fbpx Ny avtale: – Sikrer de som har særaldersgrenser, livsvarig påslag Hopp til hovedinnhold

Ny avtale: – Sikrer de som har særaldersgrenser, livsvarig påslag

Lill Sverresdatter Larsen (NSF-leder), Ragnhild Lied (Unio-leder) og Unn Alma Skatvold (PF).Marte Mjøs Persen (Arbeidsminister).

For sykepleiere som har en særaldergrense på 65 år, vil fremtidig særalderspåslag bli 5,8 prosent.

Regjeringen og partene i offentlig sektor er nå enige om pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser. Avtalen gjelder over 200 000 arbeidstakere.

– Det har vært viktig å sikre en ordning som gjør at sykepleiere, som står i et yrke med stor belastning, har særaldersgrense, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), i en melding på NSFs nettsider.

Avtalen er inngått etter forhandlinger mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, KS, Spekter og Unio, LO, YS, Akademikerne.

– Vi har i forhandlingene jobbet for at våre medlemmer fortsatt kan gå av tidligere enn andre grupper, sier hun.

Se hva som er dagens særaldersregler for sykepleiere nederst i saken. 

For de som er født i 1963 eller senere

Forhandlingene handlet om pensjonsvilkårene til sykepleiere som er født i 1963 eller senere, og andre yrker som har særalderspensjon, som politi, forsvar og brannpersonell.

Unio, NSFs hovedorganisasjon, har forhandlet på vegne av NSF.

Hva ble avtalt?

Dette ble avtalt i forhandlingene:

  • Avtalen har en sikringsbestemmelse for personer som er født i 1963 og 1964. Disse kan velge å ta ut tidligpensjon på 66 prosent frem til de er 67 år, som er regelen i dag.
  • For de som står i stilling etter aldersgrensen, innebærer avtalen avkorting av særalderspåslaget. Disse vil imidlertid få økt opptjening i folketrygden, ny livsvarig AFP og tjenestepensjon.

Og satsene for særalderspåslaget blir slik:

  • 5,8 prosent for de som har en særaldergrense på 65 år.
  • 6,5 prosent for en særaldersgrense på 63 år.
  • 7,7 prosent for en særaldergrense 60 år.

– Sikrer livsvarig påslag

Både NSF og Unio mener at de nå har bedre rettigheter for dem med særaldersgrense, enn det som lå til grunn i 2018-avtalen og den midlertidige ordningen for særalderspensjon fra 2020.

– Den nye avtalen sikrer de som har særaldersgrenser, livsvarig påslag på pensjonen, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en melding på organisasjonens nettsider.

– Den store belastningen begrunner retten

– Den store belastningen sykepleiere står i, begrunner retten til å kunne gå tidligere ut av yrkeslivet, sier NSF-lederen.

Lill Sverresdatter Larsen understreker at løsningen vil medføre store krav til arbeidsgivere og myndigheter om mer tilrettelegging og innsats for helse, miljø og sikkerhet (HMS) fremover.

85-årsregelen fjernes

Den såkalte 85-årsregelen har regjeringen fjernet, så dette har ikke vært en del av forhandlingene.

Helt siden pensjonsavtalen for personer med tjenestepensjon ble inngått i 2018, har forskjellige regjeringer og partene forsøkt å tilpasse pensjonsreglene for dem med særaldersgrense.

Første gang var i forbindelse med pensjonsavtalen i 2018. Runde to startet høsten 2019 med brudd i februar 2020, og tredje runde startet før sommeren og ble altså avsluttet 25. august 2023.

Uavklart hvem som skal ha særaldersgrense i fremtiden

Med pensjonsreformen innførte Stortinget levealdersjustering for alle fra 2011. Den nye avtalen innebærer at særaldersgrensene levealderjusteres. Det vil si at særaldersgrensene vil øke med om lag ett år per tiår.

Spørsmålet om hvem som skal ha særaldersgrense, gjenstår. Avtalen som er inngått nå, gjelder bare pensjonsreglene til dem som har særaldersgrense. Spørsmålet om hvem som skal ha særaldersgrense i fremtiden, skal behandles i en senere prosess.

Fakta
Dagens særaldersgrenser for sykepleiere:
  • 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger.
  • 65 år for underordnede sykepleiere.
  • 85-årsregelen gjør at svært mange sykepleiere kan gå av når de er 62 år.

85-årsregelen betyr at man kan gå av tre år før aldersgrensen hvis tjenestetid og alder er minst 85 år.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Gro Inglingstad

Sykepleier
10 months 1 week siden

Vi har sykepleiermangel her i landet. Mange sykepleiere som går av som 65 år, kunne gjerne ønske å jobbe ekstravakter og evt en liten stilling ved siden av, men da blir vi trukket krone mot krone, eller tilbudt pensjonistlønn. Hva er det for tull? Hvorfor nekte oss å jobbe? Vi kunne ha fylt opp mye av sykepleie mangelen, men vi fortjener å bli skikkelig betalt. Mange er minstepensjonister og trenger litt ekstra før jul og sommer. Mye av bemanningsmangelen kunne vært dekket opp av pensjonerte sykepleiere som jobber ekstra. Så la oss få respekt og beholde ekstrainntekt ved siden v pensjon

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse