fbpx Det er en sammenslåing som går på kvaliteten løs Hopp til hovedinnhold

Det er en sammenslåing som går på kvaliteten løs

Bilde av Nord universitet i Namsos

Man kan spørre seg om det var klokt å slå sammen Høgskolen i Nord-Trøndelag og Nord universitet. Få hadde vel tenkt at fusjonen skulle få så dramatiske følger som den faktisk har fått, skriver fylkeslederen.

I 2016 fusjonerte Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Høgskolen i Nesna (HiNE) og Universitetet i Nordland (UiN). Fusjonen foregikk i flere trinn, men sluttresultatet ble Nord universitet. Nå er det fremlagt et forslag til ny studiestedsstruktur ved universitetet noe som innebærer endringer og avvikling av aktiviteten ved enkelte studiesteder. Forslaget skal styrebehandles 26. juni.

Forslag om ny struktur vil føre til en nedgradering av campus i Namsos, Steinkjer og Verdal.

Forslag om ny struktur vil føre til en nedgradering av campus i Namsos, Steinkjer og Verdal for Trøndelag sin del. I Nordland er det nesten like ille. Levanger og Bodø kommer styrket ut, ifølge Trønder-Avisa, som viser til styrets forslag til ny struktur for Nord universitet som innebærer at universitetet vil beholde og få styrket sitt campusmiljø.

Nedleggelse av sykepleierutdanning

Steinkjer og Stjørdal vil være studiesteder for spissede fagsatsinger, men samtidig som de mister de største studentmiljøene. Namsos får «tilbud», sammen med Stokmarknes, om å være utdanningssteder for «distribuerte utdanninger» der søkergrunnlaget er til stede. Undertegnede har ennå ikke funnet ut hva dette innebærer, men kan se for seg at det kan være sykepleierutdanning for å kunne utnytte praksisplassene i nordre del de årene man har nok søkere.

Hanne Solheim Hansen, konstituert rektor ved Nord universitet, har tidligere fått spørsmål om det er klokt å legge ned sykepleierutdanningen i Namsos. Rapporter viser at Namsos har det sterkeste fagmiljøet på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Solheim Hansen ønsket ikke den gang å kommentere det, men nå er nettopp dette forslaget lagt frem.

Fakta
Ny struktur

I slutten av april kom rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen med en innstilling om ny studiestedstruktur ved Nord universitet. Forslaget innebærer at studiestedene Sandnessjøen og Nesna avvikles, og at fagmiljøer samles på færre steder.

I dag er det sykepleierutdanning i Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Namsos og Levanger. I tillegg har universitetet et fagmiljø i Lofoten. Forslaget er å samle fagmiljøene på tre steder: Bodø, Mo i Rana og Levanger.

Aktiviteten ved Sandnessjøen og Nesna er forslått nedlagt, og universitetet vil gjøre endringer ved Namsos og Vesterålen. Her åpnes det for desentraliserte studietilbud der søkergrunnlaget er til stede. Forslaget er sendt ut på høring. Høringsfristen er 15. juni, og endelig avgjørelse tas 26. juni.

Mangel på sykepleiere

Norge mangler i dag 6000 sykepleiere/spesialsykepleiere. Ifølge Samfunnsøkonomisk Analyse sine beregninger, vil tallet øke til hele 75 000 om 20 år. Nav har i sin årlige bedriftsundersøkelse om mangel på arbeidskraft vist til en sterk økning i mangelen på sykepleiere. Det kan se ut som Trøndelag er spesielt utsatt, da det bare her er estimert en mangel på – til sammen – 750 sykepleiere/spesialsykepleiere, ifølge estimerte tall fra Nav.

Hva vil dette medføre for befolkningen i Trøndelag? Hvordan skal Nord universitet klare å forholde seg til sitt samfunnsoppdrag, utdanning av nok sykepleiere for å demme opp for den økende mangelen som manifesterer seg, særlig, i Distrikts-Norge?

Sykepleierutdanningene i Levanger og Namsos har gjennom mange år vist at de utdanner dyktige og svært ettertraktede sykepleiere. Dette er sykepleiere som trengs over hele Trøndelag. 50 prosent av utdanningen er kliniske studier. Da sier det seg selv at man er avhengig av et nært samarbeid med sykehusene og kommunehelsetjenesten i hele den nordre delen av fylket, det nære samarbeidet som man har i dag med dagens struktur. Hvordan det vil bli i fremtiden om strukturendringen som er foreslått blir vedtatt, er uvisst.

Sterke reaksjoner

Det har allerede kommet sterke reaksjoner på forslag om strukturendring. Campus Namsos er en svært viktig bidragsyter for rekruttering av kompetanse i distriktet. NÅ er det er viktig at politikere – lokalt og sentralt – forener seg og kjemper for å redusere den radikale strukturendringen.

Vi trenger to godt fungerende utdanninger som kan utdanne sykepleiere av den samme kvalitet som tidligere.

Nordre del av Trøndelag trenger to godt fungerende utdanninger som kan utdanne sykepleiere av samme kvalitet som tidligere. Sykepleierutdanningen i Namsos kan ikke ende opp som et «utdanningssted for distribuerte utdanninger» med uviss fremtid. Til det er behovet for sykepleiere for omfattende til. Til det er samarbeidet med praksisplassene ved Sykehuset Namsos og omliggende kommuner for velfungerende. Og til det er dagens sykepleierutdanning i Namsos for velfungerende.

Saken har tidligere stått på trykk i Innherred og Namdalsavisa.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse