fbpx Bemanningsbyråene er bare et symptom på helsevesenets problemer Hopp til hovedinnhold

Bemanningsbyråene er bare et symptom på helsevesenets problemer

Bildet viser to sykepleiere som ser på en monitor.

Bemanningsbransjen er ikke svaret på helsevesenets problemer. Men vi tror helsesektoren har godt av litt konkurranse.

Helsepersonell over hele landet varsler om utfordrende og uforsvarlige forhold i eldreomsorgen. I Trondheim er sykehuset fullt, og det hoper seg opp med pasienter i akuttmottaket. Samtidig har vi en generelt kritisk mangel på leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Nav har beregnet at det nå mangler tusenvis av sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere og leger. Mangelen forventes å øke ytterligere i årene som kommer.

For å bøte på stor mangel på personell leier kommunene og helseforetakene inn helsepersonell gjennom bemanningsbyråer. Det vil helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ha slutt på, fortalte hun på St. Olavs hospital 17. januar i år.

To store arbeidsgivere styrer mye

Sykepleiere har en etterspurt kompetanse. Når en kompetanse er etterspurt i det private næringslivet, er det vanlig at arbeidstakeren kan få både høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. Vi sykepleiere har ikke fått kjent så mye på det. Det er lett å få seg jobb, men lønna og arbeidsvilkårene er i all hovedsak ganske like, uansett arbeidsgiver.

Vi jobber 35,5 timer i uka og tjener i henhold til tariff. Årsakene til det er naturlig nok sammensatte, men en viktig faktor er at to store arbeidsgivere styrer mye: kommunene på den ene siden og staten gjennom helseforetakene på den andre. Noen private og ideelle aktører finnes, men de blir små i sammenlignet med de offentlige.

Bra at helsepersonell kan velge

Bemanningsbyråene er ikke svaret på helsevesenets problemer. De er bare et symptom. Men vi tror helsesektoren har godt av litt konkurranse. Vi synes det er bra at helsepersonell kan velge bort å jobbe for kommunen eller staten, uten at de må forlate det offentlige helsevesenet. Hvis bemanningsbyråene kan gi en lønn, turnus og arbeidsbelastning som passer bedre, er det gledelig. Skal vi klare å beholde de fagfolkene vi har, er det positivt med flere arbeidsgivere.

At flere velger å jobbe i bemanningsbyrå, kan kanskje føre til at de offentlige arbeidsgiverne setter inn tiltak for å få ned belastningen som helsepersonell opplever. Kanskje blir det litt lønnskonkurranse også.

Hvor skal arbeidskraften komme fra?

I den samme talen som helseminister Kjerkol tok til orde for å stanse innleie, gikk hun langt i å love økt rekruttering av fagfolk til helsevesenet. De skal åpenbart ikke komme fra bemanningsbyråer, så hvor skal de komme fra? Både sykepleier- og legeutdanningen har rikelig med søkere og fullt opp med studenter hvert eneste år. Likevel har vi alt for få hender i arbeid.

Helsepersonellkommisjonens rapport sier langt på vei at det er urealistisk at en større andel nordmenn skal jobbe i helsevesenet. Allerede jobber en femtedel av oss i helse- og sosialsektoren. Vi kan ikke leve av å gi hverandre helsehjelp. Det er åpenbart. Vi håper Kjerkol snart går løs på hovedproblemet fremfor å angripe bemanningsbyråene, som faktisk avhjelper en krise. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse