fbpx Test dine anatomikunnskaper Hopp til hovedinnhold

Test dine anatomikunnskaper

Anatomisk modell av hjerte

1000 studenter strøk på anatomi-, fysiologi- og biokjemieksamenen. Hadde du klart deg? Her er eksamensoppgavene.

Førsteårsstudentene ved alle landets sykepleierutdanninger var oppe til eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi før jul. Totalt 5000 studenter – og 1000 av dem fikk karakteren F. 

LES: Hver femte sykepleierstudent strøk

LES: – Så mye stryk! Det var overraskende

Studentene hadde fire timer på å løse oppgaven, og de fikk ikke lov til å bruke noen hjelpemidler.

Du finner lenke til fasit/sensorveiledning i bunnen av saken!

Her er oppgavene: 

Oppgave 1: Sirkulasjonssystemet (15 poeng)

a) Navngi de ti nummererte strukturene på illustrasjonen av hjertet. Du kan velge å bruke norske og/eller latinske benevnelser. Svarene skrives i nummerert listeform på innleveringspapir. (5 poeng).

Oppgave 1.

b) Beskriv hva som menes med puls, og nevn normalverdier for puls i hvile hos voksne. (2 poeng)

c) Beskriv funksjonen til muskel-venepumpen og veneklaffene i bena. (2 poeng)

d) Gjør rede for hvordan nervesystemet bidrar til å regulere kroppens blodtrykk. (6 poeng)

Oppgave 2: Respirasjonssystemet (15 poeng)

a) Beskriv oppbygningen av alveolene. (2 poeng)

b) Gjør rede for hvordan gassutvekslingen foregår mellom alveoler og lungekapillærer. (6 poeng)

c) Beskriv hva som menes med oksygenmetning. (2 poeng)

d) Ventilasjon deles inn i to faser: inspirasjon og ekspirasjon. Forklar hva som skjer i hver av disse to fasene ved ventilasjon i hvile. (5 poeng)

Oppgave 3 Huden, immunsystemet og temperaturreguleringen (15 poeng)

a) Beskriv hudens anatomiske oppbygning. (5 poeng)

b) Det ytre medfødte immunforsvaret (barriereforsvaret) omfatter flere prosesser og egenskaper som skal hindre infeksjon med sykdomsfremkallende (patogene) mikroorganismer. Beskriv seks av disse prosessene eller egenskapene. (6 poeng)

c) Forklar hvordan blodårer og skjelettmuskulatur deltar i reguleringen av kroppstemperaturen når omgivelsene blir kaldere. (2 poeng)

d) Forklar hvordan blodårer og svettekjertler deltar i reguleringen av kroppstemperaturen når omgivelsene blir varmere. (2 poeng).

Oppgave 4 Musklene og skjelettet (15 poeng)

a) Navngi de seks nummererte musklene på illustrasjonen. Du kan velge å bruke norske og/eller latinske benevnelser. Svarene skrives i nummerert listeform på innleveringspapir. (3 poeng)

Oppgave 4

b) Beskriv fire av skjelettets funksjoner. (4 poeng)

c) Beskriv hvor de tre hovedtypene av muskulatur finnes i kroppen, og hvordan hver av dem påvirkes av nervesystemet. (6 poeng)

d) Beskriv hvilken funksjon epifyseskivene i rørknoklene har før puberteten. (2 poeng).

Oppgave 5 Nervesystemet og hormonsystemet (15 poeng)

a) Beskriv myelinets funksjon. (2 poeng)

b) Finn riktig funksjon (A – F) til de ulike anatomiske strukturene (1 – 6) nedenfor. Svarene skrives i listeform på innleveringspapir ved at hvert av tallene kombineres med en av bokstavene. (6 poeng)

1. Cerebellum

2. Basalgangliene

3. Talamus

4. Hypotalamus

5. Hjernestammen

6. Brocas område

A. Senter for temperaturregulering og kontrollsenter for store deler av hormonsystemet

B. Her finnes synapser for mange sensoriske nervebaner («koplingsstasjon»)

C. Regulerer bevissthetsnivå (søvn/våken tilstand), blodtrykk og respirasjon

D. Talesenter/språkproduksjon

E. Planlegging av bevegelser i samarbeid med motorisk bark

F. Balanse og koordinasjon av bevegelser

Oppgave c) Beskriv hvordan blodglukose (konsentrasjonen av glukose i blodet) påvirker utskillelsen av insulin og glukagon. (2 poeng)

d) Beskriv tre av funksjonene til insulin. (3 poeng)

e) Beskriv to av funksjonene til glukagon. (2 poeng)

Oppgave 6 Fordøyelsessystemet, nyrene og urinveiene (15 poeng)

a) Nevn tennenes og tungens funksjoner i forbindelse med fordøyelsen. (2 poeng)

b) Beskriv spyttkjertlenes og spyttets funksjoner. (3 poeng)

c) Pankreas sin eksokrine funksjon er å produsere og skille ut bukspytt. Nevn hva bukspytt inneholder, og hvilke funksjoner de ulike komponentene i bukspyttet har. (4 poeng)

d) Hvilke fire av de følgende komponentene skal normalt IKKE finnes i urin? (2 poeng)

  • H +
  • erytrocytter
  • glukose
  • albumin
  • Na+
  • kreatinin
  • urea
  • leukocytter

e) Beskriv hvordan hormonet aldosteron regulerer nyrenes reabsorpsjon av Na+ og vann. (2 poeng)

f) Beskriv hvordan ADH (antidiuretisk hormon) regulerer nyrenes reabsorpsjon av vann. (2 poeng)

Oppgave 7 Flervalgsoppgaver (10 poeng)

Det er ett riktig svar i hver oppgave. Svarene skrives i nummerert listeform på innleveringspapir. Grunnleggende kunnskaper

7.1 Hvilket utsagn er riktig?

a) Ryggsøylen ligger lateralt for ribbeina

b) Albuen ligger distalt for håndleddet

c) Kragebeinet ligger medialt for brystbeinet

d) Kneleddet ligger proksimalt for ankelleddet

7.2 Hva er proteiner bygget opp av?

a) Monosakkarider

b) Aminosyrer

c) Nukleotider

d) Triglyserider

7.3 Hva menes med homeostase?

a) Celledifferensiering

b) Biologisk mangfold i kroppen

c) Stabilt indre miljø i kroppen

d) Blodstansning

Genetikk 7.4 Hvilket utsagn er feil?

a) En sædcelle inneholder 46 kromosomer

b) DNA inneholder oppskrifter på proteiner

c) Ved mitose dannes to identiske datterceller med 46 kromosomer hver

d) Gen er det området av DNA-tråden som koder for et bestemt protein

Histologi – vev 7.5 Hvilket utsagn om kjertler er riktig?

a) Eksokrine kjertler skiller ut hormoner til blodbanen

b) Endokrine kjertler skiller ut slim eller et annet stoff til en epiteloverflate

c) Svettekjertler er eksokrine kjertler

d) Talgkjertler er endokrine kjertler

Blodet 7.6 Hvilket utsagn om albumin er riktig?

a) Albumin har betydning for det osmotiske trykket i blodet

b) Albumin har en viktig funksjon i koagulasjonsmekanismen

c) Albumin er viktig for reabsorpsjon av væske i distale tubuli

d) Albumin er et antistoff i blodbanen

7.7 Hvilket utsagn om blodet er riktig?

a) Blodet består av plasma og blodceller

b) Hemoglobinet finnes i leukocyttene

c) Erytrocytter er det samme som hvite blodceller

d) Trombocyttenes funksjon er å transportere oksygen

Sansene 7.8 Hvilket utsagn om hørselssansen er riktig?

a) Det ovale vinduet markerer overgangen mellom det ytre øret og mellomøret

b) Den delen av hjernebarken som mottar lydsignaler er plassert i bakhodelappen (occipitallappen)

c) Mellomøret ligger utenfor trommehinnen

d) Hørselssansecellene (hårcellene) er plassert i sneglehuset (cochlea)

Væske- og elektrolyttbalanse 7.9 Hvilket utsagn er riktig?

a) Det er høyere konsentrasjon av Na+ i intracellulærvæske enn i ekstracellulærvæske

b) Vevsvæske, plasma og lymfe er tre former for intracellulærvæske

c) Det er lavere konsentrasjon av K+ i intracellulærvæske enn i ekstracellulærvæske

d) Det meste av væsken i kroppen er intracellulært

Forplantning 7.10 Hvor foregår sædcelleproduksjonen?

a) I testiklenes sædkanaler

b) I bitestiklenes epitelceller

c) I prostata

d) I sædblærene

Kilde: NOKUT

Her er lenken til fasit/sensorveiledning!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse