fbpx – Hvis man mener det ikke er vanskelig å rekruttere sykepleiere i nord så følger man ikke med i timen Hopp til hovedinnhold

– Hvis man mener det ikke er vanskelig å rekruttere sykepleiere i nord så følger man ikke med i timen

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Lærermangel i nord gjør at de får slettet inntil 50 000 kroner av studielånet. NSFs forbundsleder vil nok en gang kontakte departementet for at ordningen også inkluderer sykepleierne.

NRK kunne vi fredag lese intervju med tidligere Norsk Sykepleierforbunds studentleder, Edel Marlén Taraldsen, som nå jobber som sykepleier ved Finnmarkssykehuset Hammerfest.

Hun er intervjuet i forbindelse med at lærere i nord får ekstra goder ved å jobbe i tiltakssonen. Alle som bor og jobber i Nord-Troms og Finnmark, kan få slettet inntil 20 prosent og maksimalt 30 000 av studielånet i året. Det gjelder også sykepleiere, men nå har lærerne i grunnskolen fått 20 000 kroner ekstra slik at de totalt kan få slettet 50 000 kroner.

Sykepleiere får ikke samme vilkår.

– Hele verktøykassa må i bruk

Så hva tenker Sykepleierforbundets forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, om at lærerne får slettet mer av studielånet i tiltakssonen, enn sykepleierne?

– Dette virkemiddelet skulle selvsagt også vært brukt for sykepleierne. Når problemene med å rekruttere og beholde sykepleiere er så store som i dag sier det seg selv at hele verktøykassa må i bruk. Virkemiddelet er godkjent som virksomt av departementet, da må det også tas i bruk i en så alvorlig situasjon, sier Larsen til Sykepleien.

Følger Kunnskapsdepartementet med i timen?

På spørsmål fra NRK om hvorfor ikke Norsk Sykepleierforbunds ønske om endringer om tilbakebetaling av utdanningslån er tatt til følge, svarer Kunnskapsdepartementet i en e-post:

«I Norge har det tradisjonelt ikke vært like store utfordringer med rekruttering til sykepleierutdanningen som det er til lærerutdanningene. Kunnskapsdepartementet merker oss innspillet, og tar det med oss i videre arbeid.»

– Er det riktig som det sies fra Kunnskapsdepartementet at det først og fremst er lærere det er vanskelig å rekruttere i tiltakssonen?

– Hvis man mener det ikke er vanskelig å rekruttere sykepleiere i nord så følger man ikke med i timen, sier Larsen.

Hun fortsetter med å sitere administrasjonssjefen i Nesseby, Olaf Trosten, som ble intervjuet av NRK etter at en helsefagarbeider meldte om bekymring for pasientsikkerhet i kommunen grunnet sykepleiermangel:

«Det hadde vært fint med mer fleksible ordninger for utdanning, så folk i større grad kunne bodd hjemme og studert samtidig. Det er vanskelig å få etablerte folk til å ta en så stor utdanning som sykepleierutdanningen er.»

Bekreftes av NAV

Larsen sier videre at administrasjonssjef Olaf Trosten bekrefter i intervjuet at kommunen sliter med å få tak i nok sykepleiere.

– Det er en veldig typisk tilbakemelding fra arbeidsgivere i nord. Alle kommunaldirektører og ordførere i nord svarer at sykepleiere er den arbeidstakergruppen det er vanskelig å få tak i, sier hun og legger til:

– At situasjonen er slik også i hele Norge bekrefter Nav gjennom sitt arbeidsgiverbarometer. Vi har altså ingen indikasjoner på at det er lettere i nord, tvert imot.

NSF gir ikke opp

– Har NSF vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet om dette?

– Ja, dette har vi tatt opp både skriftlig og muntlig med departementet i 2021, også etter regjeringsskiftet, sier Larsen.

– Vil NSF forfølge saken?

– Vi vil følge opp saken videre. Vi har felles interesse med Regjeringen i å løse denne saken og vi regner med at dette kommer på plass før sykepleierkrisen vokser seg større. Det er ingen tid å miste. Vi vil sende en ny skriftlig henvendelse og avventer et snarlig svar, sier Larsen.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Line

Intensivsykepleier
1 year 6 months siden

Kanskje også en idé hadde vært om sykepliere feks kunne jobbet intensivt periodevis, og dermed lengre friperioder. Dette slik at sykepleiere som ikke nødvendigvis vil bosette seg i nord, men jobbe der periodevis, kunne fått et sted å bo mens de var der og dekket reise. Noe må man kanskje gjøre for å rekruttere sykepleiere?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse