fbpx Antall studieplasser skaper ikke en sykepleiermangel alene Hopp til hovedinnhold

Antall studieplasser skaper ikke en sykepleiermangel alene

Bildet viser Daniel Tørresvoll Stabu som er studentnestleder i Norsk Sykepleierforbund

Hvis vi fortsetter å putte flere studenter enn det er plass til på sykepleierutdanningen vil konsekvensene være mange. Vi vil rett og slett ha sykepleiere uten den kompetansen samfunnet trenger.

I tidsskriftet Sykepleien 20.02.23 kan vi lese om forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som har uttalt seg om at utdanningsinstitusjonene utdanner færre sykepleiere enn de blir bedt om.

Som en konsekvens truer departementet med å omfordele bevilgende midler. Igjen sitter sykepleierstudenter og undrer seg over hvor Borten Moe og departementet har virkelighetsoppfatningen sin ifra. For om det skal være mulig å øke antall studieplasser og samtidig arbeide mot en sykepleierutdanning av god kvalitet, da trenger vi at andre essensielle faktorer er på plass først. 

Det er kamp om praksisplassene

Det er ikke lenge siden det ble beordret 500 nye plasser til sykepleierstudiet. Dette til tross for advarsler om at utdanningsinstitusjonenes kapasitet allerede er under press. Sykepleierstudiet krever mye mer enn plasser i en forelesningssal, eller en utvidet versjon av Zoom for å få plass til alle.

Vi trenger tiltak som senker utdanningsinstitusjonene ned fra smertegrensen. Vi trenger at sykepleierutdanningens økonomiske rammer styrkes, og vi trenger at det er nok relevante praksisplasser av god kvalitet.

Som Helsepersonellkommisjonen viser til, er det i dag en kamp om praksisplassene. Det er flere sykepleierstudenter enn det er relevante praksisplasser av god kvalitet. Dette fører til at flere studenter får praksisplasser i barnehager eller helseinstitusjoner hvor det er betydelig lavere mulighet for å oppnå læringsmålene i den gitte praksisperioden.

Og med det sier vi ikke at praksisplass utenfor helseinstitusjoner ikke kan gi relevant læringsutbytte, men at det ikke er nødvendig med 8–10 ukers praksis utenfor institusjonene som etter endt utdanning tross alt trenger sykepleiere aller mest.

Utdanningen er under press

Flere studenter gir tydelige tilbakemeldinger på at de ikke føler seg forberedt til å møte den yrkeshverdagen de utdanner seg til. I største konsekvens er dette medvirkende årsak til at studenter dropper ut og at 20 prosent av alle sykepleiere bytter karriere før de har vært 10 år i yrket.

Som nevnt er kapasiteten til utdanningsinstitusjonene allerede under press. Å putte enda flere studenter inn blir som å fortsette å fylle på vannglass som renner over. Skal antall studieplasser økes, må vi blant annet ha større plass til praktisk undervisning og tilstrekkelig med lærere som kan veilede studentene i øvelse på kritiske prosedyrer. Hvordan skal vi ellers gjøre studentene best mulig rustet til å lære i praksis, og ikke minst rustet til hverdagen som sykepleier?

Hvis vi fortsetter å putte flere studenter enn det er plass til på sykepleierutdanningen vil konsekvensene være mange. Herunder dårligere oppfølging av hver enkelt sykepleierstudent, færre relevante praksisplasser, overfylte klasserom, betydelig større frafall fra utdanningen og ikke minst yrket. Vi vil rett og slett ha sykepleiere uten den kompetansen samfunnet trenger.

Det er ikke den sykepleieren du ønsker å møte, eller i verste fall ikke møte, den dagen du har behov for helsehjelp.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse