fbpx Slutt å sutre, sykepleierstudenter! Hopp til hovedinnhold

Slutt å sutre, sykepleierstudenter!

Bildet viser en modell av ørets indre anatomi

Jeg er skuffet over at mine medstudenter ikke skjønner at de selv har ansvar for egen læring, skriver Helga Jenssen Husebø.

Etter at resultatene på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi ble offentliggjort for noen dager siden, har det naturlig nok blitt full blest fra studentene, kommentarfeltene har fylt seg opp, og uttalelser fra NSF har blitt publisert.  

Følelsen jeg sitter igjen med, er skuffelse. Jeg er skuffet over at mine medstudenter klager på dårlige lærere. Jeg er skuffet over at mine medstudenter klager på for kort tid på eksamen. Jeg er skuffet over at mine medstudenter klager på for kort tid til å lese pensum. Jeg er skuffet over at mine medstudenter eksternaliserer problemene, og ikke skjønner at de selv har ansvar for egen læring.

Krevende fag krever iherdig innsats

Strykprosenten i anatomi og fysiologi gjør meg skuffet, og jeg blir flau over å tenke på at det nasjonale gjennomsnittet er karakteren D. Hvordan skal vi, fremtidige (og forhåpentligvis fantastiske) sykepleiere, kunne møte våre pasienter og gi dem trygg og forsvarlig omsorg og behandling når vi ikke vet forskjellen på insulin og glukagon?

Jeg blir flau over å tenke på at det nasjonale gjennomsnittet er karakteren D.

Anatomi og fysiologi er et krevende fag, og det må legges ned en iherdig innsats for å forstå hvordan kroppen fungerer. At så mange stryker på denne eksamenen, betyr at denne kunnskapen mangler.

Det betyr også at mange vil ha problemer med å forstå sykdomslærefaget; hadde det vært en nasjonal eksamen i sykdomslære, kunne man ha trukket paralleller og konklusjoner når denne eksamenen ble sensurert. (For øvrig: Ja til nasjonal eksamen i sykdomslære!) Mangel på kunnskap i disse fagene vil gjøre det vanskelig å oppdage en syk kropp og gi denne behandling – og dette skal vel vi sykepleiere kunne?

Overkommelig pensum

Pensum for anatomi og fysiologi er stort, ja, men absolutt overkommelig – også helt uten ekstern hjelp fra for eksempel SykepleiePluss. Å være student er en heltidsstilling, som innebærer mer enn å møte opp på forelesning. Jeg har lest pensum fra perm til perm, vist interesse på forelesning og obligatoriske studiegrupper, lest meg opp på det jeg har hatt problemer med å forstå, og fikk en A på eksamenen i desember – og da har jeg også jobbet tilnærmet 50 prosent ved siden av studiene.

Å være student er en heltidsstilling, som innebærer mer enn å møte opp på forelesning.

Ja, jeg har nok lagt ned mer innsats i faget enn de fleste, men det synes jeg mine fremtidige pasienter fortjener og skal kunne kreve av meg. Sykepleierstudenter: Slutt å sutre, begynn heller å lese pensum for sykdomslære og vær observante i praksis!

Opptak bør inkludere intervju

Når det er sagt:

Eli Gunhild By sier at mange av studentene er ikke godt nok kvalifiserte før de starter studiet, men jeg tror at det handler om mer enn faglig kvalifikasjon. Å være godt nok kvalifisert bør ikke være synonymt med at man har et godt nok snitt for å komme inn på studiet.

Selv mener jeg at opptaket til sykepleien burde inkludere et intervju eller en form for personal statement, som viser hvorfor man tenker seg egnet til studiet. Det er mange på studiet og ute i arbeidet som ikke er egnet, selv om de kanskje er faglig kvalifisert. Dette ville luket ut noen av dem som absolutt ikke burde vært sykepleiere, og ville gitt en sjanse til dem som absolutt burde vært på studiet, men som er 0,1 poeng fra å komme inn på skolen.

Det er mange på studiet som ikke er egnet, selv om de kanskje er faglig kvalifisert.

Vond verre

Majoriteten av studentene er førstegangsstuderende, og overgangen fra videregående skole til høyskole eller universitet er større enn de fleste tror. Det tar tid å innse hvilken arbeidsinnsats som må nedlegges for å oppnå tilsiktete resultater, og det er dermed uheldig at et basisfag som anatomi og fysiologi blir gjennomgått allerede i første semester.

Jeg er likevel uenig i Trine Haatuft Mjellems forslag om å spre de naturvitenskapelige fagene over tre semestre, for jeg tror det vil gjøre vondt verre. De studentene som har problemer med å tilegne seg kunnskapen i faget, vil ha lettere for å glemme det som allerede har blitt gjennomgått. Samtidig vil det mest sannsynlig bety flere store eksamener som er mer detaljorienterte, noe jeg tror de færreste vil like.

I 2019 blir opptakskravet for sykepleien karakteren 3 i norsk og matematikk. Når det er så mange som sliter med de naturvitenskapelige fagene, burde det kanskje også innføres krav om biologi?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse