fbpx – Praksisperioden avgjør om kommunene får ansatt nye sykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Praksisperioden avgjør om kommunene får ansatt nye sykepleiere

Bildet viser en sykepleier som holder en eldre pasient i hånden.

–  Sykepleierstudenter søker ofte jobb der de har hatt praksis, men bare hvis de har gode erfaringer med praksisstedet, skriver Eva Mari Andreasen.

Sykepleierstudentene trenger gode praksiserfaringer og engasjerte veiledere i kommunene. Det kommer fram i en studie som kolleger og jeg ved Universitetet i Agder (UiA) nylig har publisert i Nordisk tidsskrift for helseforskning.

Tidligere forskning viser at der hvor sykepleierstudentene trives i praksis, vil de ofte søke jobb etter studiene. Mange sykepleierstudenter som slutter på studiet, oppgir at praksiserfaringene var årsaken. Det betyr at kommuner og helseinstitusjoner som legger vekt på å tilrettelegge for studenter i praksis, har et fortrinn når de skal rekruttere sykepleiere.

Forskjellige opplevelser

Akkurat nå er sykepleierstudenter i praksis. Praksis utgjør så mye som halvparten av sykepleierstudiet. Praksis er helt avgjørende for at studentene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og de nødvendige holdningene som kreves for å bli sykepleier.

I studien vår undersøkte vi tredje års sykepleierstudenter. Var de tilfredse med det de lærte, og var det forskjeller ut ifra hvilket praksissted studentene var på?

Vi undersøkte to grupper – de som hadde vært i praksis i hjemmetjenesten og de som hadde vært i spesialisthelsetjenesten som medisin, kirurgi og psykiatri. Vi ville også finne ut hva som var viktigst for studentene i praksis. Det ga svært aktuelle resultater.

Vår studie viser at det er en forskjell på hvordan sykepleierstudentene opplever praksis i hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Mindre interessant i hjemmetjenesten

Sykepleiestudentene som hadde praksis i hjemmetjenesten, svarte nemlig at de opplevde arbeidet som mindre interessant. De sa at de lærte mindre og fikk mindre motivasjon for å bli sykepleiere sammenlignet med studentene som hadde vært i spesialisthelsetjenesten.

Resultatene er urovekkende når tidligere forskning viser at nyutdannede sykepleiere ofte søker jobb etter hvilken type praksis de trives best i. Det betyr i klartekst at som følge av praksisperiodene frister det ikke studentene å søke jobb i kommunene.

Kommunene har for tiden et stort behov for arbeidskraft.

Kommunene har for tiden et stort behov for arbeidskraft. Velferdsforskningsinstituttet NOVA kom høsten 2020 med en rapport som viser at det er for få sykepleiere i kommunene.

For få sykepleiere fører til stor arbeidsbelastning for dem som er på jobb. Utfordringene presser et allerede hardt presset helsevesen. Lav bemanning og høyt sykefravær bidrar dessuten til rekrutteringsutfordringer.

Praksisveiledere er særlig viktige

Det kan se ut som at kommunene også i fremtiden vil få rekrutteringsutfordringer. Tall fra både KS (kommunesektorens organisasjon) og SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at om åtte år vil vi trenge 6000 flere sykepleiere i kommunene enn i dag.

Vi trenger kommunale helsetjenester med nok bemanning i årene som kommer. Stadig flere behandlings- og omsorgsoppgaver har blitt overført fra sykehusene til kommunene. Derfor er det viktig for oss alle at nyutdannede sykepleiere velger kommunene for sitt fremtidige arbeidsliv.

Erfarne sykepleiere er praksisveiledere. De har en viktig rolle for å følge opp og utdanne sykepleiestudenter når de er i praksis.

Vår studie fra UiA viser at praksisveiledere er særlig viktige for studentene. Studenter verdsetter veiledere som har en positiv holdning til studentoppfølging og som hjelper dem til å se de faglige utfordringene når de er i praksis. De trenger også jevnlige tilbakemeldinger og tett oppfølging fra veileder.

Det mangler heldigvis ikke på dyktige veiledere i det norske helsevesenet. Funn fra vår studie viste at studentene er like fornøyde med veiledningen i kommunehelsetjenesten som i spesialisthelsetjenesten. Engasjerte og dyktige veiledere som ivaretar studentene er jevnt fordelt om de jobber i kommunen eller på sykehus.

Må friste sykepleierne

Sykepleierutdanningen ved UiA og andre utdanningsinstitusjoner ønsker å utdanne for fremtidens behov og har et godt samarbeid med praksisfeltet.

I disse dager foregår det spennende samarbeidsprosjekter mellom studenter, kommuner, Universitetet i Agder og andre universiteter og høyskoler. Prosjektene ønsker blant annet å øke rekrutteringen av sykepleiere til helse- og omsorgssektoren i kommunene. Ett tiltak er å styrke praksisstudiene og vise fram det positive og attraktive ved kommunene.

Det kreves en langsiktig investering i utdanning og arbeidsvilkår.

Vi trenger flere tiltak for å sikre at dyktige nyutdannede sykepleiere velger å jobbe i kommunene. Sykepleiere har behov for arbeidsforhold hvor de kan oppdatere seg på kunnskap. De må få sjansen til å øke egen kompetanse. Videreutdanning for sykepleierne kan være med på å gjøre praksisplassene i kommunene enda bedre.

Kommunene trenger sykepleiere. Sykepleiestudenter trenger gode praksiserfaringer for å bli værende i kommunene. Samtidig er det en rekke strukturelle utfordringer som må bedres for å kunne beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiekompetanse i kommunene. Det kreves en langsiktig investering i utdanning og arbeidsvilkår for å friste sykepleierne til kommunene.

Innspillet ble først publisert av Fædrelandsvennen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse