fbpx – Jeg vil ikke bli vant til å ikke yte nødvendig helsehjelp Hopp til hovedinnhold

– Jeg vil ikke bli vant til å ikke yte nødvendig helsehjelp

EN SMELL: – Mitt inntrykk er at mange går på en liten «smell» etter et par år. Den første perioden som sykepleier ønsker man å tilfredsstille alle. Så lærer man kanskje å holde ting litt på avstand og ikke ta alt innover seg, skriver sykepleierstudenten. Foto: Kristin Henriksen / NSF

– Fra første dag som sykepleierstudent har jeg hatt én frykt for arbeidslivet. Jeg frykter at jeg, som sykepleier, ikke skal få gjort det jeg skal for pasientene mine, skriver innleggsforfatteren.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg frykter at jeg ikke skal få gjort den jobben jeg er lært opp til å gjøre etter tre år på universitetet. Det vil i så fall være en enorm psykisk påkjenning.

Se for deg dette! Du ser et barn som har falt og slått seg. Du vet hva barnet trenger litt sårstell og et plaster. Men du har ikke muligheten til å hjelpe barnet. Hvordan ville du følt deg da? Kanskje du ville følt på avmakt og håpløshet. Og tenk deg at du måtte bære med deg disse følelsene dag ut og dag inn, på jobb og etter jobb. Over tid blir det til et gnagsår i sjelen.

Vil jeg egentlig dette?

Realiteten er at, jo lenger ut i studiet jeg kommer, jo mer går det opp for meg at jeg sannsynligvis kommer til å kjenne på det uansett hvor jeg begynner å jobbe.

Jeg hører allerede kolleger sier «du blir vant til det» og «du lærer deg å jobbe raskere». Jeg spør meg selv: «vil jeg kunne venne meg til det? Vil jeg egentlig jobbe raskere?».

Fordi, som så mange andre, vender jeg blikket innover av slike kommentarer. Jeg blir selvkritisk og granskende. Jeg lurer på hvorfor akkurat jeg ikke rekker over alt.

Jeg ønsker å bry meg

Mitt inntrykk er at mange går på en liten «smell» etter et par år. Den første perioden som sykepleier ønsker man å tilfredsstille alle. Man prøver å rekke over alt og sier aldri nei, og man ønsker å klare ting selv. Så lærer man kanskje å holde ting litt på avstand og ikke ta alt innover seg.

Det er tross alt mennesker det er snakk om

Selv er jeg redd for at det som virker som en nødvendig tilpasning skal føre til at jeg ikke bryr meg nok. Samtidig tenker jeg at det kanskje ligger i vår natur å ta avstand etter hvert. Rett og slett fordi det blir for tøft å ta innover seg at ting er som de er.

Selvfølgelig er det ubehagelig å anerkjenne at en pasient måtte tisse i bleien fordi jeg ikke hadde tid til å følge henne på do. Det er tross alt mennesker det er snakk om. Er det dette jeg skal bli vant til?

Tid er viktig

I løpet av disse årene har jeg også begynt å lure på om det som trigget lysten til å bli sykepleier, i utgangspunktet er de tingene jeg muligens ikke kommer til å rekke å gjøre når jeg er ferdig utdannet. Det beste jeg visste i jobben som assistent, var å sette meg ned sammen med en pasient ansikt til ansikt.

Det beste jeg vet er å ha den gode samtalen med pasientene om livet og døden. Hvor har de reist, og hva har de opplevd i livet på godt og vondt? Det er samtaler som gir innsikt i hvilket menneske som sitter foran meg i sykehussengen. Hvem var du før du ble syk? Hva er viktig for akkurat deg?

Samtaler er helsefremmende for pasienten og viktig for at de skal føle seg sett og anerkjent som menneske. Samtaler er også nødvendige fra et sykepleierfaglig perspektiv for å kunne gi holistisk sykepleie. Likevel har jeg inntrykk av at slike samtaler havner langt nede på prioriteringslisten når det koker på jobb.

Jeg vil gjøre en forskjell

Jeg elsker yrket jeg utdanner meg til å bli. Jeg elsker menneskemøtene og de gode samtalene. Jeg vil være med å påvirke menneskers liv når de blir født, er i krise, eller i siste fase av livet. Jeg håper å gjøre en forskjell for noen, om så bare for én.

Alle disse øyeblikkene gir meg påfyll og motivasjon til å fortsette i yrket

Alle disse øyeblikkene gir meg påfyll og motivasjon til å fortsette i yrket. Og sammen utgjør de en motvekt til alle de kjipe øyeblikkene fra kaotiske vakter med dårlig bemanning, til dødsfall og triste skjebner. Derfor frykter jeg fortsatt følelsen av å ikke få gitt pasientene mine den hjelpen de skal ha.

Vi må si ifra

Nei, jeg vil ikke bli vant til å ikke yte den helsehjelpen pasientene mine skal ha. Jeg håper derimot at jeg tør å si ifra til mine ledere. Både på vegne av pasienter, mine kolleger og meg selv.

Til syvende og sist handler det om å berge fremtidens helsetjeneste og sørge for en bærekraftig helsetjeneste der helsepersonell orker å stå i yrket – uten å ofre egen helse.

Det handler om at pasientene får faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp. Til syvende og sist er det vårt felles ansvar å si ifra. Samtidig må vi forstå at det ikke er vår feil. Vi må plassere ansvaret der det hører hjemme – og det er ikke hos hver enkelt sykepleier.

Les også:

– Er det sykepleieren som har rett og pasienten som lyver?

Bildet viser en pasient som tilkaller helsepersonell fra sykesengen.
MÅ TAS PÅ ALVOR: – Pasientene skal ikke være usikre på om de blir trodd, hørt eller behandlet? For er det ikke pasientene vi jobber for da? spør Karina Synnøve Karlsen. Illustrasjonsfoto: Mostphoto

Studenten mente at pasienten hadde smerter. Sykepleieren mente at pasienten bedrev skuespill og kun klagde når de var hos ham. Det viste seg at studenten hadde rett.

Hva kan man gjøre for å fremme tanken om at et klinisk blikk, faglig kompetanse og etikk kan gå hånd i hånd? Til det beste for pasient og arbeidsmiljø! Jeg stiller meg disse spørsmålene etter fortellinger fra sykepleierstudenter i praksis.

En av fortellingene handler om en pasient som uttrykte sterke smerter. Pasienten fikk smertestillende uten at det hadde effekt. Pasienten klagde konstant over smerter, men fikk ikke gehør fra sykepleierne.

Når sykepleiere vet best

Studenten hadde observert at pasienten var smertepåvirket og skjønte ikke hvorfor han ikke fikk hjelp. Studenten tok opp sine observasjoner på vaktrommet og fikk til svar at pasienten kun klagde når de var på rommet. De trodde at pasienten ikke hadde smerter og drev med skuespill.

Studenten sa at det kliniske bildet tilsa sterke smerter og fikk til svar at de hadde jobbet der lengre og at de visste hva de snakket om. Studenten hadde ingen rett til å fortelle dem hva de skulle se etter, eller hvordan de skulle gjøre jobben sin. Studenten følte avmakt i situasjonen.

Hierarkiet på sengeposten ble tydelig for studenten.

Hierarkiet på sengeposten ble tydelig for studenten. Studenten gikk lenge og kjente på hvordan observasjonene hadde blitt mottatt og hvordan pasienten hadde det. Studenten var ofte inne hos pasienten for å gi omsorg. Etter denne opplevelsen valgte studenten å fullføre praksisperioden ved kun å gjøre det som sykepleierne krevde.

En dag ble pasienten sendt til undersøkelse. Det viste seg at pasienten fikk en diagnose som tilsa sterke smerter. De smertene pasienten hadde gitt uttrykk for, var reelle. Studenten hadde hatt rett i sine observasjoner. I etterkant kom det aldri en beklagelse eller innrømmelse av feil fra sykepleierne.

