fbpx Regjeringen svikter sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Regjeringen svikter sykepleierne

Bildet viser Høyres Tone Wilhelmsen Trøen i diskusjon med helseminister Ingvild Kjerkol under spørretimen i Stortinget.

Jeg tror regjeringen har gått seg fullstendig bort i troen på at det er nok hender som er svaret på de store utfordringene i årene fremover.

Først kom signalene om å fjerne karakterkrav til sykepleierutdanningen, så klarer de ikke å bestemme seg for hvordan spesialistgodkjenningen til sykepleierne skal være. Å sikre Norge en nasjonal sjefssykepleier ser ikke en gang ut til å være på arbeidsblokka, og rett før påske kom nyheten om at sykepleierutdanningen skal endres. Den var visstnok blitt for akademisk og for lite praksisnær. Forstår de hva de driver med?

For norske sykepleiere peker alle piler feil vei med dagens regjering. Sykepleierne er den største innsatsfaktoren i norsk helsetjeneste. De er de største byggesteinene i en faglig sterk helsetjeneste. Å investere i godt utdannede sykepleiere er noe av det lureste vi kan gjøre i møte med de økende behovene vi står overfor fremover.

Vi trenger bachelor-, master- og doktorgradsutdannede sykepleiere

Vi trenger bachelorutdannede sykepleiere som har jobbet halve studiet i praksisfeltet, men som også har med seg nok akademisk tyngde til å kunne lese seg opp på nye forskningsartikler, gjenkjenne etiske utfordringer i møte med sårbare mennesker og forstå symptomene hos pasientene de møter, basert på grunnleggende kunnskaper om anatomi, fysiologi og sykdomslære. 

Vi trenger masterutdannede sykepleiere som bruker sin kunnskapsbaserte og spesialiserte kompetanse i møte med alvorlig syke pasienter i både somatikk, psykisk helsevern og rusavhengighet. Vi trenger også doktorgradsutdannede sykepleiere som kan bidra med stadig ny forskning med faglig tyngde og bakgrunn fra sykepleie som profesjon. 

Høyre vil kjempe imot

Jeg tror regjeringen har gått seg fullstendig bort i troen på at det er nok hender som er svaret på de store utfordringene i årene fremover for norsk helsetjeneste. Men nok hender vil aldri være nok. Det er når pasienten møtes av en faglig sterk sykepleier eller annet helsepersonell, at de riktige kliniske valgene tas basert på kunnskap, kompetanse og helhetlig forståelse. Å redusere den teoretiske, akademiske delen av sykepleiernes grunnutdanning vil være alvorlig for pasientsikkerheten, for bærekraften i norsk helsetjeneste og for sykepleiernes profesjon.

Høyre vil kjempe imot de endringene som regjeringen har varslet, både når det gjelder å fjerne karakterkravet for å komme inn på sykepleiestudiet og svekkelsen av den akademiske delen av studiet. Våre åtte år i regjering handlet om å løfte sykepleierne. Fordi sykepleiere er helt avgjørende for å skape en faglig sterk helsetjeneste. Derfor vil våre løsninger være å sikre nye utdanningsveier, løfte statusen blant annet gjennom spesialistgodkjenning og ved å hegne om og utvikle den særegne og sterke kompetansen sykepleiere har i norsk helsetjeneste.  

Med Ap og Sp i regjering går det ikke bare mot fire tapte år for nødvendig videreutvikling av sykepleiernes rolle i helsetjenesten. Regjeringen kan være i ferd med å bidra til en reell svekkelse av sykepleie som profesjon. Det er svært alvorlig for fremtidens og pasientens helsetjeneste.

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

solveig Thomassen

Universitetslektor
2 uker 4 dager siden

Hvorfor trenger vi en akademisk stilnærming til sykepleierfaget.
Akademisk utdanning betyr det som hører til et høyere undervisning eller forskning.
sykepleierutdanningen gir en solid kunnskapsbase som er avgjørende for å utføre sykepleie på en profesjonell og effektiv måte. Og den må være kunnskapsbasert , det vil si altså akademisk/ være forsket på.
Sykepleiere må ha en god forståelse kroppens fysiologi og sykdommer av hvordan kroppen fungerer og reagerer på ulike tilstander og sykdommer. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne gi riktig pleie og behandling. Slik kunnskap oppnås meg bekjent gjennom forskning.
sykepleierutdanning legger vekt på å integrere forskning og evidensbasert praksis i pasientbehandlingen. Dette innebærer å kunne vurdere forskning, implementere beste praksis (som forskning har ført frem ) og kontinuerlig evaluere og forbedre pleien som tilbys
Videre gir akademisk sykepleierutdanning sykepleiere ferdigheter i å utføre grundige kliniske vurderinger av pasienter. Dette inkluderer å identifisere symptomer, vurdere pasientens tilstand og bidra til å stille riktige diagnoser. Sykepleiere må forstå virkningen av ulike medisiner, doseringer og potensielle bivirkninger for å kunne administrere medisiner trygt og effektivt. Vi må også kunne kommunisere med pasient, pårørende og teamet. Dette krever kommunikasjonsferdigheter som er nødvendige for å samhandle med pasienter, pårørende og andre helsepersonell på en respektfull og effektiv måte.
Sykepleiere må kunne navigere komplekse etiske og juridiske spørsmål knyttet til pasientbehandling, inkludert konfidensialitet, autonomi og rettferdighet. Sykepleierutdanning gir sykepleiere ferdigheter i å lede og samarbeide i tverrfaglige team for å sikre koordinert og helhetlig pasientomsorg.
Samlet sett gir akademisk sykepleierutdanning en bred og dyp forståelse av sykepleiefaget, noe som er nødvendig for å kunne yte høykvalitets omsorg til pasienter i ulike kliniske settinger.
Er det ikke dette vi ønsker som pasient, å få kompetent helsepersonell, som bruker forskning som base for sin utøvelse?

Harald, pensjonist

Pensjonist, tidligere HTV
2 uker 2 dager siden

Nettopp! Er det mulig å overse momentene som er publisert i denne kommentaren? Redselen for akademia er for meg helt uforståelig.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse