fbpx Hvorfor ikke bruke vernepliktige som hjelpearbeidere i eldreomsorgen? Hopp til hovedinnhold

Hvorfor ikke bruke vernepliktige som hjelpearbeidere i eldreomsorgen?

Norge har et stort overskudd av vernepliktige som enkelt kan settes i tjeneste i eldreomsorgen. De kan utføre andre sivile samfunnsoppgaver der behovet til enhver tid melder seg.

Norge får stadig flere eldre. Som Brennpunkt har satt søkelyset på, lever altfor mange eldre i ensomhet og mangler en hjelpende hånd til det mest elementære. Dette synes vel de fleste er veldig trist å se. Men hva kan vi gjøre med situasjonen?

Samfunnsnyttig tjeneste

Mitt forslag er at Norge bruker vernepliktige som hjelpearbeidere i eldreomsorgen. I dag har alle mellom 18 og 44 år generell verneplikt, men bare om lag en tredjedel blir innkalt til aktiv tjeneste. Dermed har Norge et stort overskudd av vernepliktige som enkelt kan settes i tjeneste i eldreomsorgen. De kan utføre andre sivile samfunnsoppgaver der behovet til enhver tid melder seg.

Hvorfor skal mesteparten av de vernepliktige slippe unna enhver form for samfunnstjeneste, mens en tredjedel må donere minst ett år av sine liv i staten Norges tjeneste? Er ikke det ganske urimelig og urettferdig? Hvorfor ikke heller pålegge alle norske borgere i vernepliktig alder å utøve en eller annen for samfunnsnyttig tjeneste? 

Empati og engasjement

Vernepliktige som ufaglærte miljøarbeidere, kan gi eldre sosiale kontakt og hjelp med ufaglærte oppgaver som helsepersonalet ikke har kapasitet til. På den måten kan alderdommen bli bedre for de gamle, og de unge vil få med seg kunnskap og erfaringer i omsorgsarbeid og samfunnsinnsikt som utvilsomt vil være til nytte på senere tidspunkt i livet.

Dessuten vil slik bruk av vernepliktige stimulere de unge til å utvikle mer empati og sosialpolitisk engasjement som kan bidra til å skape et bedre samfunn for alle.

Er ikke det en god idé?

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Tomas Bakken

1 år siden

Nina har tydeligvis ingen erfaring med den alminnelige verneplikten som eksisterte for en del år siden, hvor Sivilforsvaret var et alternativ for de som ikke ønsket militær tjeneste. Kvinner som hadde fylt 35 og var barnløse, kunne bli tvangsmobilisert inn i Sivilforsvaret. For de av oss som gjennomført førstegangstjenesten, hvor alle skulle bli med, kan fortelle om my apati og motstand mot denne tjenesten, hvor vi oppdaget hvor mange løse fugler som eksisterte blant oss. Disse finnes i enda større grad i dag og disse har hun tenkt å slippe inn i hjemmene til de gamle... Og hvem skal administrere dette? Nei, dette er en avsporing av problemet, hvor vi ikke har politikere som prioriterer dette.

Elin

Rådgiver/ spesialsykepleier
1 år siden

Det ser ut som hvem som helst er god nok til å jobbe i eldreomsorgen. Å jobbe der krever kompetanse og innsikt, slike innlegg som dette provoserer og viser holdninger som mange har til denne delen av helsevesenet. Nesten utrolig å komme med et slikt forslag.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse