fbpx En varslet krise: Trøndelag mangler sykepleiere Hopp til hovedinnhold

En varslet krise: Trøndelag mangler sykepleiere

Bildet viser en sykepleier som sitter i en gang og ser tankefull ut

Vi tror ikke at politikere og arbeidsgivere i Trøndelag tar inn over seg den kritiske økningen i sykepleiermangelen, skriver Sølvi Helene Sæther.

I gamle Nord-Trøndelag har vi «i alle år» hatt god tilgang på sykepleiere. Vi har to utdanningssteder, Levanger og Namsos, som utdanner rundt to hundre sykepleiere hvert år. Det har gjort at tilgangen på nyutdannede sykepleiere har vært god, tilsynelatende mye bedre enn i resten av landet.

Men Nord-Trøndelag har også skåret høyest på antallet deltidsstillinger, og har innrettet arbeidshverdagen for sykepleiere på det grunnlaget, siden det alltid har vært nok søkere til deltidsstillinger.

På få år har man gått fra 20–30 søkere til en deltidsstilling til kanskje én, og stadig oftere ingen, søkere. Norsk Sykepleierforbund har i flere år varslet stor sykepleiermangel uten at arbeidsgiver har tatt dette inn over seg. Det søkes fortsatt etter sykepleiere i deltidsstilling, riktignok med en litt større stillingsprosent, som siste utlysning i Steinkjer, hvor det var hele ni ledige «større» deltidsstillinger.

81 år gammel ekstravikar

Trønder-avisa har hatt flere oppslag om mangel på sykepleiere [krever innlogging], senest 30. og 31. mai, hvor det varsles om stort behov for sykepleiervikarer i sommer. Åttien år gamle Anne-Marie Binde Lorås, som jobber som ekstravikar, sier det så treffende [krever innlogging]: «Dere mangler fullstillinger», og svarer avdelingssykepleier på Sykehuset Levanger, Kari Auran Sjølyst, på påstanden om at sykepleiere ikke vil jobbe i hel stilling: «Noe er feil når man ikke klarer å gå fullstilling. Da er det for travelt.»

Ved Sykehuset Levanger møtes tillitsvalgte og ledelsen for å diskutere den kritiske bemanningen i sommer: stor mangel på ferievikarer.

Aldri har det vært så mange huller i turnusen som før denne sommeren.

Også i Trondheim er det stor mangel på sykepleiere. Siste år har kommunen klart å rekruttere 200 sykepleiere; i samme periode har det sluttet 200 sykepleiere. Ved St. Olavs hospital har tillitsvalgte sendt bekymringsmelding til sykehusdirektøren. Aldri har det vært så mange huller i turnusen som før denne sommeren. Bemanningsbyråene klarer ikke å skaffe nok sykepleiere og spesialsykepleiere – også de har stor mangel på sykepleiere.

Trøndelag spesielt utsatt

Nav har kommet med sin årlige bedriftsundersøkelse om mangel på arbeidskraft (3. mai 2018). Denne viser en sterk økning i mangelen på sykepleiere. På landsbasis estimerer de en mangel på 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere. Det kan se ut som at Trøndelag er spesielt utsatt, da det er estimert en mangel på 1650 sykepleiere og spesialsykepleiere bare her. Hva vil dette medføre for befolkningen i Trøndelag?

Klarer kommuner og sykehus å sikre en forsvarlig helsetjeneste for innbyggerne? Klarer virksomheter i Trøndelag å beholde sykepleierne de har, når de får en kraftig økning i mangelen på kompetente kolleger? Hvilke konsekvenser får dette for dem som trenger helsehjelpen? Må de finne seg i økt risiko for komplikasjoner ved sykdom, økt infeksjonsfare, lengre ventetider for å få hjelp, dårligere tilgang på riktig helsepersonell til å veilede og observere ved kronisk sykdom? Kan dette medføre økt risiko for unødvendige eller for tidlige dødsfall?

Klarer virksomheter i Trøndelag å beholde sykepleierne de har, når de får en kraftig økning i mangelen på kompetente kolleger?

Er arbeidsgivere og politikere villige til å bruke virkemidler for å skaffe sykepleiere og spesialsykepleiere til befolkningen i Trøndelag? I Norsk Sykepleierforbund er vi faktisk usikre på om de tar inn over seg denne kritiske utviklingen.

Vi vet at lønn er et virkemiddel som kan være med på å tiltrekke seg søkere til sykepleier- og spesialsykepleierstillinger, kombinert med et godt fagmiljø med flere sykepleierkolleger og muligheter til videre faglig utvikling. Sykepleiere ønsker et trygt arbeidsmiljø med en turnus i 100 prosent stilling som er forenlig med egen helse og et liv med familie og andre sosiale forpliktelser.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Marthe

Sykepleier
2 weeks 5 days siden

Som sykepleier her nede på Østlandet har jeg 50 000 over tariff. I Trondheim 12 000. Rart hvis mangelen er større der enn her. Er også mer kurs, fagutvikling osv. Trøndelag må få til det samme

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse