fbpx Vi må holde på det grå gullet Hopp til hovedinnhold

Vi må holde på det grå gullet

Trine Bruseth SevaldsenFylkesleder Møre og Romsdal

Pensjonerte sykepleiere må nøye seg med pensjonistlønn om lovendringsforslag går gjennom.
 

I en tid der det er mangel på kvalifisert arbeidskraft, spesielt sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, skal det i nærmeste framtid behandles en sak i Stortinget som kan påvirke tilgangen til denne ettertraktede kompetansen.

Det gjelder Prop. 120 L, Endringer i lov om Statens pensjonskasse. Proposisjonen inneholder forslag til opphevelse av minstegrensen på 20 prosent av full stilling for rett til medlemskap blant annet i Statens pensjonskasse og pensjonsordningen for sykepleiere.

Dette er en gladsak for arbeiderbevegelsen ettersom det innebærer innmelding i pensjonsordning og opptjening fra første krone.

Slår uheldig ut

Men som med mye som er godt, kan det være noe som ikke bare er glede. På et vis slår dette uheldig ut. Blir forslaget vedtatt som det er, vil de arbeidende alderspensjonistene bli innmeldt fra første arbeidstime og dermed trukket i pensjon.

Pensjonerte sykepleiere har hittil kunnet jobbe inntil 20 prosent stilling på ordinær lønn uten å bli innmeldt i pensjonsordning på nytt. Denne gruppen gjorde en uunnværlig innsats under pandemien og er fortsatt en del av reservestyrken til helsevesenet i hverdagen. De omtales som det grå gullet.

Dette er høykompetente sykepleiere med lang erfaring og med en god porsjon arbeidskapasitet som ønsker å bidra, men ikke til «spottpris».

Går dette lovendringsforslaget gjennom, betyr det at denne gjengen må nøye seg med pensjonistlønn hvis de vil bidra i helsevesenet. Det vil si 233 kroner i timen.

Mister kompetanse

Pensjonistlønn er en fast sats uavhengig om du er ufaglært, har bachelor, master eller annen høyere utdanning. Kudos til legene som har framforhandlet en særavtale der leger kan jobbe inntil 168 timer/kvartalet på ordinær lønn. Norsk Sykepleierforbund også har forsøkt tilsvarende for sykepleiere uten å lykkes.

Min frykt er at mange arbeidsgivere i både sykehus og kommuner vil få ytterligere problemer med å få nok kompetanse på jobb om denne lovendringen blir vedtatt, slik den nå ligger.

NSF Møre og Romsdal får mange henvendelser fra pensjonister som ikke er interessert i å gå ned i timesats og kommer derfor til å forlate helsevesenet og heller plukke frem canastaen, trim og bridge på heltid.

NSF Møre og Romsdal har derfor kontaktet Mørebenken og fylkesledere for de ulike politiske partiene for å gjøre dem oppmerksomme på hva som er i ferd med å skje. Dersom denne reservestyrken av pensjonister faller vekk, vil det være en direkte trussel for pasientsikkerheten.

Dette bør bekymre flere enn meg når vi vet at helsevesenet Møre og Romsdal i dag sliter med å få søkere til sykepleierstillinger, nedgang i søkertall til studiet samt økende vikarbruk.

5 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Bjarne Brubak

Pensjonert spesialsykepleier
6 måneder 4 uker siden

Jeg gikk av med pensjon rett før pandemien brøt ut. Stilte opp for Norge og helsevesenet under pandemien og fikk ordinær lønn. Har tatt en del vakter i ettertid på ordinær lønn (innenfor 20 % regelen). Har fortsatt kapasitet til å bidra til fellesskapet. I løpet av dagen har jeg fått SMS’er med tilbud om vakter i ettermiddag. Kan gjerne stille opp ett par dager i uka dersom jeg får fortsette på ordinær lønn. Ellers blir det nok å ta frem motorsaga og satse på vedproduksjon utover vinteren og våren.

Eirin Kristin Møllen

Jordmor
6 måneder 4 uker siden

Jeg mener at dette ikke er noe problem. Jeg er jordmor og da jeg fylte 65 år, startet jeg med å ta ut full pensjon. Da reglene ble at jeg bare kunne jobbe inntil 20 %, startet jeg å jobbe for et vikarbyrå. Da kunne jeg jobbe uten å bli trukket i pensjon. Det samme gjelder nå. Jeg jobbet for et dansk byrå pga kursen, det gjorde at lønna ble bra. Ikke jobb for pensjonistlønn. Det er stor mangel på sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere. Jeg fikk gratis reise, hybel og kostpenger. LYKKE TIL.

Trine Kvæl

Intensivsykepleier
6 måneder 3 uker siden

For meg som nå straks skal pensjonere meg er det meget tvilsomt at pensjonistlønn lokker.
Dersom det er mange som tenker som meg så blir det dyrt for helsevesenet. Mine yngre kollegaer i store stillingsbrøker vil ha overtidsbetaling for å jobbe de vaktene jeg og andre pensjonister kunne tatt til vanlig lønn. Alternativt kommer det inn vikarbyrå-det koster.
Helsevesenet mangler både kvalifiserte folk og penger.
Da virker det som en dårlig ide å ikke la pensjonistene jobbe for vanlig lønn. Pensjonistlønn er et hån mot ei yrkesgruppe det er mangel på.

Elin Karlsen

Pensjonist/tidl spes.sykepl opr
6 måneder 3 uker siden

La pensjonistene jobbe for vanlig lønn,noe annet er helt uhørt.

Anne Lise Wold

Psykiatrisk sykepleier
6 måneder 3 uker siden

Vi må da protestere på at pensjonerte spesialsykepleiere/sykepleiere skal bli fratatt lønn. Etter at jeg gikk av med pensjon ved 67 for snart 3år siden, har jeg arbeidet opp mot 20 prosent, d.v.s. under Coronaen jobbet jeg mer. Avdelingen har hatt bruk for meg, og jeg har fortsatt kapasitet til å jobbe. Med mangelen vi har på sykepleiere/spesialsykepleiere, -hvorfor får ikke vi lignende avtaler som legene? Pensjonistlønn blir helt feil etter min mening, og vil sikkert medføre at mange pensjonster slutter å ta vakter.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse