Vil reetablere sykepleierutdanning på Helgeland

Bildet viser Hulda Gunnlaugsdottir.
SYKEHUSDIREKTØR OG SYKEPLEIER: Hulda Gunnlaugsdóttir vil ha sykepleierutdanning på Helgeland.

Sykepleier og administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdóttir, vil ha sykepleierutdanningen tilbake.

– Vi arbeider sammen med VID vitenskapelig høgskole om å kunne tilby desentralisert samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland, sier Hulda Gunnlaugsdóttir i en pressemelding fra Helgelandssykehuset.

Nord universitet vedtok tidligere denne uken å legge ned sykepleierutdanningen på Helgeland i Sandnessjøen.

Les: Slutt på studier i Nesna og Sandnessjøen

Har lett etter løsning

Helgelandssykehuset har siden faren for nedlegging oppsto, vært i dialog med kommuner og regionråd på Helgeland for å se på alternative løsninger. Ifølge Gunnlaugsdóttir har det vært stor enighet på Helgeland om å se etter løsninger, dersom Nord universitet la ned den desentraliserte sykepleierutdanningen.

Ifølge pressemeldingen er løsningen en nært forestående intensjonsavtale med VID vitenskapelige høgskole om at de skal etablere og tilby desentralisert samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland i samarbeid med Helgelandssykehuset, regionrådene og kommunene.

Lager plan etter sommeren

– Helgelandssykehuset vil ta en sentral og koordinerende rolle i arbeidet med å få dette til, sammen med regionråd og kommunene. Etter sommeren vil VID vitenskapelige høgskole, Helgelandssykehuset og kommunene sette seg sammen for å legge en plan for hvordan vi kan utvikle utdanningen, finansiere den, størrelse og når den eventuelt kan startes opp, sier Hulda Gunnlaugsdóttir.

«Rural sykepleie»: Slik er det å være sykepleier i Norges mest grisgrendte område

Bildet viser hjemmesykepleier Anne Giæver i Måsøy kommune
STATUS: Morgenkaffen tas på kjøkkenet, og herfra ser Anne Giæver om bommen er nede og veien ut av Havøysund stengt. Da kan det være at medisiner eller annet må fraktes fra Hammerfest med Hurtigruta. Hjemmebesøk i Snefjord må derimot avlyses.

I havgapet gjelder improvisering, ikke innlærte prosedyrer. Sykepleier Anne Giæver er nemlig alt fra begravelsesagent til dyrepasser.

Tirsdag 9. mars: FV 889 Stengt mellom Snefjord og Havøysund.

Ved kjøkkenbordet sitter sykepleier Anne Giæver og ser ut.

– Hver morgen tar jeg en kopp svart kaffe og ser bort på bommen. Når den er nede, må hjemmebesøk avlyses på kort varsel.

Da vet Anne Giæver at ambulansetransport til Hammerfest sykehus 169 kilometer og tre fjelloverganger unna er uaktuelt. Noen ganger kan heller ikke Luftambulansen eller Sea King lande. Dagen må planlegges deretter.

Giæver jobber i hjemmesykepleien i Måsøy kommune, som omfatter et stykke av kystområdet mellom Hammerfest og Nordkapp. Hun bor i Havøysund, kommunesenteret, der fylkesvei 889 stopper, kommunens utpost mot nord.

– Vi må alltid være i forkant og tenke annerledes. Vi kan ikke trekke inn hjelp fra andre steder, forteller hun fra kjøkkenbordet i huset i Havøysund.

Fire timer frem til respiratoren

Fylkesvei 889 er en av de åtte hyppigst stengte veiene i Finnmark. Det er ikke lenge siden forrige gang alle veier samt luftrommet ut fra Havøysund på 71 grader nord var stengt. Da sto hun med en pasient som ikke fikk luft, og følte på en enorm hjelpeløshet