fbpx Hver femte sykepleiervakt i Østfold dekkes av andre enn sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Hver femte sykepleier­vakt i Østfold dekkes av andre enn sykepleiere

Bildet viser Karen Brasetvik

Av 7668 planlagte sykepleiervakter i Østfold ble 1507 bemannet med andre enn sykepleiere. Det bekymrer fylkesleder Karen Brasetvik.

NSF Østfold gjennomførte en kartlegging i fylkets kommuner om hvordan forholdet mellom planlagt sykepleierbemanning og faktisk sykepleierbemanning er ute i kommunehelsetjenesten. Kartleggingen ble gjennomført i perioden 5.–18. mars 2018. 15 av fylkets 18 kommuner er med i undersøkelsen.

Temperaturmåler

Fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik, understreker at dette ikke er forskning.

– Vi har gjort målingene i en periode uten ferie, helligdager eller influensasesong. Vi har tatt «tempen» på hvordan det ser ut ute i kommunehelsetjenesten og mener tallene gir en godt bilde av situasjonene sykepleierne opplever i sin jobbhverdag, sier hun.

Av 7668 planlagte sykepleiervakter ble 1507 bemannet med andre enn sykepleiere.

– En tredjedel av vaktene som ble utført av andre, ble bemannet med ufaglærte. Resten ble bemannet med helsefagarbeidere, sier Brasetvik.

Verst på hverdagene

Overraskende nok viser det seg at det er flest ledige sykepleiervakter på onsdager, torsdager og fredager.

– Det er et interessant funn, synes Brasetvik.

– Å satse på at sykepleiere skal jobbe oftere enn hver tredje helg, er derfor et bomskudd. Det vil bare føre til flere huller i sykepleierturnusen på hverdagene.

Brasetvik tror at ledere bruker mer ressurser på å bemanne opp i helgene fordi det da er helt minimalt med folk på jobb.

– Selv om grunnbemanningene er for lav i hverdagene, brukes det nok ikke like mye ressurser for å sikre at alle sykepleiervaktene er besatt av sykepleiere på hverdager, sier hun.

Det mener Brasetvik er skummelt.

– Det er tross alt i ukene legevisitten foregår og hvor samarbeidsmøter holdes.

Knapp bemanning

I snitt dekkes 80 prosent av de planlagte sykepleiervaktene med sykepleiere.

– Da er sykepleiere som har dekket ledige vakter i form av vikariat, merarbeid eller overtid inkludert, sier Brasetvik.

 20 prosent av sykepleiervaktene ble dekket med lavere kompetanse eller ufaglærte.

– Det er en forverring fra 2017. Da ble 87 prosent av sykepleiervaktene dekket med sykepleiere.

Bekymret

I utgangspunktet er sykepleierbemanningen svært knapp i de fleste kommunene.

– Et avvik med underdekning av sykepleiere på 20 prosent er derfor svært bekymringsfullt. Ifølge SSB var det 1763 sykepleierårsverk i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste per 1. januar 2017. En underdekning på 20 prosent tilsvarer om lag 350 årsverk, sier fylkeslederen.

NSF er alvorlig bekymret for konsekvensene sykepleiermangelen har for pasienter og ansatte.

– Mange arbeidsgivere deler vår bekymring. Likevel skjer det lite for å løse sykepleiermangelen, som er den største utfordringen kommunene har. Jeg har lagt merke til at Helsedirektoratet har gått ut og snakket varmt for at noe må gjøres i forhold til fastlegesituasjonene. Jeg savner liknende drahjelp når det gjelder sykepleiermangelen. Nå haster det med handling!

Årlig utdannes det rundt 150 sykepleiere i Østfold.

Noen får skryt

Men alt er ikke helsvart. Fire kommuner har styrket sykepleierdekningen: Våler, Marker, Rygge og Skiptvet.

– Våler utmerker seg som eneste kommune som har alle planlagte sykepleiervakter dekket med sykepleiere. Av 97 planlagte sykepleiervakter ble 113 dekket med sykepleiere. Kommunen har styrket sin sykepleierbemanning. I de ukene som ble kartlagt, hadde Våler en sykepleierdekning på 116,5 prosent, sier Brasetvik, sier Brasetvik.

I fjor ble 76,6 prosent av de planlagte sykepleiervaktene bemannet med sykepleiere, så Våler har tatt situasjonen på alvor.

Det samme gjelder Indre Østfold Helsehus, sier Brasetvik.

Av 189 planlagte sykepleiervakter ble 202 dekket med sykepleiere ved Indre Østfold Helsehus.

– Årsaken er at Legevakten og Døgnenheten har styrket sykepleierbemanningen. I de ukene som ble kartlagt, hadde Helsehuset en sykepleierdekning på 107 prosent, roser Brasetvik.

Drahjelp fra Sverige

Østfold har tidligere nytt godt av at svenske sykepleiere har sett det som lukrativt å dra over grensen for å jobbe. De tidene er over.

– Det har vært en betydelig nedgang i svenske sykepleiere som kommer til Østfold for å jobbe. Det merkes i kommunene, men også ved sykehuset.

Brasetvik tror hovedårsaken er at svenske sykepleiere har fått bedre lønnsvilkår i hjemlandet.

– Også svenskene sliter med sykepleiermangel, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse