fbpx Tester ut digital oppfølging av sykepleierstudenter i praksis Hopp til hovedinnhold

Tester ut digital oppfølging av sykepleierstudenter i praksis

Benedicte Flom og Dina K. Ommundsen har testet ut appen Topp sykepleie
DIGITAL VEILEDNING: Sykepleierstudent Dina K. Ommundsen (foran) har testet ut appen Topp sykepleie med sykepleier Benedicte Flom (bak) som virtuell veileder. Foto: Ingvald Bergsagel

En ny app skal gi jevnere og bedre praksisutbytte for vordende sykepleiere. – Hva sykepleierstudenter får ut av praksis, burde ikke være så avhengig av hvor de havner, sier prosjektleder Andréa A.G. Nes.

– Jeg skulle gjerne hatt en slik app da jeg var student.

Det sier sykepleier Benedicte Flom, som til daglig jobber ved St. Hanshaugen omsorgssenter i Oslo.

Denne høsten har hun vært med å teste ut en ny modell for digital oppfølging spesialutviklet for sykepleierstudenter i praksis.

– Da jeg selv var i praksis, opplevde jeg veiledere som hadde liten tid til meg som student. Med en slik app blir det mye nærere og hyppigere kontakt mellom veileder, student og lærer.

Digital oppfølging

Appen Flom snakker om, heter Topp sykepleie og er utviklet av Lovisenberg diakonale høgskole i samarbeid med programvareutvikleren Moso. Den inngår i et større forskningsprosjekt om digital oppfølging av sykepleierstudenter under praksisperiodene.

Appen skal brukes i samarbeidet mellom veileder, student og lærer. Studenten fyller ut daglige planer og rapporter. Veileder gir på sin side tilbakemeldinger i form av tekst eller tale og læreren kan følge utviklingen underveis.

 I den simulerte uttestingen Flom har vært med på, har hun spilt rollen som «veileder», mens sykepleierstudent Dina K. Ommundsen har testet ut appen som «student».

Ommundsen tror den kan bidra til å gjøre utbyttet studenter får av praksisperiodene, mer strukturert og likt. Hun mener den gir både studenter og veileder mer ansvar for læringen.

Det er på høy tid at læringsutbyttet tas mer seriøst

Dina K. Ommundsen, sykepleierstudent

– Både jeg og flere medstudenter har hatt heller dårlig erfaring fra praksis. Det er på høy tid at læringsutbyttet tas mer seriøst, mener hun.

Hun synes appen ga henne som student bedre innblikk i egen progresjon og læringsutbytte underveis.

– Du får også dokumentet studentenes dedikasjon og initiativ langt bedre.

Kan følge utviklingen

Selv om det kun er halvannet år siden Benedicte Flom selv fikk sin sykepleierautorisasjon, har hun alt flere ganger hatt veiledningsansvar for studenter i praksis.

I appen har man alt skriftlig, og lærerne kan følge utviklingen til sine studenter fra dag til dag

Benedicte Flom, sykepleier

Også hun tror appen kan bidra til mindre overraskelser underveis og jevnere utbytte.

– Jeg har selv opplevd å sitte som student i midt- eller sluttvurdering, der veileder sier at de ikke har hatt særlig tid til å følge meg opp. I appen har man alt skriftlig, og lærerne kan følge utviklingen til sine studenter fra dag til dag.

Etterlyste tettere kontakt

Forskningsprosjektet ledes av førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH), Andréa A.G. Nes. Hun forteller at utgangspunktet var et behov for å tenke nytt om praksis.

– Vi så at utfordringene var de samme år etter år. Både studenter, veiledere og lærere etterlyste tettere kontakt og bedre informasjonsflyt i praksisperioden.

Med dette verktøyet registreres det daglig, og studenter kan følges opp på en helt annen måte

Andréa A.G. Nes, prosjektansvarlig

Nes forteller at varierende kompetanse og oppfølging fra praksisveiledere også skaper mye frustrasjon.

