fbpx SSB: Norge vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035 Hopp til hovedinnhold

SSB: Norge vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035

Sykepleier som går nedover en sykehjemskorridor.
2060: Bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil være doblet til 618 000 i 2060. Sektoren vil da stå for 24 prosent av alle årsverkene i Norge. Illustrasjonsfoto: Mostphoto

I 2035 vil Norge mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere, ifølge en ny rapport.

Tallene kommer frem i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By, kaller det bekymringsfullt, men beskriver det som en varslet krise.

– Må våkne

– Nå må politikerne våkne og ta grep, så den varslede krisen ikke blir en realitet. Sykepleiermangelen gjør at mange ikke får den behandlingen og pleien de har behov for, sier By til VG.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bestilt rapporten.

Der kommer det også fram at bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil være doblet til 618 000 i 2060, og at sektoren da vil stå for 24 prosent av alle årsverkene i Norge.

Helseministerens plan

Helseminister Bent Høie sier til VG at man må få flere til å utdanne seg til disse yrkene, få de som starter utdanningen til å gjennomføre, få de som jobber i helsetjenesten til å bli der og sørge for at flere jobber heltid og kan stå lengre i jobb.

Samtidig viser han til reformen Leve hele livet i Stavanger og vil at rehabiliteringsteam skal bli satt inn tidligere for eldre, så de får trening i å klare seg selv lenger.

Les også:

5900 sykepleiere og spesialsykepleiere mangler i helsevesenet

NSF-leder Eli Gunhild By
DRAMATISK: – Sykepleiermangelen var høy fra før, og dette er en dramatisk økning fra i fjor, sier Eli Gunhild By. Foto: Marit Fonn

Helse-Norge mangler 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere. Det ser ikke ut til at mangelen vil bli mindre i årene fremover.

Over 20 prosent av de sysselsatte i Norge jobber innen næringen helse- og sosialtjenester. Likevel har helsevesenet over flere år hatt den største mangelen på arbeidskraft, ifølge  NAV.

Dramatisk økning

NAVs årlige bedriftsundersøkelse viser at helsevesenet i dag mangler 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere.

– Sykepleiermangelen var høy fra før, og dette er en dramatisk økning fra i fjor, sier Eli Gunhild By.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Dette kan føre til at mange pasienter ikke får så god behandling og pleie som de har behov for. For sykepleierne betyr det at de må løpe enda fortere og bli enda mer stresset. Dette kan gå utover både pasientsikkerheten, men også helsen til den ansatte, sier hun.

Nye oppgaver, men mangel på arbeidskraft

Bent Høie foreslo nylig at personer som blir tatt med narkotika, ikke skal i fengsel, men få en samtale og et personlig opplegg av helsevesenet.

– Er det gjennomførbart å legge flere oppgaver på helsetjenesten som allerede mangler nok fagfolk?

– Sykepleiermangelen er en varslet krise. Helseministeren må bidra til at vi har nok sykepleiere til å løse alle oppgavene han mener de skal gjøre.

Eli Gunhild By mener arbeidsgiverne må tilby flere heltidsstillinger, større fagmiljø, gode arbeidsforhold og ikke minst bedre lønn for å få gjort noe med situasjonen.

– I tillegg er det verdt å merke seg at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år. Dersom arbeidshverdagen bedres slik at denne avgangsalderen øker, vil det være en stor arbeidskraftreserve, sier hun.

NAVs estimater

Totalt for alle næringer mangler Norge 44 400 personer til å fylle ledige stillinger. I helsesektoren alene er det en bemanningsmangel på 10 200 personer. Det utgjør rundt 23 prosent av personellmangelen. Sykepleierne er den yrkesgruppen det er størst mangel på i helsesektoren og utgjør 6200 personer av de 10 200 Norge er i manko på, ifølge NAV.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.