Hierarki versus pasient

Er det sykepleieren som har rett og pasienten som lyver?

Hva er det som gjør at vi sykepleiere er så redde for å innrømme feil? Oppfatter vi kunnskap som makt? Jo mer kunnskap, jo sterkere og større sosial rangstige har vi? Er det slik at helsevesenet har et hierarkisystem som plasserer pasientene nederst? Om det er slik, lurer jeg på hvor vi kjørte feil. Er det ikke pasienten som skal stå i sentrum?

Pasientene skal ikke være usikre på om de blir trodd, hørt eller behandlet. Er det ikke pasientene vi jobber for da? Det snakkes sjelden om feil man har begått, og vi innrømmer vel sjelden våre feil.

Helsepersonell vil ikke tape ansikt eller miste vennskap blant sine kolleger ved å si dem imot. Resultatet av et slikt hierarki blir at pasienten er prisgitt den hjelpen som gis. Realiteten er nok dessverre slik at det finnes flere liknende historier i det norske helsevesenet hvor verken student eller pasient blir trodd.

På bekostning av oppgaver

Arbeidsdagen til helsepersonell er utfordrende og kompleks. Ikke bare med hensyn til tid, kunnskap og stress. Men fra et etisk ståsted er det også svært utfordrende.

Vi skal gjennomføre prosedyrer, gi medisiner, gjøre administrative oppgaver, servere mat, re senger samtidig som vi skal ivareta pasienter og deres pårørende. Vi skal lytte til pasienten, og vi skal «se» pasienten.

Hvilke oppgaver kutter vi ned på i en hektisk og utfordrende hverdag?

Hvilke oppgaver kutter vi ned på i en hektisk og utfordrende hverdag? Jo, kanskje de som går på bekostning av de elementære oppgavene som å se og lytte til pasientene.

Ved å bruke vår kunnskap og vårt kliniske blikk – ved å sette sammen informasjonen vi får gjennom å lytte og se – kan vi utøve mer effektive prosesser når vi skal hjelpe pasientene. Blir pasientene hørt, sett og behandlet kan et sykehusopphold bli kortere og oppleves som mer positivt enn om pasienten føler seg som en byrde for sykepleierne.

Vi må endre holdninger

Hva med holdningene til sykepleiere? Hva gjør at vi som helsepersonell legger det meste som vi har lært i om etikk, verdier og holdninger til side og inntar holdninger som går ut over pasienten?

Stress kan være svaret. Aldeous Huxley sa en gang følgende: «Fakta slutter ikke å eksistere selv om vi overser dem». Overser vi det faktum at slike ting, som i det nevnte eksempelet med studenten, forekommer i det norske helsevesen, så kan det gå hardt utover kvaliteten på helsevesenet. Er dette en bra holdning å videreføre til sykepleierstudentene?

Sykepleiere som lærer opp studenter, er idealer for mange av studentene. I mitt eksempel blir verken pasient eller sykepleierstudent ivaretatt. Det gjør meg tankefull og bekymret. Er det et slikt helsevesen vi vil utvikle? Er det slik vi vil ha det hvis vi blir syke? Vi er nødt til å løfte en slik debatt og snakke om etiske problemstillinger slik at pasientene ikke blir skadelidende.

Etikk og handling går hånd i hånd

Kompetanse rundt etikk bør heves, og i takt med kliniske kunnskap. Intet menneske blir friskt av bare å bli hørt og sett. Man må også behandle både kropp og sjel. Først da behandler man hele mennesket på best mulig måte.

Om vi lar denne type holdninger få fortsette, risikerer vi å forme et helsevesen som verken ser pasientene eller behandler pasientene med respekt og verdighet.

Vi må jobbe for at etikk og handling går hånd i hånd. Svaret på hvordan, er nok ikke enkelt, men om vi er oppmerksomme på dette, kan vi hindre hendelser som dette.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.