– Ofte blir det dokumentert veldig lite gjennom praksisperioden. Med dette verktøyet registreres det daglig, og studenter kan følges opp på en helt annen måte.

Manglet i markedet

Nes, som selv er utdannet sykepleier, forsvarte i 2017 sin doktorgradsavhandling om et behandlingskonsept ved hjelp av smarttelefon for personer med kronisk sykdom, og har undersøkt virkningsmekanismer av slik i behandlingskonsept.

Hun mener erfaringene herfra har kommet til nytte i det pågående prosjektet.

– Det finnes en rekke digitale læringsverktøy og apper fra før. Hvorfor trengs et helt eget for sykepleiere?

 – Vi undersøkte i forkant hva som fantes i markedet, men det var ingenting som dekket våre behov fullt ut.

Sykepleien har tidligere skrevet om prosjektet Elektronisk studentvurdering (ESV) som Sykehuset Innlandet, NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Innlandet har testet ut, og Prodopp (Prosjekt digitalt støttet oppfølging) der lærere ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Stord brukte virtuelle møter som pedagogisk verktøy til å veilede studentgrupper i praksis.

– Vi vurderte samarbeid med NTNU, men fant ut at modellen de brukte for vurdering, ikke var aktuell for oss. Prodopp kjente jeg ikke til fra før, men det ser ut til å likne på et annet prosjekt ved LDH med virtuelle refleksjonsgrupper. I Prodopp er det uansett snakk om å bruke eksisterende verktøy, som Skype, og ikke utvikle noe nytt, slik vi gjør.

Vil stimulere til kritisk tenkning

Nes forteller at målet med veiledningsmodellen ikke bare er økt effektivitet, men også å forbedre kommunikasjon mellom lærer, student og veileder. De ønsker også å stimulere mer til kritisk tenkning hos studenter, øke kompetansen hos studenter og veilede, samt minske variasjoner av veiledning studenten får i praksis.

– Hva sykepleierstudentene får ut av praksis, burde ikke være avhengig av hvor de havner, sier hun.

Prosjektet ved LDH har et foreløpig budsjett på ni millioner kroner, hvorav rundt halvparten er støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Resten finansieres internt av LDH.

Midlene er budsjettert til å vare ut 2022, og målet er at modellen og appen skal være fullt implementert og i bruk for alle studenter ved LDH i 2024.

– Hvordan skal videre drift og utvikling finansieres?

– En app må videreutvikles for å overleve, og det koster. Det er ikke avklart hvordan vi løser dette. LDH eier rettighetene, men vi ser for oss et videre samarbeid med Moso, sier Nes.

– De har tidligere utviklet veiledningsverktøy for å støtte lærer- og barnehagelærerutdanninger. Dette verktøyet finansieres i dag gjennom lisensiering. Det kan være en mulighet, forklarer Nes.

– Hovedmålet for LDH er uansett ikke å tjene penger på dette, men å øke kvaliteten på utdanningen.

Reell uttesting neste år

Uttestingen som blant andre Benedicte Flom har vært med på, har til nå kun vært i form av simulering, der deltakerne har «spilt» ulike roller.

Over nyttår startes det opp med uttesting i reell setting, med rundt 30 ekte førsteårsstudenter ved LDH i praksis, samt et pilotprosjekt i Agder. Til våren utvides den reelle testingen med totalt 100 studenter i en randomisert, kontrollert studie. Benedicte Flom håper å få være med videre, og er spent på hvordan det vil bli å bruke appen i en ekte setting.

I en reell setting vil det nok gå mye raskere

Benedicte Flom, sykepleier

– Noen formuleringer i appen kunne virke litt konstruerte, men virkeligheten er ikke alltid slik som det står i bøkene.

Under simuleringen måtte hun og studenten ty en del til fantasien, og ifølge Flom brukte de rundt en halv time daglig på å dokumentere gjennom appen.

– I en reell setting vil det nok gå mye raskere, tror hun.

– Men vi har jo en travel hverdag, så det må uansett settes av tid, slik at veileder får gitt skikkelig tilbakemelding.

For ordens skyld: Redaktør i Sykepleien forskning, Edith Lillian Roth Gjevjon, er leder for bachelorutdanningen ved LDH og medarbeider i prosjektet.

Les også:

– Tenk fallforebygging tidlig

Bildet viser Maria Bjerk
STEG FOR STEG: Start treningen med enkle øvelser og bygg på etter hvert. Trappegåing bør gjøres nedenfra og opp, og sørg for å ha en stol på toppen hvor pasienten kan få hvile, råder fysioterapeut Maria Bjerk. (Foto: Eivor Hofstad)

– Sykepleiere er viktige bidragsytere i fallforebygging, sier fysioterapeut Maria Bjerk. Hun har fire favorittøvelser sykepleiere kan instruere sine pasienter i, både hjemme og på institusjon.

– Jeg har møtt sykepleiere som sier at «det kan vel ikke bli bedre når pasienten er 80 år». Det er en tankegang som forplanter seg fort til de eldre, fordi det er så behagelig å sitte i ro, sier fysioterapeut Maria Bjerk. 

Men det er aldri for seint å forbedre eller i det minste vedlikeholde styrke og balanse.

– Det kan vi gjøre til vi går i graven, mener Bjerk og legger til at forskning har vist at fallforebyggende treningsprogram kan redusere opptil 40 prosent av fall hos eldre.

Tidlig fallforebygging

Hun fullførte doktorgraden sin på fallforebygging i oktober i år ved fakultetet for helsevitenskap ved Oslomet, og har en master i nevrologi og rehabilitering fra England.

– Der er de mye flinkere til å jobbe tverrfaglig enn her i Norge. Fysioterapeuter er en mye større del av tjenesten i England. Her har vi gjerne kontor i kjelleren og blir kalt inn til slutt, når pasientene er mye dårligere, sier hun.

Nå jobber Maria Bjerk som seniorrådgiver med kunnskapsoppsummeringer på Folkehelseinstituttet.

– Man må tenke fallforebygging tidlig. Det har sykepleiere, som en av få faggrupper, muligheten til. Det er mye tyngre å komme inn etterpå, slik vi fysioterapeuter ofte må gjøre, sier hun.

Fallforebyggingsprogram ga bedre livskvalitet

I doktorgradsstudien hennes så hun nærmere på 155 eldre som fikk hjemmesykepleie, og som hadde falt minst en gang det siste året. Halvparten gjorde et forskningsbasert fallforebyggingsprogram med ulike øvelser (Otago Exercise Programme – OEP).

Øvelsene ble instruert av fysioterapeuter, men Bjerk mener sykepleiere også kan bidra til det etter opplæring og oppfølging fra fysioterapeut. Hun anbefaler ikke at de setter i gang med det alene, siden individuell tilpasning og progresjon av øvelsene er viktig.

bildet viser Maria Bjerk
BOWLING OG FUGLETITTING: – Litt aktivitet er bedre enn ingenting. Det viktigste er at det gir glede og er lystbetont, sier Maria Bjerk. Deltakerne i studien henens fant glede i både bowling og fugletitting. (Foto: Eivor Hofstad)

De eldre gjorde øvelsene tre ganger i uka i tre måneder, deretter tre måneder uten oppfølging, hvor 80 prosent av deltakerne i intervensjonsgruppa fortsatte treningen. Fallforebyggingsprogrammet ga bedre livskvalitet på både kort og lang sikt. På kort sikt ga det også bedring i fysisk funksjon og balanse.

Men gjennom intervjuer med de eldre fant Bjerk også at all slags aktivitet hjelper. Noen bowlet, andre så på fugler. Det behøver ikke være gymnastikkøvelser, og det behøver slett ikke foregå i en treningssal.

Tester til å forutsi fallrisiko

– Hvis sykepleiere skal tenke fallforebygging, kunne det vært bra å ha noen enkle tester som kan forutse risikoen for fall?

– Det finnes ikke en enkelt test for å forutse fall, men det finnes noen tester som kan si noe om fysisk funksjon, og dermed om risikofaktorer for fall.

En slik test er SPPB (short performance physical battery), som måler ganghastighet, balanse og styrke i beina.

– SPPB har festet seg generelt i helsevesenet og er mye brukt i forskningen, sier Bjerk.

TUG (timed up and go) er en annen enkel test som blant annet gir en indikasjon på fall- og gangproblemer hos geriatriske pasienter og eventuelt behov for hjelp ved forflytning. Testen måler tiden pasienten bruker på å reise seg fra en stol, gå tre meter og sette seg igjen. Den kan til en viss grad brukes for å bedømme risiko for senere fall, skriver NHI på sine nettsider.

Spørreskjema

Ellers finnes det ulike spørreskjemaer som går på risiko for fall. For eksempel Stratify (St. Thomas’s risk assesment tool in falling elderly inpatients) hvor pasientene blir spurt om blant annet medisiner, syn, fysisk funksjon og får en skår etter hva de selv rapporterer.

– Den egner seg særlig for brukere på institusjon, sier Bjerk.

Downton fall risk index er et annet spørreskjema som er oversatt til norsk hvor sykepleier kan observere pasienten og så krysse av i skjemaet. Skjemaet inkluderer fem risikoområder: fallhistorikk, legemidler, sensorisk funksjon, mental tilstand og gangfunksjon.

– Det passer både til de på institusjon og til de som bor hjemme, sier Bjerk.

– Når bør man bruke spørreskjema?

– Jeg tenker at spørreskjemaet kan brukes til å kartlegge fallrisiko generelt. Så kan man i tillegg bruke en fysisk test for å kartlegge den fysiske funksjonen mer spesifikt.

Råd til sykepleierne

– Hva tenker du ellers at sykepleiere bør gjøre?

– Jeg skjønner at hjemmesykepleiere er utsatt for et voldsomt tidspress. Men hvis de er ute hos en bruker som uttrykker frykt for fall, må de ta det på alvor og spørre litt rundt det. Frykt for fall er i seg selv en risiko for å falle, sier Bjerk.

– Ellers tenker jeg sykepleiere må være orientert om hva som finnes av treningsopplegg for eldre i kommunen, slik at de kan informere og motivere pasientene til aktivitet. De kan også instruere pasientene i helt enkle øvelser, sier hun.

– Ved behov kan sykepleiere enten råde brukeren til å ta kontakt med en fysioterapeut eller hjelpe brukeren å gjøre det. Ofte finnes det kommunale fysioterapeuter som jobber tett sammen med hjemmesykepleien, eventuelt hverdagsrehabiliteringsteam eller innsatsteam. Det er også sånn nå at man ikke lenger trenger henvisning fra lege for å kunne gå til privatpraktiserende fysioterapeut.

De fire viktigste øvelsene

Her er Maria Bjerks fire favorittøvelser fra Otago-programmet. Det eneste unntaket er opp og ned fra step-kasse. I Otago bruker de trapp i stedet.

Øvelsene bør gjøres tre ganger i uka. Etter seks måneder viser Maria Bjerks forskning effekt.

– Jeg anbefaler at sykepleierne får en fysioterapeut til å instruere første gang, og at de etter hvert får hjelp til progresjon av øvelsene. For progresjon er nøkkelen til bedring. Men for å kunne gi passe og god progresjon, trenger man kunnskap om trening. Så samarbeid mellom sykepleier, fysioterapeut og pasient er nøkkelen til suksess her, sier Bjerk.

Øvelse 1

bildet viser øvelse 1

Reise/sette seg i stol med armlene

Gevinster i hverdagslivet: Øvelsen er nyttig i hverdagsaktiviteter som å reise/sette seg, gå trapp.

Gjør det slik:

 • Demonstrer øvelsen
 • Benytt stol med armlene. Dersom deltakeren ikke klarer å reise seg, gjør stolen høyere ved å benytte pute(r)
 • Sitt på stolen med en hoftebreddes avstand mellom bena, tærne peker framover
 • Plasser føttene godt under deg og før overkroppen fremover
 • Reis deg opp med støtte til armlenene
 • Sett deg ned igjen ved å bøye i knær og hofter samtidig som du støtter deg til armlenene

Pass på: blodtrykksfall og svimmelhet

Progresjon: Ta bort eventuelle pute(r) brukt som forhøyning. Prøv å reise deg raskt opp og rolig ned. Prøv etter hvert med støtte av bare én arm på armlenet. Videre progresjon er uten støtte av armene.

Øvelse 2

bildet viser øvelse 2

Tandem med stol

Gevinster i hverdagslivet: Balanse har stor betydning for din følelse av trygghet og mestring i alle hverdagsaktiviteter.

Gjør det slik:

 • Demonstrer øvelsen
 • Det er normalt å ta et støttesteg for å gjenvinne balansen
 • Benytt stol ved behov.
 • Stå oppreist med bena i en hoftebreddes avstand med siden vendt mot stolen og ta støtte
 • Plasser den ytterste foten rett foran den andre, slik at føttene står på en rett linje. Hvis det er for vanskelig å stå slik i tandem, kan man stå med samlede ben, eller i semitandem, det vil si der den ene foten er plassert inntil den andre, men litt foran.
 • Se framover, slipp støtten og hold stillingen i ti sekunder
 • Flytt benet til utgangsposisjon slik at føttene igjen står med en hoftebreddes avstand, før den andre foten plasseres fremst og stillingen holdes i nye ti sekunder

Progresjon: Gjøre øvelsen med lukkede øyne.

Øvelse 3:

bildet viser øvelse 3

Gå på linje

Gevinster i hverdagslivet: Balanse har stor betydning for din følelse av trygghet og mestring i alle hverdagsaktiviteter.

Gjør det slik:

 • Informer gruppa/personen om antall steg/sett som skal gjennomføres
 • Demonstrer øvelsen (stå oppreist ved siden av stolen, ta støtte og se framover)
 • Det er normalt å ta et støttesteg for å gjenvinne balansen
 • Gå ti steg framover ved å plassere en fot rett foran den andre, slik at du går på en rett linje
 • Når du har fullført stegene, plasser føttene ved siden av hverandre i hoftebreddes avstand før du vender i retning. Husk små skritt.

Progresjon: Lengre steg. Varier tempo ved å telle høyt. Kan også telle baklengs eller ha en annen kognitiv utfordring. Gå baklengs på linje.

Øvelse 4:

bildet viser øvelse 4

Step opp/ned (I Otago-programmet benyttes trappegåing, men det kan være mer krevende)

Gevinster i hverdagslivet: Øvelsen er nyttig i hverdagsaktiviteter som å gå, forsere fortauskanter og gå i trapp.

Gjør det slik:

 • Demonstrer øvelsen
 • Stå foran en step
 • Plasser det ene benet på step-en og gå opp, slik at du står med begge bena på step-en
 • Gå ned på andre siden av step-en med samme ben som du gikk opp
 • Snu deg mot step-en igjen (obs: små skritt)
 • Gjenta med motsatt ben

Progresjon: Øk høyde på step. Benytt vekter

Tips hvis øvelsen gjøres i trapp: Start med å gå oppover, ikke nedover, særlig hvis bruker har nedsatt styrke i beina eller svært redusert balanse. Ha en stol til å hvile i plassert øverst. Tenk gjennom hva du gjør hvis personen faller. Vær gjerne to personale første gang dere forsøker. Ha ellers med telefon, så du kan ringe etter assistanse hvis noe skjer.

Bildene og øvelsene er fra kurs i fallforebyggende trening og aktiviteter for eldre, «Basis for institusjoner», og er gjengitt med tillatelse fra Helsedirektoratet, med tillegg fra Maria Bjerk.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.