fbpx Reaksjoner hos personer med omsorgsansvar for intensivpasienter Hopp til hovedinnhold

Reaksjoner hos personer med omsorgsansvar for intensivpasienter

Illustrasjon for nye doktorgrader

Omsorgspersoner kan få psykiske utfordringer når familiemedlemmet legges inn på intensivavdeling.

« Symptoms, post-traumatic stress and quality of life in family caregivers of intensive care unit patients - a longitudinal study »

I sin doktorgradsavhandling har intensivsykepleier Hanne Birgit Alfheim studert ulike symptomer, posttraumatisk stress og livskvalitet hos omsorgspersoner det første året etter et familiemedlem ble innlagt på intensivavdeling. Totalt er 211 omsorgspersoner inkludert i studien, og bedt om å fylle inn et spørreskjema 1, 3, 6 og 12 måneder etter innleggelsen. Over halvparten oppga i starten høye nivåer av symptomer på posttraumatisk stress.

  • Doktorand: Hanne Birgit Alfheim
  • Disputas: 6. november 2019
  • Utgått fra: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

0 Kommentarer

Annonse
Annonse