fbpx Sykepleiere må gjøre sykepleieoppgaver Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere må gjøre sykepleieoppgaver

Bildet viser hender som vasker opp

Oppgaver som ikke er knyttet til det rent sykepleiefaglige, forstyrrer de egentlige oppgavene våre og går ut over kvaliteten på sykepleien, skriver Oda Kringstad.

«– Sykepleiermangelen er en nasjonal krise», lyder en overskrift på nrk.no. «1 av 5 sykepleiere slutter i jobben etter 10 år for å bytte yrke.» «I verste fall vil vi i 2030 mangle 75.000 sykepleiere i Norge.» Skremmende statistikk og utsikter, både for oss som dette påvirker i arbeidshverdagen, og for pasienter, brukere og pårørende som er avhengige av helsevesenet.

Blant sykepleiere står vakter tomme, avdelingsledere jobber helger, og sykepleiere jobber doble skift. Lederen av Norsk Sykepleierforbund (NSF) uttrykker bekymring og krever lønnsløft.

LES:  1 av 5 sykepleiere forsvinner fra helsevesenet

Ikke-faglige oppgaver

Høyere lønn kan være en del av løsningen på sykepleiermangelen. Men jeg mener at vi i jobben mot å rekruttere og beholde sykepleiere ikke kan lene oss på lønnsforhøyelse. En av de største utfordringene ligger i at sykepleiere skal gjøre så mye annet i tillegg til å utøve faget. Vi på sengepost blir stadig pålagt flere oppgaver som ikke har noe med det sykepleiefaglige å gjøre. Her er fire eksempler på situasjonen på en sengepost ved St. Olavs hospital:

  1. Nedbemanning på kjøkkenet gjør at de som jobber der, ikke har tid til å kutte frukt og grønt. Oppgaven legges over til sykepleiere og hjelpepleiere på post. Grøt og suppe som før kom ferdig tilberedt til sengepost som kveldsmat, må pleiepersonalet varme opp og gjøre klar til servering.
  2. På kveldstid er det ingen portører på jobb, denne oppgaven er det pleiere som gjør. Kveldsrunden bioingeniørene kom for å ta blodprøver er kuttet ut, prosedyren er lagt over til sykepleierne.
  3. Når sengene skal gjøres klar til neste pasient, har vi ingen sengevaskeri. Sengen vaskes med spritkluter og res av oss på post.
  4. Sykepleiere skal vaske medisinrom hvor alle hyller og skuffer skal tømmes for tablettesker og tørkes støv av, tørke støv på pasientrom, vaske skyllerom, og porsjonere og servere alle måltider.
Når sengene skal gjøres klar til neste pasient, har vi ingen sengevaskeri, sengen vaskes med spritkluter og res av oss på post.

Listen over ikke-faglige oppgaver vokser. Antall personell på sengepost endres ikke. Dette skal vi gjøre i tillegg til den faktiske jobben vår, for eksempel smerte- og kvalmelindre kreftopererte, observere postoperative komplikasjoner hos nyopererte pasienter og stelle sår. Oppgaver som ikke er knyttet til det rent sykepleiefaglige, forstyrrer de egentlige oppgavene våre og går ut over kvaliteten på sykepleien.

LES: Skal sykepleiere koke kaffe?

Klarer ikke jobbe effektivt

Vi får naturligvis mindre tid til den gode pleien vi så gjerne ønsker å gi, og vi klarer ikke arbeide effektivt, da vi stadig blir forstyrret. Jeg tror at dersom yrket fortsetter å utvikle seg i denne retningen, vil det være vanskelig å beholde de sårt trengte sykepleierne, og 1 av 5 fortsetter å slutte som sykepleier.

Er det fornuftig å kutte i kjøkkenpersonale for så å sette sykepleiere til å kutte grønnsaker når man vet at det allerede er sykepleiermangel? Tror ledelsen at sykepleiere har så god tid at de kan sette av en dag i måneden til å rundvaske medisinrommet?

Tørker politibetjenter støv i glattcellene?

En skulle tro at en gruppe fagfolk som det er så stor manko på, blir godt ivaretatt og satt pris på av de ansvarlige. Vasker legene operasjonssalen og ordner klar til ny pasient når de er ferdige med jobben? Tørker politibetjenter støv i glattcellene?

Dersom Norge kommer til å mangle 75 000 sykepleiere i 2030, må sykepleiere gjøre sykepleieoppgaver.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse