Kan ministeren redde sykepleierutdanningen på Nesna og Sandnessjøen?

Forskningsminister

I morgen, 26. juli, reiser forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til Nesna og Sandnessjøen. Klarer hun å innfri forventningene?

Nybø er invitert av lederne i Alstahaug og Vefsn Venstre.

I invitasjonen skriver de to venstrelederne, Hanne Nora Nilssen og Franziska Wika, at de anser nedleggingsvedtaket som et brudd på fusjonsavtalen mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna som lå til grunn da Nord universitet ble etablert, ifølge Helgelands Blad [for abonnenter].

– Hva håper du å få ut av møtet?

– Vi vil at de skal se viktigheten av Nesna, sykepleierutdanninga og lærerutdanninga, og hvor stor betydning dette har for oss på Helgeland. Samtidig er det sånn at det er universitetsstyret som etter høyskoleloven gjør slike vedtak, og en minister kan ikke uten videre endre det. Og hvor stor vilje det er på Stortinget til å endre en lov som det har vært enighet om, vet jeg ikke, sier Nilssen til Helgelands Blad.

Hun håper imidlertid at det fremdeles er muligheter for å redde Nesna og Sandnessjøen som studiested.

LES: Nedleggelsen av Høgskolen i Nesna er et svik mot lærestedet og et lite, levedyktig samfunn

Vil snakke om fremtiden

– Hvorfor reiser du til Nesna og Sandnessjøen i morgen?

– Jeg ønsker å møte de tillitsvalgte for dem som er berørte av nedleggelsen for å høre deres synspunkter og snakke om fremtiden for høyere utdanning på Helgeland, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en e-post til Sykepleien.

De som har invitert Nybø, hevder at nedleggingsvedtaket er et brudd på fusjonsavtalen mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna.

– Er du enig i det?

– Det er styret for Nord universitet som har ansvaret for å vurdere hvilke studiesteder universitetet skal ha, hvordan utdanningen og forskningen skal organiseres, og hva som skal tilbys hvor. Det er de som kjenner egne behov, begrensninger og muligheter best, svarer Nybø.

Vil ikke overprøve vedtaket

– Har du mulighet til å endre nedleggingsvedtaket?

– Styret har gjort en grundig vurdering av denne saken, og jeg har tillit til det arbeidet styret har gjort i denne saken. Jeg kommer ikke til å overprøve det, sier Nybø.

– Hva kan du love at du vil gjøre for å berge utdanningstilbudet i Nesna og Sandnessjøen?

– Jeg er opptatt av et godt utdanningstilbud for Helgeland. Ny studiestedstruktur for Nord universitet innebærer vanskelige avveininger og kan også få betydning for andre viktige beslutninger for regionen. Jeg legger til grunn at styret ved Nord universitet vil ha god dialog med helseforetakene for å sørge for at de kan dekke sine behov i fremtiden, sier Nybø.

Les også:

Slutt på studier i Nesna og Sandnessjøen

Fylkesleder i Notrdland
FORBANNET: Gjertrud Krokaa er ikke overrasket, men forbannet over prosessen som har endt med at styret ved Nord universitet har vedtatt å legge ned to studiesteder: Sandnessjøen og Nesna.

Studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen blir avviklet, har styret ved Nord universitet vedtatt. – Et ikke overraskende, men trist vedtak, sier Gjertrud Krokaa, fylkesleder for NSF Nordland.

– 125 ansatte flyttes til Bodø og Mo i Rana. 100 års utdanning legges ned, og lokalsamfunn tvinges i kne. Dette er tragisk for Nesna og Helgeland, sier NSFs fylkesleder i Nordland, Gjertrud Krokaa, om styrevedtaket.

To studiesteder ved Nord universitet legges ned i en tid hvor det trengs 600 sykepleiere i Nordland og 700 i Nord-Trøndelag.

Styrevedtaket var ikke enstemmig. Studentmedlem Mathias Lauritzen stemte mot, men det var fordi han ønsket å beholde rektors opprinnelige forslag, hvor det også skulle trappes kraftig ned i Vesterålen og hvor flere utdanninger ved Namsos skulle legges ned.

Det siste ble imidlertid endret, slik at rektors endelige innstilling var å beholde aktivitet ved Vesterålen og Namsos.

– Jeg er selvfølgelig glad for at både Vesterålen og Namsos bevares, sier Krokaa.

«Det skal bo folk i husan»

Nord universitets forslag om å avvikle studietilbudet har vakt stor oppstandelse og møtt kraftig motstand i lokalbefolkningen, blant studenter, ansatte og opposisjonen på Stortinget.

Like før styret ved Nord universitet skulle diskutere omstrukturering og nedlegging av studietilbudet på Nesna og Sandnessjøen,

Les også: