinkjer

 • Fagmiljøene for multimediefagene, sosiologi og geografi flyttes til Levanger
 • Det utredes fremtidig lokalisering av fagmiljøet i økonomi

Stjørdal

 • Ingen endringer

Namsos

 • Fagmiljøet i sykepleie flyttes til Levanger
 • Fagmiljøet i vernepleie flyttes til Levanger
 • Fagmiljøet i paramedisin flyttes til Bodø
 • Det utredes fremtidig lokalisering av fagmiljøet i farmasi

Vesterålen/Lofoten

 • Fagmiljøet i sykepleie flyttes til Bodø

Nesna

 • Fagmiljøet i lærerutdanning og barnehagelærerutdanning flyttes til Bodø

Sandnessjøen

 • Fagmiljøet i sykepleie flyttes til Mo i Rana

Vurdere konsekvenser

Før styremøtet sendte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø et brev hvor hun ber styret vurdere konsekvensene av studiestrukturen også utenfor universitetet:

– Jeg mener det er viktig at studiestrukturen ved Nord universitet legger til rette for at alle delene av regionen har tilgang på god kompetanse og arbeidskraft. I den forbindelse er det viktig at styret vurderer hvilke konsekvenser studiestrukturen kan få for andre deler av arbeids- og samfunnslivet, og hvordan behovene kan ivaretas på de stedene som kan få de største endringene, skriver Nybø i brevet til styret.

Voksnes kompetanse

Videre skriver hun:

– Jeg legger til grunn at det vil være økende behov for å heve voksnes kompetanse, og at flere kandidater kan være i en livssituasjon med behov for å ta utdanning i nærheten av der de bor. En tydelig analyse av dette bør være sentralt for styrets vurderinger og beslutninger. 

Les også: – Glad jeg kan ta sykepleierutdanning her jeg bor

Helseforetakenes behov

Nybø avslutter brevet med å peke til hvilke behov sykehusene i området har:

– Videre legger jeg til grunn at styret særlig vurderer hvordan behovene til helseforetakene kan dekkes, og ikke forskutterer konklusjoner i pågående lokaliseringsdiskusjoner.

Les også: SV vil stanse nedleggingen av studiesteder ved Nord universitet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.