fbpx – Kjære statsminister, nok er nok Hopp til hovedinnhold

– Kjære statsminister, nok er nok

– Jeg trives godt i mitt arbeid som sykepleier, og jeg ønsker mer videreutdanning. Men det må lønne seg å ta en videreutdanning, skriver sykepleieren.

Jeg er en jente på 24 år som jobber som sykepleier på en postoperativ avdeling ved Ullevål sykehus. Ved siden av dette tar jeg en videreutdanning i helserett. Jeg vurderer også å ta en master i intensiv- eller anestesisykepleie.

Grunnen til at jeg kun vurderer det, hvis jeg skal være en ressurs for samfunnet, er fordi jeg ikke skal tape økonomisk på det.

Ikke lønnsomt

Ved å ta en master som sykepleier går jeg opp cirka 85 000 kroner i året, men da må jeg være uten jobb i cirka to år. Det er altså et inntektstap på 850 000–1 000 000 kroner. Det vil ta meg minimum ti til tolv år i jobb å tjene inn tapet etter endt masterutdanning.

I tillegg til det, vil jeg måtte ta opp studielån. Jeg må også betale ned studielånet pluss renter etter endt utdanning. Til sammenlikning med andre mastergrader, er dette tilbudet altfor dårlig med tanke på at andre mastergrader ofte tjener mye mer.

Det krever derfor, for eksempel, flere utdanningsstillinger eller derfor høyere lønn for videreutdanninger innen sykepleie slik at en ikke taper økonomisk på å være en samfunnsressurs. Grunnlønnen for en bachelor stiller til andre tilsvarende bachelorutdanninger på lønnsnivå.

Det haster

Av mine medstudenter, som jeg gikk sykepleierutdanningen med, har alle sju vurdert å bytte yrke. En av dem har allerede gjort det etter ett år som sykepleier. Det er flere årsaker til det.

Vi klarer ikke å ivareta de sykepleierne vi allerede har.

Det er på grunn av stor arbeidsmengde, ansvar, underbemanning og dårlige lønnsvilkår. Og det er jo nettopp dette som er problemet. Vi klarer ikke å ivareta de sykepleierne vi allerede har, og dermed er det færre som også tar videreutdanning.

Ved to avdelinger på Ullevål har de lyst ut stillinger, men de har ikke fått noen søkere. Det er skremmende. Og det skjer nå – under pandemien. Det er en krisetilstand som må håndteres nå – før resten av oss også slutter i jobben.

Må lære av pandemien

Jeg trives godt i mitt arbeid som sykepleier, og jeg ønsker mer videreutdanning. Men jeg driver jo ikke veldedighet. Det må lønne seg å ta en videreutdanning. Lønnen må samsvare med min utdanning og mitt arbeid.

Min oppfordring til deg, kjære statsminister, er å lære av pandemien. Vi trenger spesialiserte sykepleiere, og akkurat nå skriker helsevesenet etter intensivsykepleiere som kan passe på deg, meg eller andre når de ligger på respirator.

Hadde jeg fått lønn under utdanning, eller høyere lønn, ville jeg iallfall tatt en videreutdanning. Men det haster. Søknadsfristen er i mars 2022.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse