fbpx Reaksjoner hos personer med omsorgsansvar for intensivpasienter Hopp til hovedinnhold

Reaksjoner hos personer med omsorgsansvar for intensivpasienter

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Omsorgspersoner kan få psykiske utfordringer når familiemedlemmet legges inn på intensivavdeling.

« Symptoms, post-traumatic stress and quality of life in family caregivers of intensive care unit patients - a longitudinal study »

I sin doktorgradsavhandling har intensivsykepleier Hanne Birgit Alfheim studert ulike symptomer, posttraumatisk stress og livskvalitet hos omsorgspersoner det første året etter et familiemedlem ble innlagt på intensivavdeling. Totalt er 211 omsorgspersoner inkludert i studien, og bedt om å fylle inn et spørreskjema 1, 3, 6 og 12 måneder etter innleggelsen. Over halvparten oppga i starten høye nivåer av symptomer på posttraumatisk stress.

  • Doktorand: Hanne Birgit Alfheim
  • Disputas: 6. november 2019
  • Utgått fra: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse