fbpx Gravide oppfordres til å ta kikhostevaksine i svangerskapet Hopp til hovedinnhold

Gravide oppfordres til å ta kikhostevaksine i svangerskapet

Bildet viser Hanne Charlotte Schelderup

Det er kikhosteutbrudd i landet. Alle gravide får nå tilbud om kikhostevaksine. Jordmor og helsesykepleier kan gi gravide vaksine på din lokale helsestasjon. 

Når mor tar vaksinen i svangerskapet, beskyttes barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved tre måneders alder. Vanligvis får barna første vaksine mot kikhoste når de er tre måneder gamle.

Kikhostevaksine for gravide ble vedtatt i statsbudsjettet for 2024. Fra mai er vaksinen en del av den ordinære svangerskapsomsorgen. Kikhoste er farlig for våre aller minste barn. Det gjelder alle de som ikke er vaksinert ennå, eller de som også er delvis er vaksinert og ikke har fullført vaksinen. 

Det er barn under to år vi er mest bekymret for under dette kikhosteutbruddet. Vi anbefaler at det opprettes drop-in tilbud på alle landets helsestasjoner. Bergen har innført dette. Her kan alle gravide få vaksinen gratis i uke 24 av svangerskapet. 

Stort utbrudd av kikhoste i Bergen

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som anbefaler å innføre kikhostevaksine til gravide. En økning i antall barn under ett år har blitt alvorlig syke av kikhoste. Kikhosteutbrudd skjer flere steder i Norge, Norden og Europa. Vi har sett en klar økning i kikhoste i Norge siden nyttår. 

FHI fikk meldt 534 tilfeller til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) i april, noe som er 206 flere tilfeller enn i mars. Det er det høyeste antall meldte smittede på én måned siden 2012. 

Totalt er det meldt om 31 sykehusinnleggelser og ingen dødsfall i Norge hittil i 2024. Kikhoste er spesielt alvorlig for spedbarn. 17 barn under ett år har fått påvist kikhoste i 2024. De siste ukene er forekomsten høyest i Trøndelag, Akershus, Oslo og Innlandet. Det ser også ut til at økningen i antall meldte kikhostetilfeller fortsetter. Akkurat nå er det meldt om et stort utbrudd av kikhoste i Bergen

Kikhoste er svært smittsomt

I årets tre første måneder døde fem spedbarn av kikhoste i Storbritannia, melder landets helsemyndigheter. Smittetallene går stadig oppover i landet. Nye tall viser at 1319 personer ble registrert smittet av kikhoste i mars, skriver britiske helsemyndigheter i en pressemelding.

Små spedbarn har størst risiko for alvorlige komplikasjoner og død ved kikhoste, heter det i pressemeldingen. Hittil i år er det registrert over 32 000 tilfeller av kikhoste i Europa. 8. mai advarte Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) om risikoen for de aller minste. 

Jordmorforbundet NSF vil anbefale gravide å ta vaksinen. Kikhoste er svært smittsomt. Høy vaksinasjonsdekning i befolkningen bidrar til å hindre smittespredning, men verken vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon gir varig beskyttelse.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse