fbpx Samordna opptak 2022: 23 prosent færre har sykepleie som førstevalg Hopp til hovedinnhold
Samordna opptak 2022:

23 prosent færre har sykepleie som førstevalg

– Vi håper nedgangen vi ser ikke er en trend, sier leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen.

Ifølge Samordna opptak har det blitt sendt inn 134 954 søknader til  62 191 planlagte studieplasser. Selv om det er langt flere søkere enn studieplasser, er det likevel en nedgang på rundt 19 000 søkere fra i fjor, som var et rekordår.

23 prosent færre søkere

Sykepleie er den største utdanningstypen innen utdanningsområdet «helsefag», både når det gjelder studieplasser og søkere. Totalt valgte 10 299 søkere sykepleie som førstevalg. Det er om lag 3000 færre enn i fjor. Det er en nedgang på 23 prosent.

Universiteter og høyskoler har planlagt 5151 studieplasser for sykepleierstudenter, det betyr at det likevel er rundt to søkere til hver studieplass.

bildet viser leder av NSF Student Edel Marlen Taraldsen

– Vi håper nedgangen vi ser ikke er en trend, sier leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen.

Siden det fremdeles er langt flere studieplasser enn søkere, er studentlederen forsiktig med å si at tallene bekymrer per i dag. Taraldsen tror den store prosentvise nedgangen har flere forklaringer.

– I begynnelsen av pandemien tenkte nok mange at å velge sykepleie er trygt og man gjør en viktig jobb. Nå er det nok mange flere som har fått med seg de dårlige lønns- og arbeidsbetingelsene til sykepleierne, sier hun.

Hvor er de nye studieplassene?

Regjeringen opprettet 500 nye studieplasser i desember 2021, hvor flere av disse var tenkt til grunnutdanningen.

– Denne økningen er ikke en løsning for å imøtekomme sykepleiermangelen. Jeg oppfatter det som at regjeringen har en «kvantitet over kvalitet»-holdning. Disse ekstra studieplassene synes ikke på oversikten over de planlagte plassene, og da er det fristende å spørre seg selv: Har regjeringen skjønt at det er andre tiltak som må på plass først, og at de ikke bare kan øke antall studieplasser for å imøtekomme sykepleiermangelen? undrer Taraldsen.

– Så vidt jeg kan se er det sju flere planlagte studieplasser i år, så hvor er det blitt av de nye studieplassene, undrer Taraldsen.

– Er det slik at skolene ikke har opprettet flere plasser fordi de ikke kan skaffe nok praksisplasser? Jeg skulle gjerne hatt svar på dette fra politikerne, sier hun.

Størst nedgang i Bærum

Det er prosentvis nedgang i antall søkere på alle studiestedene, med unntak av Narvik (160 flere søkere i år).

Den største nedgangen fra i fjor finner vi i Bærum, hvor søkerantallet er halvert (49 prosent). Fra 2262 i 2021 til 1164 i år.

Søkermassen til Bodø, Hammerfest, Harstad, Molde, Namsos, Porsgrunn, Stavanger, Stord og Tromsø går ned med over 30 prosent.

I Oslo er det en markant nedgang i antall søkere til de 1030 planlagte studieplassene. Nær 2000 færre søkere i år enn i fjor. I 2021 var det 9354 søkere i år er det bare 7363. Nedgangen er på 26 prosent sammenliknet med 2020. Nedgangen er på 21 prosent mot i fjor.

I de andre storbyene er det også nedgang. Bergen har 1200 færre søkere, Stavanger nær 1200 færre,

Utdanningen i Lillestrøm har over 1100 færre søkere enn fjoråret. Fra 4190 i 2021 til 3014 i år. Det er planlagt 192 studieplasser i Lillestrøm. En nedgang på 28 prosent.

– Normalt nivå

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe synes tallene er gode nyheter. Han sa på pressekonferansen at selv om det er en nedgang i søkere til sykepleierutdanningen, er den fremdeles populær med nesten to søkere til hver studieplass.

– Det er bra, for pandemien har virkelig vist oss behovet for dyktige og dedikerte sykepleiere. Og vi ser at det er et stort behov for sykepleiere fremover, sier Borten Moe i en pressemelding.

Han mener tallene er tilbake på et mer normalt nivå, og at det er en forventet nedgang.

– Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Flere tall og statistikk om søkertallene finner du hos Samordna opptak

Fakta
Søkertall
  • 134 954 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak.
  • Universiteter og høgskoler har lyst ut 62 191 studieplasser fordelt på 1 317 studier.
  • I 2022 har 80 729 kvinnelige søkere og 54 225 mannlige søkere søkt opptak til grunnstudier ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette utgjør en kvinneandel på 59,8 prosent og en mannsandel på 40,2 prosent.

Kilde: Samordna opptak

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse